Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ffebbc16-d3c4-4b8f-9e63-c0c23c2b2cec

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rozwój koncepcji dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym będącego alternatywą dla transportu drogowego

Autorzy Olczyk, M.  Korzec, J.  Bielaczyc, P.  Sordyl, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Development of dual fuel compressed ignition engine concept as an alternative for road transport sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Silniki o zapłonie samoczynnym znajdują szerokie zastosowanie do napędu wielu pojazdów. Duża ilość samochodów z tymi silnikami przyczyniła się do gwałtownego wzrostu popytu na olej napędowy. W ostatnich latach bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa stanowią dla producentów kierunek prac rozwojowych nad silnikami. Jedną z koncepcji spełniającej oczekiwania jest zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi, takimi jak gaz ziemny, wodór czy etanol. Obecnie CNG jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych niekonwencjonalnych paliw. Gaz ten wykorzystywany jest do zasilania zarówno silników ZI jak i ZS. W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch turbodoładowanych silników wysokoprężnych, z mechaniczną pompą paliwa, przystosowanych do zasilania dwupaliwowego. Paliwem wykorzystanym w badaniach był sprężony gaz ziemny i olej napędowy EN 590. W trakcie badań wykonano pomiar emisji szkodliwych składników spalin oraz masowej emisji cząstek stałych.
EN Compression ignition engines are used widely as propulsion systems for various vehicles. The large number of vehicles with such engines has contributed to the rapid growth in demand for diesel fuel. In recent years, more stringent regulations on emissions and reducing fuel consumption present engine manufacturers with multiple challenges and directions for development. One idea is to meet the various demands with internal combustion engines powered by alternative fuels - such as natural gas, hydrogen or ethanol. At present compressed natural gas (CNG) is one of the most prevalent alternative fuels. This fuel is used to run both spark and compression ignition engines. This paper presents the results of testing on two turbocharged diesel engines with a mechanical fuel pump adapted for dual fuel supply. The fuel types employed in the study were CNG and EN 590 diesel. In the course of the research measurements of gaseous exhaust emissions and the mass of particulate emissions were carried out.
Słowa kluczowe
PL silnik o zapłonie samoczynnym   emisja spalin   rozwój silników spalinowych   pomiar cząstek stałych   dwupaliwowy silnik diesel-CNG  
EN compressed ignition engine   exhaust emission   combustion engine development   particle mater measurement   dual fuel diesel-CNG  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 3611--3621, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Olczyk, M.
autor Korzec, J.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o. o., ul. Sarni Stok 43-300 Bielsko-Biała, +48 33 813 04 94, jerzy.korzec@bosmal.com.pl
autor Bielaczyc, P.
autor Sordyl, A.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o. o., ul. Sarni Stok 43-300 Bielsko-Biała, +48 33 813 04 94, adam.sordyl@bosmal.com.pl
Bibliografia
1. Attia1 M.S., Abdel-Rehim A.A., Badr O.A., El Emam1 S.H., An experimental investigation on performance and emissions of a single cylinder dual fuel Diesel-CNG engine combined with EGR. International Journal of Automotive Engineering and Technologies 2014 Vol. 3, Issue 3, 91 – 102,
2. Ahivik P. Alternative Diesel Fuels. http://dieselnet.com/tech/fuel_alt.php,
3. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKiŁ, Warszawa 2008,9; 157-173,
4. Barroso P., Study of dual-fuel (diesel+natural gas) particle matter and CO2 emissions of a heavy-duty diesel engine during transient operation.CombustionEngines 2013 nr 2 (153), 3-11, ISSN 0138-0346,
5. Bielaczyc P., Korzec J., Olczyk M., Sordyl A., Rozwój silników spalinowych dwupaliwowych ZS-CNG. Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji, Seminarium Techniczne, 2012, ISBN 978-83-931383-4-0,
6. Bielaczyc P. Sutkowski M., Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji. Mat. Konferencyjne, Bielsko-Biała, 2012,
7. Bielaczyc, P., An analysis of CNG fuelling influence on the reduction of exhaust emissions from motor vehicles. Proceedings of the 3rd IMechE Conference on Total Vehicle Technology, University of Sussex, (Brighton, UK), 26-27 April 2004,
8. Bielaczyc, P., Szczotka, A., The potential of current European light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements. Paper 2012-SS4-403. CombustionEngines 4/2012 (151),
9. Bielaczyc P., Szczotka A., Woodburn J., Exhaust Emissions of Modern CNG Vehicles Produced by Different Manufacturers. Konferencja MotoryzacyjnaKONMOT 2014, 25-26.09.2014. Silniki spalinowe i ekologia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISBN 978-83-7242-763-2, Kraków 2014,
10. Bielaczyc, P., Szczotka, A., Wojnarowicz, M., Analysis of the Exhaust Emissions and Performance of a Modern Vehicle Fuelled with Petrol and CNG in Turn. FISITA paper F2010-A-133, FISITA 2010 World Automotive Congress, Budapest 2010,
11. Bielaczyc, P., Światek, A., Clean and energy efficient vehicle powertrains and fuels – from today to 2030 vision. “Environment FriendlySurface Transport” PolSCA Meeting, Brussels, 10.04.2008,
12. Bielaczyc, P., Woodburn, J., Szczotka, A., An Assessment of Regulated Emissions and CO2 Emissions from a European Light-Duty CNG-Fuelled Vehicle in the Context of Euro 6 Emissions Regulations.Applied Energy 117 (2014) 134-141. doi:10.1016/j.apenergy.2013.12.003,
13. Bielaczyc, P., Woodburn, J. Global trends in emissions regulation and reduction. Combustion Engines 2012 nr 2 (149), 94-116,
14. Bielaczyc, P. (editor) and 21 co-authors. Current and future trends in automotive emissions, fuels, lubricants and test methods – 2012. Proceedings of the 3rd International Exhaust Emissions Symposium, 24-25 May 2012, Combustion Engines 2012 nr 2 (149), ISBN 978-83-931383-2-6,
15. Bielaczyc, P.: IC Engine Test Method Development Regarding Emissions , Alternative Fuels, Lubricants and Future Trends. Proceedings of the 2nd International Exhaust Emissions Symposium on CDRom, 26-27 May, 2011, Combustion Engines 2011 nr 2 (147), ISBN 978-83-931383-1-9,
16. Papagiannakis R.G., Rakopoulos C.D., Hountalas D.T., Rakopoulos D.C., Emission characteristics of high speed, dual fuel, compression ignition engine operating in a wide range of natural gas/diesel fuel proportions. Fuel 2010 nr 89, 1397–1406,
17. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Branża motoryzacyjna, Raport 2014, s. 99,
18. Różycki A., Effect of dual fuelling on selected operating parameters and emission of a turbocharged compression ignition engine.CombustionEngines 2013 nr 3 (154), 1121-1128, ISSN 0138-0346,
19. Worldwide Emissions Standards – Heavy Duty and Off-Highway Vehicles. Delphi 2014/2015, www.delphi.com/emissions-hd,
20. Gazodiesel inaczej, http://gazeo.pl/lpg/diesel-na-gaz-lpg/Gazodiesel-inaczej,artykul, 6362.html,
21. Wajand J.A., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa 2005, 641,
22. Zabłocki M., Dwupaliwowe silniki z zapłonem samoczynnym napędzane paliwem ciekłym i gazowym, Warszawa 1969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ffebbc16-d3c4-4b8f-9e63-c0c23c2b2cec
Identyfikatory