Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Behavioural strategy. Adaptability context
EN
The paper is embedded in the following fields: strategic management in terms of behavioural strategy concept, adaptability construct, and micro-foundations realm as well as organizational theory and psychology. Moreover, the paper concerns to some extent a multi-level approach in strategic management involving individual, team, and organizational level. The aim of the paper is to contribute to extend, on one hand, the ascertainment set in the field of behavioural strategy as behavioural strategy encompasses a mindboggling diversity of topics and methods and its conceptual unity has been hard to achieve (Powell, Lovallo, Fox 2011, p. 1371), and on the other hand, to order mixed approaches to adaptability, especially to gain insights on micro-level adapting processes (individual adaptability and adaptive performance) in terms of the multi-level approach. The method that has been used is literature studies and the interference is mostly deductive. The structure of the manuscript is four-fold. The first part involves the considerations in the field of adaptability and adaptive performance at the individual level. The issues of adaptability and adaptive performance at the team level have been presented in the second part. The third part encompasses the organizational adaptability assertions. Finally, the conclusion, limitations of the considerations highlighted as well as the future research directions have been emphasized. The overarching key finding is that the behavioural strategy concept may constitute the boundary spanner in exploring and explaining adaptability phenomenon at different levels of analysis.
PL
Treść artykułu została zakorzeniona w następujących obszarach wiedzy: zarządzanie strategiczne (z perspektywy strategii behawioralnej, konstruktu adaptacyjności i mikro-fundamentów w zarządzaniu strategicznym), teoria organizacji oraz psychologia. W pewnym stopniu opracowanie plasuje się również w obszarze badań zjawisk na wielu poziomach analizy (poziom jednostki, zespołu i organizacji). Celem opracowania, z jednej strony, jest wzbogacenie wiedzy i ustaleń dotyczących zjawiska strategii behawioralnej, gdyż ze względu na różnorodność sposobów analizy wciąż nie wypracowano koncepcyjnego konsensusu (Powell, Lovallo, Fox 2011, p. 1371), a z drugiej strony, uporządkowanie rozproszonych podejść do konstruktu adaptacyjności zwłaszcza z perspektywy mikro (adaptycyjność jednostki) determinujacej pozostałe perspektywy rozważań (zespołu i organizacji). Zastosowano metodę ekstensywnego przeglądu literatury, a wnioskowanie ma charakter dedukcyjny. W pierwszej części opracowania omówiono adaptacyjność z punktu widzenia jednostki. Druga część odnosi się do rozważań nad adaptacyjnością na poziomie zespołu. W trzeciej części przedstawiono adaptacyjność z perspektywy organizacji. Ostatecznie, sformułowano wnioski końcowe, zidentyfikowano ograniczenia opracowania oraz zaproponowano dalsze kierunki badań. Kluczową konkluzję przedstawionych rozważań stanowi przypuszczenie, iż konstrukt “strategia behawioralna” zespala poziomy analizy dotyczące rozważań w obszarze adaptacyjności.
2
Content available remote The concept of a resources usefulness measure in strategic issues
EN
In the article the authors proposed a way of resources usefulness measure. In their opinion a resources usefulness measure has fundamental importance in organization strategy formulating in a resource based view. Moreover, quantified resources usefulness constitutes a link between competitive advantages perspectives in both resources and core competences categories.
PL
W artykule autorzy zaproponowali sposób pomiaru użyteczności zasobów. Według nich pomiar użyteczności zasobów ma podstawowe znaczenie w formułowaniu strategii organizacji opisanej w konwencji szkoły zasobów. Skwantyfikowana użyteczność zasobów stanowi ponadto swoisty pomost pomiędzy ujęciami przewag konkurencyjnych w kategoriach zasobów oraz w kategoriach kluczowych kompetencji.
3
Content available remote The strategy of employee loyalty creation
PL
Niniejszy artykuł prezentuje strategię kształtowania lojalności pracowniczej, jako specyficznego, sytuacyjnego zasobu o charakterze strategicznym, w formie systemu UC. Specyfika zasobu "lojalność" egzemplifikowana jest poprzez jej szczegółowe cechy, będące jednocześnie czynnikami (zmiennymi), identyfikowalnymi zarówno dedukcyjnie, jak i indukcyjnie, poprzez które zasób ten może być kształtowany (strategia).
EN
The article presents the strategy of employee loyalty creation as a system UC. Loyalty is perceived in this article as a specific, situational resource which has strategic character. The specificity of loyalty is exemplified by its detailed features which are factors (variabies) identified both deductively and inductively. Loyalty can be created by mentioned variabies - it is a strategy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.