Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal processors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule opisano model platformy sterującej systemem aktywnej redukcji hałasu do zastosowań in-situ. Model oparto na zestawie uruchomieniowym wyposażonym w dwuprocesorowy układ OMAP-L137. Artykuł zawiera opis struktury platformy sterującej oraz struktury oprogramowania platformy. Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych systemu aktywnej redukcji hałasu opartego na modelu platformy sterującej. W ramach badań zaimplementowano algorytm sterowania systemem aktywnej redukcji hałasu wykorzystujący sieci neuronowe, których uczenie realizowane jest z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.
EN
In this paper a model of active noise control system for in situ applications is presented. The model is based on the multiprocessor OMAPL137 system on chip. Functionality of the OMAP-L137 is briefly discussed including hardware and software resources utilized to meet system requirements. Control algorithm using neural network and genetic algorithm is presented and validated by experimental tests.
2
Content available remote Sterowanie olejowej pompy reluktancyjnej z podwójnym wirnikiem
PL
W standardowej aplikacji układu hydrostatycznego, napęd i pompa stanowią odrębne elementy. W dzisiejszych czasach obserwowany jest trend w kierunku miniaturyzacji i integracji napędów hydrostatycznych. Przykładem takiej integracji jest napęd, w którym komponenty pompy hydraulicznej i napędu elektrycznego są ze sobą funkcjonalnie zintegrowane. W artykule opisany jest układ składający się ze specjalnie zaprojektowanego silnika reluktancyjnego zintegrowanego z pompą zębatkową, zasilany z przekształtnika energoelektronicznego o specjalnej budowie i algorytmie sterowania.
EN
In a standard application of hydrostatic drive unit, drive and pump are interconnected as a separate components. Nowadays the trend toward miniaturization and integration of drives can be observed. The example of such integration is the drive system where the components of the hydraulic pump and electric drive are functionally integrated. The described drive consists of specially designed switched reluctance machine integrated with the external gear pump and a proper power converter along with its unique control scheme.
PL
Przeanalizowano możliwości wykonywania obliczeń równoległych za pomocą instrukcji wielozadaniowych nowoczesnych procesorów sygnałowych (DSP) i zbadano ich przydatność do wybranych zadań przetwarzania sygnałów. Analizowano cechy architektur tych układów, przy czym szczególną uwagę poświęcono architekturze VLIW (Very Long Instruction Word). W celu zilustrowania skuteczności instrukcji wielozadaniowych, zbadano efektywność wykonywania typowych zadań przetwarzania sygnałów za pomocą stałoprzecinkowego procesora sygnałowego Blackfin (w zestawie SDK 2.01 ze środowiskiem VisualDSP++ 4.5) oraz za pomocą zmiennoprzecinkowych procesorów Sharc i Tiger-Sharc.
EN
In this paper possibilities of realization of parallel computations using multi-issue instructions of modern digital signal processors (DSPs) have been analyzed and their usefulness for chosen signal processing tasks has been investigated. Features of architectures of these processors have been analyzed with special attention paid to the VLIW (very long instruction word) architecture. In order to illustrate efficiency of multi-issue instructions, effectiveness of realization of typical signal processing tasks has been investigated using fixed-point Blackfin processor (by means of VisualDSP++ 4.5) environment with Software Development Kit 2.01) as well as using Sharc and TigerSharc floating-point processors.
PL
Praca dotyczy zagadnienia projektowania systemów analizy wielorozdzielczej sygnałów z wykorzystaniem procesorów sygnałowych. Problem implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów pomiarowych przedyskutowano w aspekcie konstrukcji sprzętu oraz oprogramowania użytkowego. Przedstawiono przykład implementacji procedur analizy wielorozdzielczej z wykorzystaniem falki Malyara.
EN
The paper deals with designing of multiresolution signal analysis systems with use ot digital signal processors. Implementation of signal processing algorithms was discussed in aspect of hardware and software construction. An example of implementation of multiresolution analysis crocedures with Malvar wavelet was shown.
5
Content available remote Contactless hearing aid designed for infants
EN
It is a well known fact that language development through home intervention for a hearing-impaired infant should start in the early months of a newborn baby's life. The aim of this paper is to present a concept of a contactless digital hearing aid designed especially for infants. In contrast to all typical wearable hearing aid solutions (ITC, ITE, BTE), the proposed device is mounted in the infant's bed with any parts of its set-up contacting the infant's body. A processed speech signal is emitted by low-power loudspeakers placed near the infant's head. The hearing aid architecture employs a digital signal processor based on Texas Instruments technology. Since one of the main problems is the acoustic feedback between the microphone and the loudspeakers, the methods of its elimination are also briefly reviewed in this article. The first of the discussed methods employs an adaptive algorithm, the second alters the frequency response of the entire instrumentation through the use of notch filter banks, and the third incorporates a microphone array and beam-forming techniques. The paper also includes descriptions of some algorithmic solutions engineered by the authors in purpose to eliminate acoustic feedbacks. All the conclusions introduced in this article have been derived based on the simulations of an experimental contactless hearing aid set-up.
PL
Opisano rozwijającą się obecnie bardzo dynamicznie grupę elementów mikroelektronicznych jakimi są kontrolery DSP. Zestawiono właściwości wybranych kontrolerów. Przedstawiono nową architekturę mikromodułów žDLH przeznaczonych do szybkiego projektowania układów sterowania z wykorzystaniem elastycznego systemu DLH oraz aplikacji autonomicznych. Zamieszczono informacje o opracowanych dotychczas mikromo­dułach žDLH-F241 i žDLH-LF2403A oraz o programowo-sprzętowych narzędziach wspomagających uruchamianie algorytmów sterujących. Podano przykład zastosowania dydaktycznego oraz koncepcję dalszych prac rozwojowych.
EN
In the last few years, digital signal processing technologies and DSP controllers were introduced into embedded control applications. Basic features of selected DSP controllers are summarized in the paper. A new idea of mDLH micromodules is presented. The proposed archiecture is dedicated for rapid prototyping of control systems. mDLH micromodules can support both the complex, flexible controller DLH and also simple autonomous applications. The mDLH-F241 and mDLH-LF2403A micromodules are described in detail with corresponding HW/SW tools necessary for control algorithms development and testing. mDLH can be useful in many industrial, research and educational applications. An example of student's lab setup is presented. Future project idea is proposed.
7
Content available remote Chosen digital signal processing procedures for hearing aids
EN
This paper presents chosen aspects of developing new DSP algorithms, which can be used in devices for hearing impaired people. We have concentrated on the advanced test for the hearing loss diagnosis and on the real time directional filtering both realized using a DSP (digital signal processor). The analyzed algorithms are implemented using specially designed, experimental DSP modules.
8
Content available remote Stan obecny i tendencje rozwojowe napędu elektrycznego
PL
W artykule przedstawiono stan obecny i tendencje rozwojowe w napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik sterowania. Omówiono perspektywy rozwoju napędów elektrycznych z punktu widzenia nowych trendów w zakresie energoelektroniki oraz maszyn elektrycznych, z uwzględnieniem tendencji do budowy układów napędowych bez czujników wielkości mechanicznych. Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom sterowania prędkością silników prądu przemiennego, takim jak sterowanie wektorowe, nieliniowe, estymacja zmiennych stanu dla napędów bezczujnikowych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
EN
The paper attempts to give a general review of state of the art and future trends in electrical drives. The development in this area is determined by power electronics, electrical machines technology, control theory applications and microprocessor technigues, which were characterized briefly in the paper. The main attention was focused on new control methods implemented in AC drives. like vector and nonlinear control, state variable estimation for sensorless drives and application of artificial intelligence methods in motion control.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.