Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exterior walls
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
2
Content available remote Analysis of solutions for exterior walls in the BIM model using the AHP method
EN
This paper presents selected variants of thermal insulation for external walls of single family homes. The main aim of this article is to analyze the technological and economical solutions based on the BIM model. The technical and economic analysis concerns the calculation and evaluation of both the costs of constructing the walls and the energy demand of the model building designed by the authors. The last part of the paper compares and prioritises proposed solutions in regard to the accepted assessment criteria using the AHP method, which allows for selecting the best solution.
PL
W artykule przedstawiono wybrane warianty izolacji cieplnej ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Głównym celem artykułu jest analiza technologiczna i ekonomiczna rozwiązań oparta na modelu BIM. Analiza techniczna i ekonomiczna dotyczy obliczania i oceny zarówno kosztów budowy ścian, jak i zapotrzebowania na energię budynku zaprojektowanego przez autorów. W ostatniej części artykułu porównano proponowane rozwiązania i priorytety w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny z wykorzystaniem metody AHP, która pozwala na wybór najlepszego rozwiązania.
PL
Podczas pożaru budynek powinien spełniać pewne funkcje lub, inaczej mówiąc, mieć pewne właściwości użytkowe, które umożliwią ewakuację i ograniczą rozmiary strat materialnych.
EN
The article discusses fire safety demands and their practical importance as well as the impact of the building structure and elements of internal division to fire safety. The functions of supporting structures, ceilings, partition walls, suspended ceilings and raised floors are shown. In the case of external walls the article discusses the paths of spreading of fire in the building and the function of external walls that is associated with the demand of reducing the possibility of spreading of fire to adjacent buildings.
EN
This paper assesses the compositions of exterior wall alternatives of a near zero-energy residential building over environmental profiles, such as embodied energy or embodied CO2 and SO2 emissions, by using the LCA methodology (“cradle to gate”) as well as over thermalphysical data. The assessment results are calculated by using four methods of a multi-criteria decision analysis. The objective is to optimize the material composition of a constructional design in order to create green Slovak residential construction by the application of natural vegetable materials.
PL
W niniejszym artykule ocenione zostają kompozycje alternatyw ścian zewnętrznych w niemal zero-energetycznym budynku mieszkalnym na tle profilów środowiskowych, takich jak energia całkowita czy całkowita emisja CO2 i SO2, przez zastosowanie metodologii LCA (w pełnym zakresie) oraz danych termofizycznych. Wyniki ocen obliczane są z zastosowaniem czterech metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Celem jest optymalizacja materiałowej kompozycji projektu budowlanego w celu stworzenia ekologicznego budownictwa mieszkaniowego na terenie Słowacji przez zastosowanie naturalnych materiałów roślinnych
PL
Rozpatruje się zagadnienie wpływu konstrukcji przegród zewnętrznych na konsumpcję energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Przedstawiono przegląd wybranych prac naukowych związanych z tematyką artykułu. Autorzy analizują stany termiczne referencyjnego budynku jednorodzinnego, który jest wykonany w różnych technologiach przy założeniu jednakowej wartości oporu cieplnego ścian zewnętrznych. Testowano trzy typy przegród zewnętrznych: Ytong, masywna dwuwarstwowa i szkieletowa drewniana (tzw. technologia kanadyjska). Analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym i podłogą na gruncie o kubaturze 579 m3.W środowisku oprogramowania EnergyPlus, rozwijanego przez Amerykańską Agencję Energii, stworzono trójwymiarowy model budynku uwzględniający pracę systemu grzewczo-wentylacyjnego z odzyskiem ciepła od powietrza usuwanego na zewnątrz. Obiekt podzielono na cztery strefy, które definiowane są jako suma objętości powietrza o stałej zadanej temperaturze oraz przegród otaczających i wypełniających. Symulacje energetyczne zostały wykonane dla okresu od 15 września do 15 kwietnia (5112 godzin) typowego roku meteorologicznego z 10-cio minutowym krokiem czasowym. Obliczenia prze-prowadzono dla czterech lokalizacji na terenie Polski: Kołobrzeg, Kraków, Poznań i Warszawa.
EN
The duty of environmental protection and achieving sustainable development require design of en-ergy efficient buildings. Thermal performance of a building envelope is very important factor in calculations of energy consumption. The main parameter of this characteristic, which refers to the rate of heat flow through the exterior partitions, is a U-value. Another major factor that quite often is neglected by architects is a thermal capacity of the wall components. Its value depends on specific heat and density of material. In the current paper a residential construction systems are described by Index of Thermal Inertia, Heat Capacity (HC) and Thermal Time Constant (TTC). Distribution of thermal mass and insulation in wall play very important role in energy consumption, too. The massive building envelope, floors, ceilings and internal partitions store passive solar gains and reduce internal temperature fluctuations. Due to this time-lag characteristic we can achieve thermal comfort conditions during all the day. The subject investigated in our paper is concerned with the thermal performance of commonly used in Poland residential construction systems. The present study is focused on testing three types of exterior walls. The first one is based on Ytong blocks made of Aerated Autoclaved Concrete (AAC) and the next one is called a two-layer structure that is composed of exterior insulation and clay hollow bricks as the thermal mass. The third type of wall is a wooden frame construction. The testing residential building consists of two stories with a ground floor. The total volume of investigated object is equal to 579 m3. Outside roof insulation is made of mineral wool with average thickness 20 cm. Floor on the ground is insulated by Polystyrol plates with 10 cm thickness. The type of glazing materials used in building construction makes a significant contribution to the annual energy consumption. For this reason, it is decided to select of fenestration system very precisely. It is considered double glazed windows with low-e coatings, wooden frame. Xenon gas-fill is chosen due to the best thermal insulation properties.
6
Content available remote Warstwowe ściany zewnętrzne z wyrobów wapienno-piaskowych
PL
Oczekiwania współczesnego inwestora, projektanta oraz wykonawcy, to przede wszystkim korzystny rachunek ekonomiczny, trwałość, estetyka i coraz częściej ekologia. Te właśnie kryteria dobrze spełnia sztuczny piaskowiec, zwany popularnie cegłą wapienno-piaskową lub silikatem.
7
Content available remote „Ciepłe” ściany zewnętrzne: rozwiązania materiałowe
PL
Ściany zewnętrzne budynku muszą nie tylko zapewniać go nośność i stateczność konstrukcyjną, ale również spełniać wymogi techniczne związane z bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem użytkowania, ochroną przed hałasem, warunkami higieny, zdrowia i ochrony środowiska oraz oszczędnością energii i ochroną cieplną. Muszą więc być wykonane z materiałów ekologicznych, według określonej technologii, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i duży opór cieplny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.