Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy magazynowania energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono rosnącą rolę magazynów energii w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej i ich współpracy z szeroko rozumianym systemem elektroenergetycznym (krajowym, lokalnym, przemysłowym, wyspowym). Przedstawiono różne technologie systemów magazynowania energii: mechaniczne, elektryczne elektrochemiczne i chemiczne.
EN
The article discusses the growing role of energy storage in the context of the development of renewable energy sources and their cooperation with the broadly understood electrical power system (national, local, industrial, island). Various technologies of energy storage systems are presented: mechanical, electrical, electrochemical and chemical.
EN
This study compares optimized active voltage balancing algorithms, applicable for energy storage systems made of supercapacitor cells connected in series. The results presented herein are obtained from a simulation model and confirmed on an experimental stand.
3
Content available remote Rozproszone zasoby energii – przegląd zagadnienia
PL
W artykule przedstawiono problematykę rozproszonych zasobów energii (DER), których zasadniczymi elementami są: generacja rozproszona, systemy magazynowania oraz reakcja strony popytowej. Oprócz przeglądu definicji DER przedstawiono: mechanizmy prawne sprzyjające rozwojowi zasobów DER, typowy zakres zastosowań DER oraz korzyści wynikające z wprowadzania DER do systemu elektroenergetycznego. W skrócie opisano również przykładowe programy z zakresu DER.
EN
In the submitted paper the problematic aspects of distributed energy resources (DER) are presented. The basic elements of DER are as follows: distributed generation (DG), distributed storage (DS) and demand side response (DSR). First a few definitions of the DER are given, then the legislative aspect to be considered for enhancing the DER implementation in power systems is described, afterwards a typical DER application range and the benefits from DER implementation in power systems are presented. Finally a few typical DER programs are included.
PL
W pracy rozpatrywana jest tematyka łagodzenia skutków stochastycznych zmian energii wiatru na proces współpracy turbin wiatrowych (TW) z systemem elektroenergetycznym (SEE). Założono, że częściową kompensację skutków krótkotrwałych spadków prędkości wiatru poniżej wartość załączenia turbiny vcut-in można uzyskać przez jej współpracę z magazynami energii (ME) o odpowiednio dobranej pojemności. Przedstawiono algorytm współpracy turbiny wiatrowej z kinetycznym magazynem energii (KME). Zaproponowano metodę analizy statystycznej przebiegów pomiarowych prędkości wiatru vw=f(t), której wyniki wykorzystano do ustalenia wartości pojemności magazynu energii pozwalającej na likwidację ustalonej długości przerw w pracy generatora elektrowni wiatrowej (EW). Zamieszczono wyniki badań w zakresie analizy statystycznej przebiegów vw=f(t) oraz metody ustalania pojemności magazynu dla wybranych układów turbina wiatrowa – kinetyczny magazyn energii.
EN
The paper considers the problem of attenuating the consequences of stochastic variations in the wind power on cooperation of wind turbines (WT) with the electric power system (EPS). It has been assumed that the effect of short-duration drop of the wind velocity below the value vcut-in of the turbine switch-on may be partially compensated by its cooperation with the energy storages (ES) of appropriate capacity. An algorithm of the wind turbine cooperation with a flywheels has been presented. A method of statistical analysis of the measured wind velocity patterns vw=f(t) has been proposed. The results so achieved have been used for determining the power storage capacity that should allow for liquidation of definite breaks in operation of the wind power plant generator. The results of the research related to statistical analysis of the vw=f(t) patterns and the methods of defining the storage capacity for selected wind-turbine – kinetic power storage systems are presented.
5
Content available remote Supercapacitors: Alternative Energy Storage Systems
EN
The use of supercapacitors as energy storage systems is evaluated in this work. Supercapacitors are compared with other technologies such as compressed air, pumped hydro, superconductors and flywheels. This paper is focused on medium scale energy storage systems (applied to 100 kW photovoltaic generation plants). The supercapacitor is studied in detail, presenting these device structures, how they can be modeled, the balancing, their useful life and their principal applications. The overview is carried out after a detailed reference selection.
PL
W artykule przedstawiono ocenę użycia superkondensatorów, jako systemów magazynowania energii. Superkondensatory porównano z innymi technologiami, takimi jak sprężone powietrze, hydraulika siłowa, nadprzewodniki i koła zamachowe. Autorzy koncentrują się na systemach magazynowania energii średniej skali (zastosowanych do mocy 100kW stacji baterii fotowoltaicznych). Superkondensator jest opisany szczegółowo, zarówno w aspekcie struktury urządzenia, sposobu modelowania, zrównoważenia, okresu użytkowania jak i głównych zastosowań. Prezentowany przegląd powstał na bazie szczegółowej analizy literatury.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.