PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Developing process models of complex business structures

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Increasing globalization requires the search for new solutions to form and manage enterprises. One of a possible approaches is creating business groups with different types of cooperation. The analysis of European Union law and Polish law carried out in the article speaks in favor of creating business groups with the principle of vertical cooperation. Achieving the strategic goals of the individual members of the group requires a flexible and adequate model of cooperation. One such solution is developing business process models. The main goal of the paper is presents principles of creating such models for both individual and cooperating companies using the IDEF methodology.
Rocznik
Tom
Strony
47--65
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Adamczak, M., Cyplik, P., Domański, R., Hadaś, Ł., Malak, M., Pruska, Ż., Śliwczyński, B. (2015). Model systemu zarządzania przepływem materiałów w procesie zaopatrzenia. In B. Śliwczyński, Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 18-36.
 • 2. Altkorn, J. (2004). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 • 3. Aluchna, M., Cygler, J., Marciszewska, E., et al. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 4. Bochnacka, D., Filatova, D. (2017). Necessary optimality conditions for enterprises production programs. The International Conference of Information and Digital Technologies 2017, 61-65. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/ 8024273/?reload=true, 27.03.2018.
 • 5. Chrząszcz, A. (2013). Konsorcjum oraz inne wybrane formy współpracy przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne i Regionalne, VI, 4, 43-52.
 • 6. Colletti, L. (1973). Marxism and Hegel. NLB.
 • 7. Dietl, J. (1977). Marketing – wybrane zagadnienia. Warszawa: PWE.
 • 8. European Commission (2010). COMMISSION NOTICE, Guidelines on Vertical Restraints. Brussels, 10.05.2010, SEC(2010) 411 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52010SC0411, 27.03.2018.
 • 9. European Commission (2012). The competition rules for supply and distribution agreements. Competition policy in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c06dce20-7a0f-4611-b767-db9a5aa77f2c/language-en, 27.03.2018.
 • 10. European Union (2010). Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices. Official Journal of the European Union, L 102, 23 April 2010, 1-7. Retrieved from https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/937207b1-edf7-44f3-a609-d91770f25969/ language-en, 27.03.2018.
 • 11. European Union (2012). Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, C 326, 26 October 2012, 1-390. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT, 27.03.2018.
 • 12. Gola, M., Sitek, T. (2005). Klasyfikacja metod modelowania procesów biznesowych. In J. Wachowicz, Problemy wykorzystania informatyki w zarządzaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 7-20.
 • 13. Grajewski, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: PWE.
 • 14. Griffin, R.W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN, 6.
 • 15. Janus, A., Karwacki, D., Ochodek, B. (2012). Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 7.
 • 16. Kolka, H.S., Kolka, M.A. (2010). O kulturze biznesowej, czyli o warunkach niezbędnych dla efektywnego gospodarowania kapitałem wiedzy firmowej. In M.A. Kolka, Rozważania wokół problematyki zarządzania wartościami intelektualnymi. Gliwice, 83-91. Retrieved from http://globaleconomy.pl/biblioteka/125-biblioteka/9716-zarzadzanie-wartoscia-intelektualna, 27.03.2018.
 • 17. Kostecka-Jurczyk, D. (2014). Porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencji. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Retrieved from http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=54988&from=publication, 27.03.2018.
 • 18. Krzakiewicz, K., Cyfert, S., Malewska, K. (2004). Determinanty tworzenia grup kapitałowych. In B. Nogalski, P. Walentynowicz, Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 60-71.
 • 19. Marcinkowski, A., Ochodek, B., Wawrzyniak, A. (2012). Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 7-17.
 • 20. Narodowy Bank Polski. Przedsiębiorstwo. Retrieved from https://www.nbportal.pl/ slownik/pozycje-slownika/przedsiebiorstwo, 27.03.2018.
 • 21. Nowosielski, S. (2009). Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 52. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 22. Nowosielski, S. (2012). Orientacja procesowa w organizacjach-teoria i praktyka. In A. Stabryła, S. Wawak, Metody badania i modele rozwoju organizacji. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, seria Encyklopedia Zarządzania, 153-165.
 • 23. Piotrowski, M. (2016). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie, optymalizacja. Gliwice: Helion.
 • 24. Precedence of European law. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14548, 27.03.2018.
 • 25. Publications Office, Exemption for vertical supply and distribution agreements. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:cc0006& from=PL, 27.03.2018.
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Dz.U. 2011, nr 81, poz. 441. Retrieved from, http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110810441, 27.03.2018.
 • 27. Stawowy, A., Macioł, A., Wrona, R. (2005). Procesowy model zakładu odlewniczego. Archiwum Odlewnictwa, 5, 17. Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 279-286.
 • 28. Szewc-Rogalska, A. (2006). Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej. In M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 653-659.
 • 29. Trocki, L. (1939). Abecadło materialistycznej dialektyki. Retrieved from https://www.marxists.org/polski/trocki/1939/abc.htm, 27.03.2018.
 • 30. Trzcieliński, S., Adamczyk, M., Pawłowski, E. (2013). Procesowa orientacja przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 31. Ulan, A., Sitkowska, J., Duda, J. (2014). Wykorzystanie techniki IDEF0 do graficznego przedstawienia procesu wytwarzania cementu. In R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zakopane: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania, 1055-1064.
 • 32. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20070500331, 27.03.2018.
 • 33. Walas-Trębacz, J. (2004). Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 5, 143-157.
 • 34. Wojtczak, D. (2013). Porozumienia wertykalne, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-mentów. Warszawa. Retrieved from https://uokik.gov.pl/download.php?plik=14449, 27.03.2018.
 • 35. Zgurovsky, M.Z., Pankratova, N.D. (2007). System Analysis: Theory and Applications Data and Knowledge in a Changing World. Springer.
 • 36. Żeliński, J. (2016). Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji. Helion.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ff4f931d-31fa-428a-95c5-ff564528e226
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.