Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby leśne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses the issue of the development of timber production market and timber industry in Poland and selected EU countries. The potential of forest resources in Poland against the background of other European countries is presented, as well as selected aspects exerting impact on the development processes of the sector of production. Particular attention is paid to the structure of ownership of forests in Poland and selected countries of the European Union. The structure of the use of means for research and development is analyzed with particular focus on those branches which allocate the biggest amounts for such purposes. Technological trends in the timber industry in Poland is described. Finally the prospects in the development of timber industry in the near future are discussed.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie rozwoju rynku produkcji drewna oraz branży drzewnej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiony został potencjał zasobów leśnych Polski na tle innych państw wspólnoty oraz najważniejsze, wybrane aspekty wpływające na przebieg procesów rozwojowych tego sektora produkcji. Zwrócono również uwagę na strukturę własności lasów w Polsce oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowano strukturę wykorzystania środków na działalność badawczo-rozwojową, z wyszczególnieniem branż, które na tą działalność przeznaczyły najwięcej środków. Opisano trendy technologiczne w branży drzewnej w Polsce. Ponadto określono perspektywy rozwoju przemysłu drzewnego w najbliższych latach.
EN
The aim of the article is a theoretical analysis of aspects regarding the essence and structure of the tourist product of an area, show the importance of forest resources in tourism on the example of the Bialowieza Forest, and to present the concept of the integrated (complex) tourist product of that area, based on unique forest resources. This study concentrates on showing the possibility to create new tourist products of the forest, which will be linked together by a common idea and will create a conceptually coherent whole.
PL
Artykuł podejmuje problematykę szeroko rozumianego produktu turystycznego obszaru. Głównym jego celem jest analiza teoretycznych aspektów dotyczących istoty i struktury produktu turystycznego obszaru, ukazanie znaczenia zasobów leśnych w turystyce na przykładzie Puszczy Białowieskiej i przedstawienie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego tego obszaru w oparciu o unikatowe zasoby leśne. Kreowanie nowych leśnych produktów turystycznych (jako produktów cząstkowych), które będą powiązane ze sobą wspólną ideą (pod nazwą Leśne Dziedzictwo Europy) pozwoli lepiej wykorzystać dotychczasowy unikatowy potencjał przyrodniczy regionu.
PL
Rozwój zasobów leśnych w skali światowej ma charakter pozytywny. Obszar pokryty przez lasy ciągle się kurczy, jednak w tempie malejącym a zapasy drewna w lasach wzmacniają się - twierdzi profesor Pekka Kauppi z Uniwersytetu w Helsinkach. Należy on do międzynarodowej grupy ekspertów, którzy na podstawie danych zebranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oszacowali sytuację lasów na świecie.
PL
Obecna lesistość Polski wynosi 28,6% terytorium kraju. Za stan optymalny uznaje się około 33%. Aby go osiągnąć, należy: ź z jednej strony dbać o utrzymanie istniejących zasobów, ku czemu podstawę prawną stwarza głównie ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ź z drugiej strony zwiększyć zalesienia na podstawie ustawy z 28 września 1991 o lasach oraz przepisów, do których ona odsyła, w tym prawa Unii Europejskiej.
EN
At present 28,6 % of Poland's territory is afforested while an optimal condition is set up on the level of about 33 %. To accomplish this level the following should be done: ź on one hand the existing forest resources should be conserved based on the legal regulations set up in the Act on Arable and Forest Land Conservation of 3 February 1995, ź on the other hand afforestation should be increased following the provisions of the Forest Act of 28 September 1991 together with other laws to which it refers, including espective EU laws.
7
Content available remote Zrównoważone zarządzanie lasem w zrównoważonym rozwoju regionów Polski
PL
Artykuł dotyczy roli zasobów leśnych w zrównoważonym rozwoju regionów Polski. Materiał został przygotowany na podstawie dokumentów dotyczących polityki leśnej. Ustosunkowuje się on również do ważniejszych wymogów zrównoważonego zarządzania lasem oraz prezentuje szereg kierunków badań dotyczących tego zagadnienia.
EN
This article presents forest resource means od sustainable development in Poland prepared on the base global forest policy papers. It contains requirement sustainable forest management and includes of its problem identification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.