Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepłownictwo lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemiany gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., poskutkowały likwidacją wielu gałęzi przemysłu – emitenta szkodliwych substancji. Jakość powietrza systematycznie rosła do 2000 r. Natomiast w ciągu ostatnich lat normy jakości powietrza w Polsce znów są przekraczane, zmieniła się jedynie struktura generowania zanieczyszczeń.
2
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
PL
Przedstawiono przyczyny dla których gaz w mniejszym niż można by oczekiwać stopniu stanowi pierwotny nośnik energii dla zaspokajania niszowych potrzeb w ciepłownictwie. Zawyżanie cen za ciepło przez jego dostawców, nadmierna wyrozumiałość URE przy zatwierdzaniu taryf i brak obiektywnej informacji dla odbiorców finalnych to czynniki ograniczające konkurencyjność gazu.
EN
Usage of natural gas for heating purposes both commercial and household is relatively low in the domestic gas market. In principle there are three reasons of current situation, namely: high cost of heat, perhaps not adequate tariffs and luck of understanding of this issues by the end-users. Some details are performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.