Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff282154-92df-42d6-84a9-fda8d0250d82

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza natężenia hałasu generowanego przez transport kolejowy w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej

Autorzy Deja, A.  Kopeć, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis od the intensity of noise generated by rail in selected point of the Szczecin agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przeanalizowano m.in. przyczyny powstawania hałasu z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych taboru i konstrukcji torowiska. W ramach części praktycznej zrealizowane zostały badania natężenia hałasu generowanego przez transport kolejowy w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej. Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie klimatu akustycznego w obszarze linii kolejowej numer 406 w Szczecinie. Punkt pomiarowy znajdował się przy ulicy Nad Odrą na odcinku pomiędzy stacjami Szczecin Glinki oraz Szczecin Gocław, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, znajduje się zabudowa mieszkalna.
EN Paper discussed the reasons of noise produced during transit of cargo by rail. Autors alsoshow the results of survey done in selected point along railway line number 406 between Szczecin Główny and Police,where in the immediate vicinity railway infrastructure are residential buildings.
Słowa kluczowe
PL hałas   transport kolejowy   tabor  
EN noise   railway transport   freight  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 117--121
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Deja, A.
autor Kopeć, A.
Bibliografia
1. Paszkowski W., Elementy planowania przestrzennego w projektowaniu środowiska akustycznego na terenach zurbanizowanych, Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2011 nr 3.
2. http://www.techbud.com.pl/halas1A.htm (28.05.2015).
3. Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).
5. Imisja hałasu komunikacyjnego – szynowego w aglomeracji szczecińskiej http://gis.um.szczecin.pl/UMSzczecinGIS/chapter_85011.asp (4.05.2015).
6. Google Earth.
7. Barańska M., Deja A., Ocena emisji hałasu w kontekście projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej, Logistyka, Zeszyt nr 3 (CD 1) / 2014, str. 1271 – 1277.
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (2002/49/WE).
9. Klimat akustyczny województwa zachodniopomorskiego, http://www.wios.szczecin.pl/bip/files/baf8b26ae0734c5d94826691d898a39c/viii_klimat_akustyczn.pdf [dostep:26.05.2015].
10. Rodzaje polskich wagonów towarowych wg klasyfikacji UIC, http://www.kolej.stargard.pl/kolej/wagon/ro_wt.htm [dostęp: 8.04.2015].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ff282154-92df-42d6-84a9-fda8d0250d82
Identyfikatory