Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff3066f9-925b-4e41-adb3-b2a7ae34cde1

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Biosorption of Cu(II) by live and dead cells of Yarrowia lipolytica

Autorzy Wierzba, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Biosorpcja Cu(II) przez żywe i martwe komórki Yarrowia lipolytica
Konferencja ECOpole’13 Conference (23-26.10.2013, Jarnoltowek, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The biosorption characteristic of Cu(II) using live and dead cells of Yarrowia lipolytica as biosorbents have been investigated in the present research. Biosorption of Cu(II) was enhanced with an increase in pH, temperature, agitation, contact time and initial concentration of the metal ion. It was observed that dead and live biomass efficiently removed copper at 30 min at an initial pH of 5.0. Temperature of 35ºC was optimum at agitation speed of 150 or 200 rpm. For initial copper concentrations of 1-200 mg · dm–3, the adsorption data provide an excellent fit to the Langmuir isotherm. Experimental maximum biosorption capacity turned out to be 12.56 mg · g–1 for living material and 14.31 mg · g–1 for dead sorbents, respectively.
PL Przedstawiono charakterystykę biosorpcji Cu(II) przy użyciu żywych i martwych komórek Yarrowia lipolytica jako biosorbentu. Biosorpcja Cu(II) zwiększała się wraz ze wzrostem pH, temperatury, szybkości mieszania, czasu kontaktu i początkowego stężenia jonu metalu. W pracy zaobserwowano, że żywa i martwa biomasa skutecznie usuwa miedź w ciągu 30 minut przy początkowym pH 5,0. Temperatura 35ºC była optymalna przy szybkości mieszania wynoszącej 150-200 rpm. Dla początkowego stężenia miedzi z zakresu 1-200 mg · dm–3 uzyskane dane biosorpcji były doskonale dopasowane do modelu Langmuira. Uzyskane w trakcie doświadczeń maksimum biosorpcji dla żywego i martwego sorbentu wynosiło odpowiednio 12,56 i 14,31 mg · g–1.
Słowa kluczowe
PL biosorpcja   miedź   Yarrowia lipolytica   żywe i martwe komórki  
EN biosorption   copper   Yarrowia lipolytica   live cells   dead cells  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2014
Tom Vol. 8, No. 1
Strony 103--108
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Wierzba, S.
  • Department of Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, ul. kard. B. Kominka 4, 40-035 Opole, Poland, phone +48 77 401 6055, slawi@uni.opole.pl
Bibliografia
[1] Wang J, Chen C. Biosorbents for heavy metals removal and their future. Biotechnol Adv. 2009;27(2):195-226. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2008.11.002.
[2] Davis TA, Volesky B, Mucci A. A review of the biochemistry of heavy metal biosorption by brown algae. Water Res. 2003;37(18):4311-4330. DOI: 10.1016/S0043-1354(03)00293-8.
[3] Volesky B. Biosorption and me. Water Res. 2007;41(18):4017-4029. DOI: 10.1016/j.watres.2007.05.062.
[4] Podgorskii VS, Kasatkina TP, Lozovaia OG. Yeasts - biosorbents of heavy metals. Mikrobiol. 2004;66:91-103. PMID: 15104060
[5] Bankar AV, Kumar AR, Zinjarde SS. Environmental and industrial applications of Yarrowia lipolytica. Appl Microbiol Biotechnol. 2009;84:847-865. DOI: 10.1007/s00253-009-2156-8.
[6] Fickers P, Benetti PH, Wache Y, Marty A, Mauersberger S, Smith MS, Nicaud JM. Hydrophobic substrate utilization by the yeast Yarrowia lipolytica, and its potential applications. FEMS Yeast Res. 2005;5:527-543. DOI: 10.1016/j.femsyr.2004.09.004.
[7] Shinde NR, Bankar AV, Kumar AR, Zinjarde SS. Removal of Ni(II) ions from aqueous solutions by biosorption onto two strains of Yarrowia lipolytica. J Environ Manag. 2012;102:115-124. DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.02.026.
[8] Li H, Lin Y, Guan W, Chang J, Xu L, Guo J, et al. Biosorption of Zn(II) by live and dead cells of Streptomyces ciscaucasicus strain CCNWHX 72-14. J Hazard Mater. 2010;179:151-159. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.02.072.
[9] Vasquez TGP, Botero AEC, Mesquita LMS, Torem ML. Biosorptive removal of Cd and Zn from liquid streams with a Rhodococcus opacus strain. Miner Eng. 2007;20(9):939-944. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.02.072.
[10] Kiran J, Akar T, Ozcan AS, Ozcan A, Tunali S. Biosorption kinetics and isotherm studies of Acid Red 57 by dried Cephalosporium aphidicola cells from aqueous solutions. Biochem Eng J. 2006;31(3):197-203. DOI:10.1016/j.bej.2006.07.008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff3066f9-925b-4e41-adb3-b2a7ae34cde1
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2014.8(1)013