Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Operatory logiczne, maskowanie znaków, szukanie wyrażeń

 • operatory logiczne (pisane wielkimi literami!) :
  • AND - rezultaty zawierają wszystkie wyszukiwane terminy, np. szukanie górnictwo AND hutnictwo da w rezultacie rekordy zawierające terminy górnictwo i hutnictwo ; AND jest w bazie operatorem domyślnym, tzn, że szukanie górnictwo hutnictwo da identyczne rezultaty jak górnictwo AND hutnictwo
  • OR - rezultaty zawierają przynajmniej jeden z wyszukiwanych terminów, np. szukanie górnictwo OR hutnictwo da w rezultacie rekordy zawierające terminy górnictwo lub hutnictwo
  • NOT - rezultaty nie zawierają terminu poprzedzonego NOT, np. szukanie górnictwo NOT hutnictwo da w rezultacie rekordy zawierające termin górnictwo , ale nie zawierające terminu hutnictwo
 • wyszukiwanie wyrażeń (ciąg słów w podanej kolejności) – w cudzysłowie, np. „sieci neuronowe”
 • maskowanie znaków
  • znak specjalny * (gwiazdka) oznacza dowolny ciąg znaków (liter) z początku, środka lub końca wyrazów, np. po wpisaniu *mur* otrzymamy: mur, murowany, wymurówka, Gmur ; po wpisaniu mur* otrzymamy: murów, murowany, murze
  • znak specjalny ? (znak zapytania) oznacza dokładnie jeden (w tym pusty) dowolny znak, np. po wpisaniu maszyn? otrzymamy: maszyna, maszyny, maszyn; po wpisaniu odlewnictw? otrzymamy: odlewnictwo, odlewnictwa
  • znaków specjalnych nie stosujemy w wyrażeniach ujętych w cudzysłów
 • przy wypełnianiu pól można używać alfabetu polskiego lub łacińskiego (znaki polskie i łacińskie są równoważne), np. szukanie terminu księga jakości da te same rezultaty co terminu ksiega jakosci
 • wielkość liter podczas wyszukiwania nie ma znaczenia