Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff5b53d4-eb21-4b33-9979-fd23c426efbe

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Awizacja odprawy celnej autokarów i busów : system eBooking BUS

Autorzy Klimek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Notification of customs clearance coaches and buses : eBooking BUS system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisany jest system eBooking BUS, który daje firmom przewozowym możliwość elektronicznej awizacji planowanego przekroczenia granicy przez autokary/busy. Przedstawione są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów/busów (eliminacja lub redukcja kolejek na przejściach granicznych), jak i poprawa organizacji pracy organów celnych.
EN In the article eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the planned crossing of the border by coaches/buses, is desribed. Basic informations regarding this system, the aim of which is primarily shortening the time of coaches/buses spent on customs clearance (eliminating or reducing queses on the border crossing) and improving the work organisation of customs services, are presented.
Słowa kluczowe
PL e-usługi   awizacja   odprawa celna autokarów/busów  
EN e-services   notification   coaches/buses customs clearence  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 3
Strony 28--33
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., il.
Twórcy
autor Klimek, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Bibliografia
1. Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), "Logistyka" 2015, nr 1.
2. Klimek M., Usługa "e-załączniki" - nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, "Logistyka" 2014, nr 6.
3. Perspektywy rozwojowe - 3i od modernizacji do innowacji: mf.gov.pl (dostęp z dnia 13.04.2015 r.).
4. Portal Służby Celnej: granica.gov.pl (dostęp z dnia 22.07.2015 r.).
5. Program do awizacji dostaw: http://www.softwarestudio.com.pl/(dostęp z dnia 3.08.2015 r.).
6. Służba Celna 2020 - strategia działania na lata 2014-2020, "Wiadomości Celne" 2013, nr 10.
7. Stobierski A., Piotrowska E., ESOC - Elektroniczna awizacja odpraw celnych w porcie Gdańsk, [w:] Materiały Konferencji Naukowej EC-EDI-Internet w społeczności portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin 2001.
8. System awizacji odbioru węgla, Kompania Węglowa S.A.:https://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla (dostęp z dnia 27.05.2015 r.).
9. System eBooking BUS-instrukcja użytkownika systemu v.3.1: granica.gov.pl (dostęp z dnia 16.07.2014 r.).
10. Ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych - nowe usługi Służby Celnej, "Wiadomości Celne" 2014, nr 3-4.
11. Wolny R., Rynek e-usług w Polsce-funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo UE, Katowice 2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff5b53d4-eb21-4b33-9979-fd23c426efbe
Identyfikatory