Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ffe01e59-1791-42ac-91e1-9e79019ce20f

Czasopismo

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Tytuł artykułu

Przenośnik taśmowy jako maszyna górnicza urabiająca energię

Autorzy Gładysiewicz, Lech  Kawalec, Witold  Król, Robert 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Belt conveyor as a mining machine exploiting energy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
Słowa kluczowe
PL przenośnik taśmowy   maszyna górnicza   odzysk energii   kopalnie   transport oponowy   eksploatacja surowców   transport kruszyw  
EN belt conveyor   mining machine   energy recovery   mines   exploitation of raw materials   aggregate transport  
Wydawca Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o.
Czasopismo Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Rocznik 2019
Tom Nr 4
Strony 5--11
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gładysiewicz, Lech
  • Katedra Górnictwa i Geodezji, Politechnika Wrocławska
autor Kawalec, Witold
  • Katedra Górnictwa i Geodezji, Politechnika Wrocławska
autor Król, Robert
  • Katedra Górnictwa i Geodezji, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
[2] Jurdziak L., Biażej R., Bajda M.: Cyfrowa rewolucja w taśmach przenośnikowych - Taśma przenośnikowa 4.0., Transport 2(40)12018.
[3] Kawalec W., Kulinowski P.: Obliczenia przenośników taśmowych metodą podstawową oraz oporów jednostkowych w zintegrowanym środowisku programowym, Transport Przem. nr 1(6)/11/2007.
[4] Kłyż R.: Analiza techniczno-ekonomiczna zastąpienia odstawy kołowej transportem przenośnikowym w wybranym zakładzie górniczym, praca dyplomowa, niepublikowana, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018.
[5] Kulinowski R., Panek P., Rubacha P.: Aktualne kierunki poszukiwania energooszczędnych rozwiązań w konstrukcji i eksploatacji przenośników taśmowych, Transport 3(21)12013.
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-=CELEX:32018L2002&from=EN.
[7] Nielsen K.: Sterilization of mineral resources by area planning and urban sprawl, MPES 2004.
[8] Woźniak J., Pactwa K.: Responsible Mining - The Impact of the Mining Industry in Poland on the Quality of Atmospheric Air, Sustainability 2018, 10, 1184; doi:10.3390/su10041184.
[9] http://conveyor-dynamics.com/index.php/project/los-pelambres/.
[10] https://www.phoenix-conveyorbelts.com/pages/world-records/strongest/strongest_en.html.
[11] https://www.bialecertyfikaty.com.pl/media/Ustawa_o_efektywności_energetycznej.pdf.
[12] https://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/130/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2017-opublikowane-w-grudniu-2018-r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ffe01e59-1791-42ac-91e1-9e79019ce20f
Identyfikatory