Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zakwit sinic to masowy rozwój glonów planktonowych, który powoduje zmianę zabarwienia wody, pogorszenie jej jakości, smaku i zapachu oraz obumieranie organizmów wodnych. Sinice są organizmami, które mają dużą zdolność przystosowywania się do otaczających je warunków środowiskowych. Posiadają one charakterystyczną dla nich strukturę, w której znajdują się wakuole gazowe w postaci pęcherzyków wypełnionych powietrzem znajdującymi się wewnątrz komórki. W pracy przedstawiono technologię mechanicznego usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni akwenów wodnych, z wykorzystaniem pływającego urządzenia.
EN
Cyanobacterial bloom is a massive development of planktonic algae, which causes a change in water colour, deterioration of its quality, taste and smell, and death of aquatic organisms. Cyanobacteria are organisms that have a high capacity of adapting to the surrounding environmental conditions. They have a characteristic structure, which includes gas vacuoles in the form of bubbles filled with air inside the cell. The paper presents the technology of mechanical removal of cyanobacterial blooms from the surface of water reservoirs using a floating device.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie kontroli klimatu w zabytkowych budynkach, w których przechowywane są obiekty dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, znajdującej się w krakowskich Sukiennicach. Wprowadzenie racjonalnej, efektywnej i oszczędnej strategii ochrony bezcennych dzieł sztuki wymaga zrozumienia koncepcji kontroli warunków ich przechowywania, a także analizy funkcjonowania technicznych systemów regulacji klimatu oraz zużycia energii na procesy jego kontroli (wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania).
EN
This article presents the issue of climate control in historic buildings storing cultural heritage objects, using the example of The Gallery of 19th-Century Polish Art of The National Museum in Krakow, located in the Cloth Hall in Krakow. The application of a rational, efficient and cost-effective strategy to protect priceless works of art requires an understanding of the concept of controlling their storage conditions, as well as analysis of the functioning of technical climate control systems (ventilation, heating, cooling, humidification and drying) and their energy consumption.
EN
The article presents the role of the newly built reservoir in the formation of the hydrochemistry of water of the Teesta River (a tributary of the Brahmaputra) in its Himalayan course. Field research were performed in the post-monsoon season of the period 2013-2015. Sampling and measuring points were located in five points over 43 km of the Teesta River in the Darjeeling Himalaya. Analysis of water along of river longitudinal profile above and below the reservoir suggest that the reservoir caused decrease most of the basic ions concentrations (Cl−, K+, Na+, Mg2+, NO3− and PO43−). An inverse trend was observed only with respect to Ca2+, SO42− and NH4+. The dam does not influent on the F− concentration. The reservoir causes minor enrichment most of the heavy metals such Cu, Ni, Zn, Cr, Cd and Sr. The lower enrichment of Teesta water below the dam indicates the water self-purification processes for metals by the Teesta Reservoir. The changes of physicochemical properties and concentrations of ions caused by the reservoir are usually normalised by environmental factors before the Teesta River outlet from the Himalayas (within 15 km of the river).
EN
The development of telecommunications technology is currently one of the main driving forces, but also constraints, for the transport industry. Every year brings an increase in the number and complexity of modern transportation systems, including ITS and C-ITS, taking full advantage of the cutting-edge opportunities offered by telecommunications systems. Cities invest in intelligent traffic control systems and the technology of autonomous vehicles is already a reality. Under the circumstances, the most important goal is to create a digital single market. The existing telecommunications networks of the Member States are very different from each other, also in terms of their quality and pricing. The Internet and telecommunications services are already an integral and inseparable part of the economy and life of the inhabitants of Europe. While the digital single market brings many benefits, it must also overcome a number of both known barriers and those that have yet to be identified. This article presents the evolution of the Trans-European Telecommunications Network and the requirements that should be ensured for interoperability and competitiveness of telecommunications in the coming years. The next section outlines the factors that will influence the development of the information society related to the three-pillar strategy. As highlighting the value of IT education and access to information technology, the European countries’ analysis of IT skills and the development of society based on the Human Development Index was presented. A new phenomenon and a notable feature of science is the understanding of the value of IT education and telecommunications for the development of small states, which should be explored and analyzed in terms of economic development in relation to IT education and telecommunications within the digital single market.
PL
Rozwój technologii telekomunikacyjnych jest obecnie jednym z głównych sił napędowych, ale też potencjalnych hamulców rozwoju branży transportowej. Z roku na rok rośnie ilość oraz poziom skomplikowania nowoczesnych systemów transportowych, w tym tych z obszaru ITS oraz C-ITS, w pełni wykorzystujących obecne możliwości systemów telekomunikacyjnych. Miasta inwestują w inteligentne systemy sterowania ruchem, zaś technologie autonomicznych pojazdów są już faktem. Najważniejszym celem jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Istniejące sieci telekomunikacyjne poszczególnych państw członkowskich mocno różnią się od siebie, prowadząc do różnicy zarówno w jakości jak i cenie usług. Internet oraz usługi telekomunikacyjne na najwyższym poziomie są już integralnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki i życia mieszkańców Europy. Jednolity rynek cyfrowy niesie ze sobą szereg korzyści, ale też musi przezwyciężyć pewne bariery, zarówno te już zidentyfikowane, jak też te, które na identyfikację dopiero czekają.
PL
Określono właściwości fizyczno-chemiczne pokrywy śnieżnej zalegającej w miejskiej strefie Kielc. Analizie poddano próbki śniegu z 14 stanowisk skupionych na osiedlu Pod Telegrafem, z silną presją antropogeniczną związaną z funkcjonowaniem stoku narciarskiego, parkingu samochodowego dla narciarzy oraz niskiej emisji z domków jednorodzinnych. W stopionych próbkach oznaczono właściwości fizyczno-chemiczne oraz skład chemiczny za pomocą chromatografu jonowego DIONEX ICS 3000. Uzyskane wartości pH oraz stężeń Cl, Na i Ca wskazują na wyraźny udział różnokierunkowej presji antropogenicznej na środowisko przyrodnicze.
EN
The physical and chemical properties of snow cover in the urban area of Kielce have been determined in this paper. Snow samples from 14 samples locations Pod Telegrafem were analyzed, with strong anthropogenic pressure associated with the ski slope, the car park for skiers, and the low emissions from detached houses. Fused samples identified physicochemical properties and chemical composition by means of DIONEX ICS 3000 ion chromatograph. The pH values and concentrations of Cl, Na and Ca show a clear contribution of the differentiated anthropogenic pressure on the natural environment.
EN
In this paper we present the current status of modelling the time evolution of the transient conductivity of photoexcited semi-insulating (SI) 4H–SiC taking into account the properties of defect centres. A comprehensive model that includes the presence of six, the most significant, point defects occurring in SI 4H–SiC crystals is presented. The defect centres are attributed to the two kinds of nitrogen-related shallow donors, a boron-related shallow acceptor, deep electron and hole traps, and the Z ½ recombination centre. We present the results of the state-of-the-art numerical simulations showing how the photoconductivity transients change in time and how these changes are affected by the properties of defect centres. The properties of defect centres assumed for modelling are compared with the results of experimental studies of deep-level defects in high purity (HP) SI 4H–SiC wafers performed by the high-resolution photoinduced transient spectroscopy (HRPITS). The simulated photoconductivity transients are also compared with the experimental photocurrent transients for the HP SI 4H–SiC wafers with different deep-level defects. It is shown that a high-temperature annealing producing the C-rich material enables the fast photocurrent transients to be achieved. The presented analysis can be useful or technology of SI 4H–SiC high-power photoconductive switches with suitable characteristics.
EN
In this article, selected physical and chemical properties of water originating from melted snow collected in the area of the city of Ostrowiec Świętokrzyski (Poland) in January 2017 were determined. The analysed samples of snow were collected at 18 measurement sites located along the axis of cardinal directions of the world and with a central point in the urban area of Ostrowiec Świętokrzyski in January 2017. Chemical composition was determined using the Dionex ICS 3000 Ion Chromatograph at the Environmental Research Laboratory of the Chair of Environmental Protection and Modelling at the Jan Kochanowski University in Kielce. The obtained results indicated a substantial contribution of pollutants produced by a local steelworks in the chemical composition of melted snow.
EN
In arid zones, the availability of fresh water is usually very limited because of high salinity, which greatly limits their use for irrigation purposes. High mineralization of water used for irrigation leads to increased soil salinity. The aim of the study was to examine the potential use of alluvial groundwater for irrigation in arid zones. The works were conducted in the Middle Draa Valley in southern Morocco (the Mhamid Oasis) in October 2015. Water samples of alluvial groundwater were collected for laboratory analysis from 42 wells located in the oasis. In order to determine the possibility to use the water for irrigation purposes, the Sodium Adsorption Ratio (SAR), sodium percentage (%Na), permeability index (PI), Kelly’s ratio (KR), magnesium hazards (MH) and electrical conductivity (EC) were assessed. EC values, exceeding 3000 μS·cm-1 in all the samples, classify the water as unsuitable for irrigation. MH and the KR indexes show that 30% of water samples represent levels making them unsuitable for irrigation. SAR confirms the very high degree of susceptibility of the analyzed waters to salinity hazard. The PI index of these waters is moderate, however in terms of sodium content they can be deemed suitable for irrigation purposes. It has been found that even within a small area of the oasis, a very large differentiation in the alluvial groundwater suitability for irrigation purposes occurs.
EN
The research was conducted in eight sections located on six small upland rivers, flowing from the central part of the Świętokrzyskie Mountains: Lubrzanka, Gawlica and Belnianka (in the Nida River drainage basin) and Psarka, Czarna Woda and Pokrzywianka (Kamienna River drainage basin). The catchment areas of researched rivers had diversified forms of land use, with dominating arable lands and forests and small share of housing. From November 2015 to April 2016 field studies were conducted and water samples collected once a month. The following parameters were analysed: temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, hydrogencarbonate and concentration of major ions. The river with most stable ion concentrations was Czarna Woda, with catchment area covered in over 80% with forests. The greatest fluctuations were noted on Psarka in profile Trzcianka, gathering water from arable lands. There was a significant positive correlation between the concentrations of HCO3 – and NO3 – ions and the share of anthropogenic areas in river basins. The concentrations of NO2 – and NO3 – were positively correlated with the area of agricultural lands. Higher share of forests negatively affected the pH value and concentration of HCO3 –, Mg2+, NO2 – and NO3 –. The results also suggest the impact of point and line sources of pollution on the physicochemical properties of the analysed rivers.
10
Content available remote Different faces of passion in the context of leadership
EN
The paper describes passion, which depending on the context, may motivate entrepreneurial leaders not only to found an organization, but also to grow and expand their ventures. It should also be noted that there is also the dark side of passion dominated by greed and hubris, which may result in counterproductive outcomes.
PL
Artykuł zwraca uwagę na pasję, która w zależności od sytuacji, może motywować przedsiębiorczych liderów nie tylko do tworzenia nowych przedsięwzięć, ale także do budowania i rozwijania tych przedsięwzięć. Należy zwrócić uwagę, że jest także ciemna strona pasji, która jest zdominowana przez chciwość i pychę, co może doprowadzić do wyników odmiennych niż oczekiwane.
EN
The aim of the analysis was to demonstrate the role of reservoirs in shaping nutrient content (nitrates NO3- and phosphates PO43- as well as ammonia NH4+) in the waters of mountain rivers. Three Carpathian rivers with reservoirs in their courses were selected for the study: the Ropa River (Klimkowka reservoir), the Dunajec River (the Czorsztyn-Sromowce Wyzne reservoir complex) and the Raba River (Dobczyce reservoir). The basic criteria for the selection of the study objects for the investigation were: similar hydrological regime of the rivers and diverse parameters and functions of the storage reservoirs. The analysis of nutrient concentration was based on a long-term series of measurements (2004-2013). The reservoirs investigated generally contribute to an increase in nitrates in the rivers flowing below the reservoirs in particular months. The role of reservoirs in shaping phosphate and ammonia levels was not as evident as in the case of nitrates. The reservoirs are merely one of numerous factors that contribute to nutrient levels in the water of the mountains rivers. In the light of the analysis of nutrient concentrations in the surface water tested, it may be concluded that the reservoirs do not cause a clear and permanent deterioration of river water quality.
EN
During the years 2014-2015, biomonitoring studies were carried out at three holding reservoirs located in Swietokrzyskie Province (central Poland): Kielce artificial lake, Chancza reservoir and Sielpia reservoir. In sea water algae Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr, exposed in the analysed waters, the increases of concentrations were determined by the atomic absorption spectrometry method (AAS), of the following: Mn, Fe, Cu, Zn, Cd and Pb. Conductivity and pH were also determined in the reservoirs waters. The differences between the increases of heavy metal concentrations in the samples of algae found along the coastline were indicated; they result from different distances from the pollution sources, such as resorts, communication routes and industrial plants.
EN
The implementation of ITS is carried out with the use of standard project management tools. Therefore, it includes certain phases. One of the most difficult and risky phase of ITS implementation is launching of such projects. An important factor causing this difficulty is the fact that launching is being done on „living organism”. Thus it has to be time-consuming mostly due to the necessity of a proper real-time city traffic data collection. Additional factors are occurring failures (eg. the tram network or traffic lights system) or accidents. Another problem are social expectations, which does not take into account the specifics of ITS implementation. The citizens expect immediate results. The aim of people responsible for the launching phase of such systems is to ensure smooth operation of all its components and to provide local community with information on a relatively long system activation to its full operation. This article presents the analysis of the launching phase of the biggest ITS in Poland.
PL
Opisano procedurę numeryczną CONTIN zastosowaną do wyznaczania temperaturowych zależności szybkości emisji nośników ładunku z centrów defektowych w półprzewodnikach o wysokiej rezystywności. Zależności te są wizualizowane poprzez prążki widmowe powstające w wyniku przekształcenia relaksacyjnych przebiegów fotoprądu. Określono wpływ parametrów sterujących procesem obliczeniowym na kształt i intensywność prążków widmowych.
EN
The CONTIN numerical procedure applied to determine the temperature dependence of the charge carriers emission rate from defect centers in high resistivity semiconductors is presented. This relationship is visualized as spectral fringes formed through the transformation of the photocurrent relaxation waveforms. The influence of the parameters controlling the numerical procedure on the shape and intensity of the spectral fringes is determined.
PL
Emisja zanieczyszczeń z napędów śmigłowców, objęta normami, dotyczy silników o mocy większej od 2 MW, przez co napędy nawet ciężkich śmigłowców transportowych nie są objęte normami emisji spalin. Dlatego podjęto próbę oceny emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach lotniczych silników śmigłowcowych. Badania przeprowadzono na śmigłowcu PZL W-3 Sokół podczas próby przedlotowej. Na podstawie uzyskanych wyników wstępnych pomiarów opracowano test badawczy odzwierciedlający warunki eksploatacyjne pracy tych silników.
EN
Helicopters are used in a variety of tasks like sea, mountain and land search and rescue, civil transportation or military operations. Their amount is growing, their ceiling is usually low, however, the exhaust emission from their engines is not restricted by any directive. That is why an attempt was made to determine the real exhaust emission. The research was done on the W-3 helicopter during the preflight engine run. Based on the results set the standard was created which reflects the working conditions of the engines during the test cycle. The research allowed to establish the unit emission of toxic gasses and then the influence on environment of the engines.
PL
Drewno było najczęściej używanym surowcem do konstrukcji obiektów od najdawniejszych czasów, które w czasie jego użytkowania narażone jest na biodeterioracje i całkowite spalenie w wyniku pożaru. Drewniane obiekty zabytkowe są całkowicie palne, a na dodatek często zlokalizowane poza miejskimi ośrodkami z utrudnieniami do ich dostępu przez straż pożarną. Stąd zabezpieczenie przed pożarami takich obiektów jest bardzo ważne, tym bardziej, że pomimo rozwoju techniki i technologii, pożary tych obiektów zdarzają się coraz częściej. A zatem czy aktualnie istnieje możliwość takiego przeciwogniowego zabezpieczenia drewnianych obiektów, aby „w dyskretny” sposób zabezpieczyć je przed rozprzestrzenianiem się ognia z wykorzystaniem nowoczesnych środków ogniochronnych? Obniżenie palności i szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni w tych obiektach stwarza nadzieję na zapobiegnięcie kompletnego ich spalenia. Przy doborze środków ogniochronnych i systemów zabezpieczenia należy brać pod uwagę również to, by te środki i systemy nie wywierały niekorzystnego wpływu na wygląd, higroskopijność i trwałość zabezpieczonego drewna zabytkowego. Za wielce efektywne uznaje się miedzy innymi transparentne powłoki pęczniejące w warunkach pożarowych, które to odcinają dostęp tlenu z powietrza poprzez wytworzenie izolacyjnej, niepalnej piany zapobiegającej penetracji ognia wewnątrz elementów drewnianych. Zastosowanie pasywnych systemów ochrony ogniowej, które mogą być połączone z zastosowaniem biocydów w zabytkowych budynkach drewnianych takich jak kościoły, skanseny, obniżając ilość nieszczęśliwych pożarów tych obiektów.
EN
The protection of wooden heritage buildings against fire, biodeterioration, robbery and vandalism is one of the most important tasks in the field of cultural property preservation. In Poland and other European countries, the most popular wood-made objects are historical wooden churches (Catholic and Orthodox ones), rural huts, cottages, sheds, barns and wooden wind mills which are like open air museums. Wood is the most common raw material that was used for the construction of these objects since ancient times. Generally these wooden objects are wholly combustible, they are mostly located beyond towns and difficult to guard and exposed to risk of setting on fire. Not everywhere there is a sufficient supply of water from water tanks and fire hydrant network. Moreover, there is a lack of good access ways for fire brigade vehicles and no fire detecting systems were installed in many of these objects. Unfortunately, fire retardant application is insufficient or totally absent in these heritage buildings. This manuscript presents general possibilities of the application of modern technology of fire retardancy systems intended for the protection the heritage objects against fire disaster. None or only minimal influence on an ancient object wood is the advantage of the above systems. The fire safety strategy for wooden buildings and historical sites requires an agreement and compromise between the point of view of art. Historians and conservators and that of fire-fighting experts.
EN
The conceptual evolution of entrepreneurial leadership is at its early phase. Current studies exploit predominantly the leadership literature, mainly the transactional and transformational leadership approach. The paper focuses on entrepreneurial leadership approach in the context of effective support for exploitation of opportunities. I suggest that the concept of entrepreneurial leadership supports entrepreneurial behaviours and supports decision-making process in complex business environment.
PL
Ewolucja przedsiębiorczego przywództwa jest dzisiaj we wczesnej fazie. Aktualne badania wskazują na wykorzystanie do opisu przywództwa głównie podejścia transakcyjnego lub transformacyjnego. Artykuł skupia się na scharakteryzowaniu przedsiębiorczego przywództwa w kontekście skutecznego wsparcia dla wykorzystania szans. Sugeruję, że przedsiębiorcze przywództwo efektywniej wspiera zmiany w zachowaniu lidera w procesie podejmowania decyzji, w skomplikowanym otoczeniu biznesowym.
PL
Przedstawiono sposób symulacyjnego wyznaczania rezystywności monokrystalicznego krzemu w zależności od koncentracji sześciu rodzajów centrów defektowych o różnych właściwościach. Możliwości wykorzystania symulatora zademonstrowano na przykładzie wyników uzyskanych dla domieszkowanego azotem monokryształu krzemu o dużej rezystywności przed oraz po napromieniowaniu wysokoenergetycznymi neutronami.
EN
We demonstrate the method of simulating the resistivity of monocrystalline silicon as a function concentrations of six kinds of defect centers with various properties. The potentialities of the simulator are exemplified by the results obtained for the nitrogen-doped high resistivity silicon single crystal before and after irradiation with high-energy neutrons.
PL
W artykule przedstawiono unikatowe wyniki badań rozkładu rezystywności oraz rozkładu właściwości i koncentracji centrów defektowych na płytce krzemowej o promieniu R = 75 mm, pochodzącej z monokryształu o bardzo wysokiej czystości otrzymanego metodą FZ. Do określenia właściwości i koncentracji centrów defektowych zastosowano metodę niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej o wysokiej rozdzielczości (HRPITS). Do wyznaczania stałych czasowych składowych wykładniczych relaksacyjnych przebiegów fotoprądu, zmierzonych w zakresie temperatur 250 – 320 K wykorzystano procedurę numeryczną opartą na odwrotnym przekształceniu Laplace’a. W obszarze środkowym płytki o rezystywności ~ 6,0×104 Ωcm, wykryto trzy rodzaje pułapek charakteryzujących się energią aktywacji 420 meV, 460 meV i 480 meV. W obszarze brzegowym płytki, którego rezystywność wynosiła ~ 3,0×104 Ωcm, oprócz pułapek występujących w obszarze środkowym wykryto pułapki o energii aktywacji 545 meV, których koncentracja wynosiła ~ 4,0×109 cm-3. Pułapki o energii aktywacji 420 meV i 545 meV przypisano odpowiednio lukom podwójnym (V2 -/0) i agregatom złożonym z pięciu luk (V5 -/0). Pułapki o energii aktywacji 460 meV są prawdopodobnie związane z lukami potrójnymi (V3 -/0) lub atomami Ni, zaś pułapki o energii aktywacji 480 meV mogą być przypisane zarówno agregatom złożonym z czterech luk (V4 -/0), jak i atomom Fe w położeniach międzywęzłowych.
EN
The paper presents the unique results of the resistivity distribution and the distribution of the properties and concentrations of defect centers on a silicon wafer with a radius of R = 75 mm originating from a high-purity FZ single crystal. The electronic properties and concentrations of the defect centers have been studied by high resolution photoinduced transient spectroscopy (HRPITS). To determine the time constants of the exponential components in the photocurrent relaxation waveforms measured in the temperature range of 250 - 320 K we have used an advanced numerical procedure based on the inverse Laplace transformation. In the wafer central region, with the resistivity of ~ 6,0×104 Ωcm, three traps with the activation energies of 420 meV, 460 meV and 480 meV have been found. In the near edge-region of the wafer, with the resistivity of ~ 3.0 × 104 Ωcm, apart from the traps present in the central region, a trap with the activation energy of 545 meV has been detected and the concentration of this trap is ~ 4,0×109 cm-3. The traps with the activation energies of 420 meV and 545 meV are assigned to a divacancy (V2 -/0) and a pentavacancy (V5 -/0), respectively. The trap with the activation energy of 460 meV is likely to be associated with a trivacancy (V3 -/0) or a Ni atom, and the trap with the activation energy of 480 meV can be tentatively assigned to a tetravacancy or an interstitial Fe atom.
PL
Inteligentne systemy transportowe (ITS) są elementem inteligentnej infrastruktury transportu. Możliwości wsparcia korzystających z ITS są bardzo duże. Zastosowanie inteligentnych systemów transportowych przynosi także szereg korzyści począwszy od ekonomicznych, poprzez wzrost poziomu bezpieczeństwa w transporcie a skończywszy na ekologicznych. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań i możliwości wykorzystania ITS do równoważenia rozwoju gospodarczego regionów. Uwzględniono aktualny stan zaawansowania planowania i budowy inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz strategie krajowe i unijne, a także uwarunkowania prawne w tym zakresie. Oprócz już znanych i poruszanych w publikacjach krajowych i zagranicznych zastosowaniach i korzyściach ITS autorzy dostrzegli możliwość ich wykorzystania do wsparcia procesów zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W artykule zamieszczono zidentyfikowane uwarunkowania prawne i infrastrukturalne budowy i rozbudowy ITS oraz możliwości ich wykorzystania do równoważenia rozwoju gospodarczego regionów.
EN
Intelligent transport systems are part of an intelligent transportation infrastructure. Support capabilities using ITS are very large. The use of intelligent transport systems also brings a number of benefits ranging from economic, through an increase in the level of safety in transport and ending on environmental issues. The purpose of this article is to identify the conditions and possibilities of using ITS to balance economic development of regions. Takes into account both the current state of planning and construction of intelligent transport systems for road, rail and air transport as well as national and EU policies and legal regulations in this field. In addition to already known and discussed in a number of domestic and foreign publications ITS applications and their benefits authors recognized the possibility of their use to support the process of sustainable economic development. The article describes the identified legal and infrastructural construction and expansion of ITS and the possibility of their use for balancing the economic development of regions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.