Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ffbd265c-8a6c-482b-a98a-e6bbf563457f

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Wpływ wielkości frakcji proszku amorficznego Fe60Co10Y8W1B20 na właściwości magnetyczne i mechaniczne kompozytu w osnowie polimerowej

Autorzy Pietrusiewicz, P.  Nabiałek, M.  Dośpiał, M.  Bukowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of powder fraction on magnetic and mechanical properties of a resin bonded composite made from amorphous metallic Fe60Co10Y8W1B20 powder
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy badano wpływ wielkości frakcji amorficznego proszku wiązanego polimerem na właściwości magnetycznie miękkie i mechaniczne. Proszek został otrzymany poprzez niskoenergetyczne mielenie amorficznej płytki wytworzonej metodą wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy. Na podstawie badań dyfrakcji promieni rentgenowskich stwierdzono, że kompozyty miały strukturę amorficzną. Wykorzystując magnetometr wibracyjny zmierzono statyczne pętle histerezy magnetycznej, na podstawie których wyznaczono parametry takie jak: magnetyzacja nasycenia (μoMs.) oraz pole koercji (Hc). Zmierzono mikrotwardość wykorzystując metodę Vickersa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wielkość amorficznych cząstek istotnie wpływa na zmianę parametrów magnetycznych jak i mechanicznych badanych kompozytów. Dodatkowo stwierdzono, że osnowa polimerowa izolująca amorficzne cząstki wpłynęła na pogorszenie parametrów magnetycznie miękkich w porównaniu do masywnych płytek.
EN In the paper investigates the effect of the volume fraction of amorphous powders on the soft magnetic and mechanical properties. The powder was obtained by low-energy milling of amorphous plates produced by the injection of a liquid alloy into a copper mold. On the basis of X-ray diffraction, it was found that the composites had an amorphous structure. Using the vibrating sample magnetometer, the static hysteresis loops were measured, on which basis the basic magnetic parameters such as saturation magnetization (μoMs) and the coercive field (Hc) were determined. Microhardness was measured using the Vickers method. From the examinations, it was found that the size of the amorphous particles significantly influences the change of magnetic and mechanical parameters of the studied composites. Additionally it was found that the polymeric matrix insulating the amorphous particles affected the deterioration of soft magnetic parameters in comparison to the massive plates.
Słowa kluczowe
PL kompozyt z osnową polimerową   kompozyt amorficzny   materiał amorficzny   materiał nanokrystaliczny   materiał magnetyczny   szkło metaliczne   proszek amorficzny   właściwości magnetyczne   właściwości mechaniczne  
EN polymer matrix composite   amorphous composite   amorphous material   nanocrystalline material   magnetic material   metallic glass   amorphous powder   magnetic properties   mechanical properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 1 (157)
Strony 76--81
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pietrusiewicz, P.
  • Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska, pietrusiewicz@)wip.pcz.pl
autor Nabiałek, M.
  • Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
autor Dośpiał, M.
  • Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
autor Bukowska, A.
  • Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
Bibliografia
[1] Lachowicz H., Magnetyki amorficzne, Wiedza i Życie 9 (1997).
[2] Maor M., Koteras D., Jasiński L., Machnik M., Łukiewski M., Transformatory z Rdzeniami Amorficznymi Produkcji Elhand Transformatory, Publikacja ELHAND TRANSFORMATORY (www.elhand.pl).
[3] McHenry M. E., Willard M. A., Laughlin D. E., Amorphous and nanocrystalline materials for applications as soft magnets, Progress in Materials Science 44 (1999) 291-433.
[4] Nabiałek M., Pietrusiewicz P., Szota M. i inni, Evaluation of The Microstructure And Magnetic Properties of Fe73Me5Y3B19 (Where Me = Ti or Nb) Amorphous Alloys, Archives of Metallurgy and Materials 57 (1), (2012) pp. 223-227.
[5] Ślusarek B., Chwastek K., Szczygłowski J., Wilczyński W., Właściwości Magnetyczne Wybranych Nanokompozytów, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 258, (2012), 89-98.
[6] Mazaleyrat F., Varga L.K., Ferromagnetic nanocomposites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 215-216 (2000) 253-259.
[7] Szewieczek D., Ziębowicz B., Dobrzański L.A., Badania wstępne nad uzyskaniem kompozytów typu polimer - proszek szkła metalicznego, Proceedings of the 10th Jubilee Scientific International Conference „Achievements in the Mechanical and Materials Engineering” AMME’2001, Gliwice - Kraków - Zakopane, 2001, 555-558.
[8] Soiński M., Materiały magnetyczne w technice, Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2000.
[9] Nowosielski R., Wysłocki J.J., Wnuk I., Sakiewicz P., Gramatyka P., Ferromagnetic properties of polymer nanocomposites containing Fe78Si9B13 powder particles, Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) 242-247.
[10] Dośpiał M., Szota M., Nabiałek M., Oźga K., Wpływ rodzaju matrycy polimerowej na własności magnetyczne magnesów wiązanych, Przetwórstwo Tworzyw 6 (2011) 438-441.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ffbd265c-8a6c-482b-a98a-e6bbf563457f
Identyfikatory