Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Wyświetlanie informacji o artykułach – pola rekorduArtykuł – szczegóły

article information

 • Czasopismo – tytuł czasopisma, w którym opublikowano artykuł (link aktywny do pełnego opisu czasopisma )
 • Tytuł artykułu
 • Autorzy – nazwiska wszystkich autorów , z wykluczeniem innych twórców (zob. poz. Twórcy)
 • Treść/zawartość – oznaczona w dwojaki sposób:
  • ikona (np. pdf ) kierująca bezpośrednio do pełnego tekstu artykułu lub
  • link do witryny wydawcy, na której dostępne są pełne teksty; artykułu należy poszukiwać na danej witrynie samodzielnie; niekiedy artykuł z danego roku może być niedostępny z powodów ograniczeń wydawcy
  • puste pole oznacza brak dostępu do pełnego tekstu artykułu
 • Warianty tytułu – tytuł w innym języku/językach niż język publikacji
 • Konferencja - nazwa konferencji, na której wygłoszono opublikowany artykuł oraz data i miejsce organizacji konferencji; pole występuje tylko w wypadku opisów referatów z konferencji
 • Języki publikacji - język/języki, w którym opublikowano artykuł, wyrażony w postaci dwuliterowych symboli, np. PL, EN
 • Abstrakty – autorskie streszczenia artykułów w języku polskim i/lub angielskim
 • Słowa kluczowe - słowa kluczowe w języku polskim i/lub angielskim
 • Wydawca – nazwa wydawcy czasopisma
 • Czasopismo – tytuł czasopisma, w którym opublikowano artykuł (link aktywny do pełnego opisu czasopisma oraz numer ISSN)
 • Rocznikrok publikacji
 • Tom - tom/rocznik/volumen i numer/zeszyt
 • Strony - zakres stron, na których opublikowano artykuł w danym czasopismie
 • Opis fizyczny - liczba pozycji bibliografii załącznikowej oraz informacje o ilustracjach, tabelach, mapach, wykresach itp. elementach tekstu
 • Twórcy – nazwiska wszystkich twórców, w tym autorów, redaktorów, ilustratorów, tłumaczy itp. W tym polu podawane sa również afiliacje (miejsca zatrudnienia) oraz e-maile autorów, o ile takie dane zostały zamieszczone w artykule. Dane w bazie BazTech sprzed 2012 roku zawierają afiliacje i e-maile tylko pierwszych autorów i podawane są poniżej wszystkich nazwisk
 • Bibliografia – bibliografia załącznikowa (literatura) z opisywanego artykułu; bibliografia w wersji oryginalnej i stylu stosowanym przez wydawcę danego czasopisma
 • Kolekcja - nazwa bazy danych; tutaj BazTech
 • Identyfikator YADDA – unikatowy identyfikator rekordu BazTech na platformie YADDA
 • Identyfikatory – inne zewnętrzne identyfikatory obiektów