PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Application project supporting risk assessment of exposure to noise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia opracowaną aplikację wspomagającą ocenę ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Aplikacja opiera się na autorskiej metodyce oceny ryzyka, jest spójna z wymaganiami polskiego prawa, uwzględnia grupy szczególnego ryzyka (młodocianych, kobiety w ciąży). Oprogramowanie komputerowe dostępne na rynku, dotyczące sfery bezpieczeństwa i higieny pracy, nie obejmuje hałasu jako najczęściej występującego czynnika zagrożenia w środowisku pracy. Przedstawiona aplikacja ze względu na swą prostotę, przyjazny interfejs użytkownika w sposób istotny może wspomóc osoby dokonujące oceny ryzyka zawodowego, ułatwić podejmowanie działań profilaktycznych oraz monitorowanie środowiska pracy.
EN
The paper presents designed application supporting risk assessment of exposure to noise audible and ultrasonic. The application is based on a authorial risk assessment methodology is consistent with the requirements of Polish law, take into account the specific risk groups (young people, preg-nant women). Computer software available on the market, concerning the sphere of health and safety at work, does not include noise as the most common risk factor in the work environment. The application due to its simplicity, user-friendly interface may materially support persons carrying out a risk assessment, to facilitate the taking of preventive measures and monitor the work environment.
Rocznik
Tom
Strony
5--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka
autor
 • Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
 • [1] Boczkowska K., Frątczak M., Nowacka A.: Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, z. 58, Politechnika Łódzka, 2014.
 • [2] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.
 • [3] http://www.ciop.pl
 • [4] http://www.imp.lodz.pl
 • [5] Nowacka A.: Ocena ryzyka w narażeniu na hałas ‒ praca inżynierska Politechnika Łódzka, 2014.
 • [6] PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PKN Warszawa 2011.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
 • [9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późn. zm.).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
 • [11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
 • [12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 poz. 2047 z późn. zm).
 • [13] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ffdaf14d-e4dc-4835-9d4e-cde51f1a9275
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.