Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, dlatego sposób podejścia do ich eksploatacji zwykle odbiega od tego, który jest stosowany dla pozostałych elementów systemu el-en. Uszkodzenie silnika może doprowadzać do ogromnych strat produkcyjnych, znacznie przewyższających koszty jego naprawy. Największe straty występują w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Dlatego w tych obszarach zauważa się bardzo duże zainteresowanie wykryciem anormalnego stanu, który zagraża przerwami w produkcji.
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego przez operatorów infrastruktury krytycznej (usługi kluczowej) w postaci Dyrektywy NIS 2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz Ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo przedstawiono zagrożenia oraz przykłady ataków cybernetycznych. Zwrócono uwagę na dostępne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo cybernetyczne i problemy jakie mogą się pojawić przy implementacji zapisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the applicable legal regulations regarding the provision of cyber security by critical infrastructure operators (key services) in the form of the NIS Directive 2016/1148/EU on measures for a high common level of security of network and information systems on the territory of the Union and the Act of July 5, 2018 on the national cyber security system. Additionally, threats and examples of cyber-attacks are presented. Attention was paid to available solutions increasing cyber security and problems that may arise when implementing the provisions of the Act on the National Cyber Security System.
PL
W artykule przedstawiono możliwości realizacji rozdzielni GIS, w oparciu na technice szyny procesowej IEC 61850, tzn. takiej w której urządzenia obwodów wtórnych pozyskują informacje o wartościach napięć i prądów z komunikatów SV (Sampled Values) IEC 61850-9-2LE. Źródłem SV mogą być zarówno tradycyjne przekładniki prądowe i napięciowe podłączone do przetworników analogowo-cyfrowych (A/D) zabudowanych w polu, jak i niekonwencjonalne przekładniki elektroniczne, np. bazujące na technice cewki Rogowskiego lub takie które do transformacji prądu czy napięcia na SV wykorzystują zjawiska optyczne. Konstrukcja rozdzielnicy: izolacja gazowa (GIS) czy powietrzna (AIS) ma wpływ na wybór rozwiązań oraz ich ocenę w aspekcie technicznym oraz ekonomicznym.
XX
This publication presents the possibilities of implementing the GIS switchgear, based on the IEC 61850 Process Bus technology. In this solution, the secondary circuit devices receive information about the values of voltages and currents via using SV (Sampled Values) IEC 61850-9-2LE messages. The source of SV can be both traditional current and voltage transformers connected to analog-to-digital (A/D) converters mounted in the field, as well as unconventional electronic transformers, e.g. based on Rogowski coil technology or those that transform the current or voltage to SV using optical phenomena. Insulation technology: gas (GIS) or air (AIS), influences the choice of solutions and their assessment in technical and economic aspect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.