Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skuteczność metody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Już w 1777 roku Bemoulli pisał o konieczności analizy wyników pomiarów i odrzucania obserwacji odstających. Pierwsze próby opracowania statystycznych metod diagnozowania błędów grubych odnotowano około 1850 roku. W 1964 roku Huber zaprezentował nowe, odporne na biedy grube, podejście do opracowania obserwacji, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Do chwili obecnej w światowej literaturze statystycznej, również i w geodezyjnej, pojawiło się bardzo dużo różnych metod wykrywania błędów grubych. Metody te różnią się założeniami oraz strategią postępowania. Jednakże, jak wynika z różnych badań, żadna z nich nie cechuje się 100% skutecznością. W ostatnich latach w geodezji coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie odporności sieci geodezyjnych na zaburzenia błędami grubymi. Odporność ta wyrażana jest miarami tzw. niezawodności wewnętrznej obserwacji. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę wpływu niezawodności wewnętrznej sieci na skuteczność wykrywania błędów grubych dla kilku najbardziej popularnych w praktyce strategii diagnostycznych. Analizie poddano również zaproponowaną w pracy strategię wykrywania obserwacji zaburzonych błędami grubymi, opartą na klasyfikacji wzorców zaburzeń układu obserwacyjnego. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze istnieje wyraźna zależność skuteczności wszystkich badanych metod diagnostycznych od poziomu niezawodności wewnętrznej sieci geodezyjnej. Przeprowadzone badania numeryczne pokazały, że skuteczność metod diagnostycznych zależy szczególnie od poziomu niezawodności wewnętrznej obserwacji zaburzonych błędami grubymi. W pracy wykazano również, że w przypadku sieci niejednorodnych niezawodnościowo skuteczność wykrywania błędów grubych obniża się z racji występowania elektów maskowania wpływu błędów grubych oraz przenoszenia ich na poprawne obserwacje. Zwrócono również uwagę na możliwość zaistnienia w sieci sytuacji, w których błędy grube są nieidentyfikowalne, a nawet absolutnie niewykrywalne. Możliwość wystąpienia takich sytuacji, jak również wspomnianych efektów, maleje wraz ze wzrostem poziomu niezawodności wewnętrznej sieci. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na efektywne wykrywanie ewentualnych błędów grubych w sieci geodezyjnej jest więc zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu niezawodności wewnętrznej już na etapie jej projektowania. Stosowne kryterium niezawodnościowe powinno znaleźć się w obowiązujących instrukcjach technicznych.
EN
Already in 1777, Bemoulli wrote about the need for analysis of measurement results and the rejection of outliers. The first attempts to develop statistical methods for diagnosing gross errors were recorded around 1850. In 1964, Huber presented a new approach to observation adjustment, robust to gross errors, which in recent years has been gaining more and more popularity. Until now. in international statistical literature, also in geodetic publications, a lot of different methods of gross error detection have appeared. Existing methods differ in (he assumptions and strategy of operations. However, according to various studies. none of them is characterized by 100% efficiency. In the last few years in geodesy. the issue of robustness of geodetic networks to gross errors is becoming increasingly important. This robustness is expressed with measures of the so-called internal reliability of observations. In this work, the analysis of the influence of the network internal reliability on the effectiveness of gross errors detection was conducted for several most popular diagnostic strategies. Also. the strategy of outlier detection proposed in this work. based on the classification of disturbance patterns of the observation system, was analyzed. The analyses showed that there is a distinct dependence of the effectiveness of each of all the considered diagnostic methods on the level of internal reliability of geodetic network. Numerical studies carried out showed that the effectiveness of diagnostic methods is particularly dependent on the level of internal reliability of observations disturbed by gross errors. The study also showed that in the case of networks with diversified measures of internal reliability, the effectiveness of gross error detection decreases with the presence of masking effects and with transfer of gross error impact to correct observations. It was also noted that there may occur such situations in the network in which gross errors are unidentifiable or even absolutely undetectable. The possibility of occurrence of such situations, as well as the above mentioned effects, decreases with the increase in the level of the network internal reliability. The easiest and most effective way to detect gross errors efficiently in geodetic networks is therefore to provide an appropriately high level of internal reliability at the stage of network design. A relevant criterion for internal reliability should be introduced into existing technical instructions.
2
Content available remote A formalised variable structure method of modelling converter drives
EN
The paper presents formalised variable structure method and contains a description of a method for formulating the final form of differential equations and obtaining branch currents and voltages in modelled drives. It also describes the method for the estimation of branch voltages across the branches, which are not currently included in the converter structure of the entire drive. Finally the comparison between calculational efficiency and accuracy of formalised variable structure method and calculational efficiency and accuracy of constant structure method is presented.
PL
Artykuł przedstawia pełny opis sformalizowanej metody zmiennej struktury. Artykuł zawiera opis metody formułowania końcowej postaci równań różniczkowych i obliczania prądów i napięć gałęziowych w modelowanych napędach. Prezentuje metodę umożliwiającą określenie napięć w gałęziach nie znajdujących się w aktualnej strukturze przekształtnika. Ponadto artykuł zawiera porównanie efektywności obliczeniowej i dokładności sformalizowanej metody zmiennej struktury z efektywnością i dokładnością metody stałej struktury.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.