Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff9b199e-98c9-4609-8ca6-1bbebada8c14

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Właściwości kompozytów WPC o osnowie polietylenowej napełnionych mączką z łupin orzechów

Autorzy Chmielnicki, B.  Konieczny, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Properties of WPC composites with polyethylene matrix filled with nutshell flour
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kompozytów WPCs (ang. wood-plastic composites). Materiały te ze względu na swoje unikalne właściwości, będące połączeniem cech drewna oraz tworzyw polimerowych, stanowią alternatywę dla obu z nich. W niniejszej publikacji skupiono się na przedstawieniu właściwości kompozytów WPCs napełnionych mączką z łupin orzechów. Napełniacz ten cechuje się lepszymi właściwościami termicznymi niż mączka drzewna, a przez brak w jego strukturze celulozy i ligniny wchłania mniej wody.
EN The article presents a brief description of WPCs (wood-plastic composites). These materials due to their unique properties, which combine characteristics of wood and plastic polymers as an alternative to both of them. This publication focuses on the properties of WPCs composites filled with flour derived from nutshells. The filler is characterized by better thermal properties than wood flour, and thanks to the lack of cellulose and lignin in the structure of this filler, it absorbs less water.
Słowa kluczowe
PL kompozyt polimerowo-drzewny   WPC   polietylen   PE   mączka z łupin orzechów   napełniacz  
EN wood polymer composite   WPC   polyethylene   PE   nutshell flour   filler  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 1 (157)
Strony 12--20
Opis fizyczny Bibliogr. 39 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Chmielnicki, B.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, b.chmielnicki@impib.pl
autor Konieczny, J.
Bibliografia
[1] Zajchowski S., Ryszkowska J.; Kompozyty polimerowo-drzewne - charakterystyka ogólna oraz ich otrzymywanie z materiałów odpadowych; Polimery nr 10 T 54; 2009 r.
[2] Clemons C., Ibach R.; Effects of processing method and moisture history on laboratory fungal resistance of wood-HDPE composites; Forest Products Society nr 4 Vol. 54, 2004 r.
[3] Gardner D., Murdock D.; Extrusion of Wood Plastic Composites; University of Maine, Orono ME, 2010 r.
[4] Winandy J., Stark N., Clemons C.; Considerations in recycling of Wood-Plastics Composites; Materiały Konferencyjne 5th Global Wood and Natural Fibre Composites Symposium in Kassel, 2004 r.
[5] Burgstaller C.; Processing of Thermal Sensitive Materials Case Study for Wood Plastic Composites; Monatshefte fur Chemie nr 138; 2007 r.
[6] Wolcott M., Englund K.; A Technology Review of Wood-Plastic Composites; Materiały konferencyjne 33rd International Particleboard Composite Materials Symposium, Washington DC, 1999 r.
[7] Postawa P., Stachowiak T., Szarek A.; Badania właściwości kompozytów drewno-polimer metodą DMTA; Kompozyty nr 3 R. 10; 2010 r.
[8] Zajchowski S., Tomaszewska J.; Kompozyty polimerowo-drzewne; Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud-OL PAN, 2008 r.
[9] Zajchowski S., Tomaszewska J., Kuciel S.; Badania właściwości przetwórczych kompozytów PVC/mączka drzewna; Mechanik nr 3, 2009 r.
[10] Merkel K., Lenża J., Rydarowski H.; Charakterystyka termoplastycznych tworzyw wzmocnionych włóknami celulozowymi z makulatury; Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2011, Olsztyn 2011
[11] English B.; Wood fiber-reinforced plastics in construction; Materiały konferencyjne Building Technology, and Environmental Medison WI; 1996 r.
[12] Hill C.; Wood modification: Chemical, Thermal and Other Processes; Wydawnictwo John Wiley & Sons; 2007 r.
[13] Ibach R., Clemons C., Schumann R.; Wood-Plastic Composites with Reduced Moisture: Effects of Chemical Modification on Durability in the Laboratory and Field, Materiały konferencyjne 9th International Conference on Wood & Biofiber Plastic Composites, Madison WI 2007
[14] El-Haggar, Salah M., Mokhtar A., Advances in Composite Materials - Analysis of Natural and Man-Made Materials; Wydawnictwo In-Tech; 2011 r.
[15] Stark N.; Wood fiber derived from scrap pallets used in polypropylene composites; Forest Products Journal nr 6 Vol. 49, 1999 r.
[16] Zajchowski S., Ryszkowska J.; Kompozyty polimerowo-drzewne — charakterystyka ogólna oraz ich otrzymywanie z materiałów odpadowych; Polimery nr 10 T 54; 2009 r.
[17] Buehlmann U., Saloni D., Lemaster R.L.; Wood Fiber-Plastic Composites: Machining and Surface Quality; Materiały konferencyjne 15th International Wood Machining Seminar Anaheim CA, 2001
[18] Postawa P., Stachowiak T., Szarek A.; Badania właściwości kompozytów drewno-polimer metodą DMTA; Kompozyty nr 3 R. 10; 2010 r.
[19] English B., Falk R.; Factors that affect the application of Woodfiber-Plastic Composites, Forest Products Society nr 7, 1996 r.
[20] Falk R., Vos D., Cramer S.; The comparative performance of woodfiber-plastic and wood-based panels; Materiały konferencyjne 5th International Conference on Woodfiber-Plastic Composites, Medison WI; 1999 r.
[21] Stark N.; Considerations in the Weathering of Wood-Plastic Composites, Materiały konferencyjne 3rd Wood Fibre Polymer Composites International Symposium, March 2007, Bordeaux
[22] Chmielnicki B., Jurczyk S.; Kompozyty WPC jako alternatywa dla wytworów z drewna; Przetwórstwo Tworzyw nr 5 T 155; 2013 r.
[23] Burgstaller C.; Processing of Thermal Sensitive Materials Case Study for Wood Plastic Composites; Monatshefte fur Chemie nr 138; 2007 r.
[24] El-Haggar, Salah M., Mokhtar A., Advances in Composite Materials - Analysis of Natural and Man-Made Materials; Wydawnictwo In-Tech; 2011 r.
[25] Sałacińska K., Ryszkowska J.; Właściwości kompozytów wykonanych z drewna i folii oksydegradowalnej pochodzącej z recyklingu; Mechanik nr 3; 2009 r.
[26] Sears K., Jacobson R., Caulfieid D., Underwood J.; Reinforcement of Engineering Thermoplastics with High Purity Wood Cellulose Fibers; Materiały konferencyjne 6th International Conference on Woodfiber-Plastic Composites, Madison WI, 2001 r.
[27] Nygard P., Tanem B., Karisen T., Brachet P., Leinsvang B.; Extrusion-based wood fibre-PP composites: Wood powder and pelletized wood fibres - a comparative study; Composites Science and technology nr 68, 2008 r.
[28] Zajchowski S., Patuszyński K.; Wpływ zawartości wody na własności kompozytów polipropylenowych napełnionych mączką drzewną (WPC); Kompozyty nr 3 R. 5, 2005 r.
[29] Zajchowski S., Gozdecki C., Kociszewski M.; Badania właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC); Kompozyty nr 3 R. 5, 2005 r.
[30] Silva A., Gartner B., Morrell J.; Towards the Development of Accelerated Methods for Assessing the Durability of Wood Plastic Composites; Journal of Testing and Evaluation nr 3, 2007 r.
[31] PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Zasady ogólne
[32] PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych - Część 1: Metoda standardowa
[33] PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarności metodą Charpy’ego - Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności
[34] PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie absorpcji wody
[35] Zajchowski S., Tomaszewska J., Kuciel S.; Badania właściwości przetwórczych kompozytów PVC/mączka drzewna; Mechanik nr 3, 2009 r.
[36] Szostak A., Ratajczak E.; Zasoby odpadów drzewnych w Polsce; Materiały konferencyjne Pellets-Expo 2003
[37] Kuciel S., Liber-Kneć A.; Biocomposites based on PHB filled with wood or kenaf fibers; Polimery nr 3 Vol. 56, 2011 r.
[38] Merkel K., Lenża J., Rydarowski H.; Charakterystyka termoplastycznych tworzyw wzmocnionych włóknami celulozowymi z makulatury; Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2011, Olsztyn 2011
[39] Schirp A., Ibach R., Pendleton D., Wolcott M.; Biological Degradation of Wood-Plastic Composites (WPC) and Strategies for Improving the Resistance of WPC against Biological Decay; Materiały konferencyjne Development of Wood Preservative Systems. San Diego, CA American Chemical Society 2008 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff9b199e-98c9-4609-8ca6-1bbebada8c14
Identyfikatory