Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff86f5ff-0442-4f1f-8258-3f8bfe3ae61d

Czasopismo

Journal of Ecological Engineering

Tytuł artykułu

Plasma gasification of waste plastics

Autorzy Mączka, T.  Śliwka, E.  Wnukowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the process of obtaining liquid fuels and fuel gas in the process of plasma processing of organic materials, including waste plastics. The concept of plasma pyrolysis of plastics was presented and on its basis a prototype installation was developed. The article describes a general rule of operating the installation and its elements in the process and basic operation parameters determined during its startup. Initial results of processing plastics and the directions of further investigations are also discussed. The effect of the research is to be the design of effective technology of obtaining fuels from gasification/pyrolysis of organic waste and biomass.
Słowa kluczowe
EN plasma processing   plastic   fuel fractions  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Journal of Ecological Engineering
Rocznik 2013
Tom Vol. 14, nr 1
Strony 33--39
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Mączka, T.
  • Institute of Heat Engineering and Fluid Mechanics, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, tadeusz.maczka@pwr.wroc.pl
autor Śliwka, E.
  • Department of Chemistry and Technology of Fuels, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology, ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, Poland, ewa.sliwka@pwr.wroc.pl
autor Wnukowski, M.
  • Institute of Heat Engineering and Fluid Mechanics, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, mateusz.wnukowski@pwr.wroc.pl
Bibliografia
1. Alex C.C. Chang, Hsin-Fu Chang, Fon-Jou Lin, Kuo-Hsin Lin, Chi-Hung Chen. 2011. Biomass gasification for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 36: 14252-14260.
2. Bonizzoni G., Vassallo E. 2002. Plasma physics and technology, industrial applications. Vacuum, 64: 327–336.
3. Borkiewicz J. 2002. Proekologiczne technologie utylizacji odpadów. Inżynieria Ekologiczna, 6: 159-174.
4. Borysenko M., Lelyukh M., Petrov S., Zhovtyansky V., Chernets O., Korzhyk V., Marynsky G., Kostash S., Popov V. 2009. The plasma technology for the processing of carbon containing raw materials. Wydanie konferencyjne – Efektywność Energetyczna, Prace Instytutu Nafty i Gazu nr 162, Kraków.
5. Bukowski P., Kobel P., Kordylewski W., Mączka T. 2010. Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of a boiler. Rynek Energii, nr 1: 132-136.
6. Grigaitiene V., Snapkauskiene V., Valatkevicius P., Tamosiunas A., Valincius V. 2011. Water vapor plasma technology for biomass conversion to synthetic gas. Catalysis Today, 167: 135–140.
7. Heberlein J., Murphy A. 2008. Thermal plasma waste treatment. J. Phys. D: Appl. Phys., 41, 053001 (20pp).
8. Herdrich G., Auweter-Kurtz M. 2006. Inductively heated plasma sources for technical applications. Vacuum, 80: 1138–1143.
9. Hiroshi Nishikawa, Masaaki Ibe, Manabu Tanaka, Tadashi Takemoto, Masao Ushio. 2006. Effect of DC steam plasma on gasifying carbonized waste. Vacuum, 80: 1311–1315.
10. Huang H., Tang L. 2007. Treatment of organic waste using thermal plasma pyrolysis technology. Energy Conversion and Management, 48: 1331- 1337.
11. Jones P. 2009 . London’s waste to get the plasma treatment. Modern Power System, 29(6): 27-28.
12. Luche, Falcoz Q., Bastien T., Leninger J.P., Arabi K., Aubry O., Khacef A., Cormier J.M., Lédé J. Plasma Treatments and Biomass Gasification, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 29.
13. Kobel P., Kordylewski W., Mączka T. 2009. Zastosowanie plazmotronu wnękowego do zapłonu muflowego palnika pyłowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Efektywność energetyczna” 21-23 września 2009, Instytut Nafty i Gazu, Kraków: 187-190.
14. Kobel P., Kordylewski W., Mączka T., Kordas R., Milewicz M., Modrzejewski. 2009. Zastosowania plazmotronu wnękowego w muflonowym palniku pyłowym do rozruchu kotła energetycznego. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Jubileuszowa Konferencja Kotłowa z okazji 60-lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu, Szczyrk, 13-15 października 2009. Prace Naukowe, Monografie, Konferencje - Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, z. 23: 33-46.
15. Kordylewski W., Mączka T., Kordas R. 2009: Urządzenia rozruchowe plazmotronu dużej mocy. Przegląd Elektrotechniczny. R. 85, nr 10: 116-119.
16. Popov V.E., Bratsev A.N., Kuznetsov V.A., Shtengel S.V., Ufimtsev A.A. 2011. Plasma gasification of waste as a method of energy saving. Journal of Physics: Conference Series 275.
17. Pravat K. Swain, Das L.M., Naik S.N. 2011. Biomass to liquid: A prospective challenge and development in 21 st century. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 4917-4933.
18. Rutberg G. 2003: Plasma pyrolysis of toxic waste. Plasma Phys. Control. Fusion, 45: 957-969.
19. Seok-Wan Kima, Hyun-Seo Parkb, Hyung-Jin Kim. 2003. 100 kW steam plasma process for treatment of PCBs (polychlorinated biphenyls) waste. Vacuum, 70: 59-66.
20. Tendero C., Tixier Chr., Tristant P., Desmaison J., Leprince P. 2006. Atmospheric pressure plasmas: A review. Spectrochimica Acta Part B, 61: 2-30.
21. Tendler M., Rutberg P., Oost G. 2005. Plasma based waste treatment and energy production. Plasma Phys. Control. Fusion, 47: A219-A230.
22. Totczyk G. 2011, Charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady termicznej utylizacji odpadów medycznych. Inżynieria Ekologiczna, 25: 211-221.
23. Van Oost G., Hrabovsky M., Kopecky V., Konrad M., Hlina M., Kavka T. 2009. Pyrolysis/gasification of biomass for synthetic fuel production using a hybrid gas-water stabilized plasma torch. Vacuum, 83: 209-212.
24. Zhao Z., Huang H., Wu C., Li H., Chen Y. 2001. Biomass Pyrolysis in an Argon/Hydrogen Plasma Reactor. Eng. Life Sci., 1, 5: 197-199.
25. Dane katalogowe. 2012. Atut Spółka z o.o., ul. Ziółkowskiego 26, 20-834 Lublin,http://www.atut.lublin.pl/plk/gas3000r_biomasa_pl_09v1.pdf, stan na grudzień 2012
26. 26. PN-90/C-04004: 1990. Ropa naftowa i przetwory naftowe – Oznaczanie gęstości
27. PN-EN ISO 6245: 2008. Przetwory naftowe. Oznaczanie pozostałości po spopieleniu.
28. PN-EN 14104: 2004. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów – Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) – Oznaczanie liczby kwasowej.
29. PN-80/G-04511. Oznaczanie zawartości wilgoci.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff86f5ff-0442-4f1f-8258-3f8bfe3ae61d
Identyfikatory
DOI 10.5604/2081139X.1031534