Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fecff84f-2984-4fe8-b713-1881b7ea12d5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przyczyny, skutki i metody zapobiegania zmęczeniu kierowcy

Autorzy Kupiec, A.  Kupiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Causes, effects and methods for prevention driver fatigue
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienie zmęczenia kierowców było omawiane już wielokrotnie jednak w dalszym ciągu jak wynika ze statystyk istotnie wpływa ono na bezpieczeństwo na naszych drogach. Stąd w artykule podjęto się analizy tego zagadnienia dla warunków polskich przy pomocy badania ankietowego i danych statystycznych. Badanie przeprowadzono wśród kierowców samochodów ciężarowych zawodowo zajmujących się przewozem towarów. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano na potencjalne przyczyny i skutki pojawiającego się zmęczenia oraz przedstawiono sposoby zapobiegania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego.
EN The problem of driver fatigue has been discussed many times, but still shows that the statistics it have a significant impact on the safety of our roads. Hence, in this article it was decided to elaborate this issue for Polish conditions using questionnaire and statistical data. This study was conducted among truck drivers professionally engaged in the transport of goods. Based on the results, potential causes and effects of fatigue have been identified as well as the ways in which road safety threats can be prevented.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   zmęczenie organizmu   kierowca samochodu ciężarowego   badanie ankietowe  
EN road safety   body fatique   truck driver   questionnaire survey  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 264--270, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kupiec, A.
autor Kupiec, J.
Bibliografia
1. http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa 07.07.2017.
2. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html 21.06.2017.
3. Colman A. M.: Słownik psychologii, Wyd. PWN, W-wa, 2009.
4. Reber A. S., Reber E. S.: Słownik psychologii, Wyd. SCHOLAR, W-wa, 2008.
5. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, Wyd. PZWL W-wa, 1999.
6. Olszańska A., Bem Z.: Uczę jeździć samochodem, Wyd. IMAGE, W-wa, 2008.
7. ISO 10075:1991(en)Ergonomic principles related to mental work-load - General terms and definitions.
8. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców; Internetowy system aktów prawnych; http://isap.sejm.gov.pl .
9. National Sleep Foundation, Waszyngton, Stany Zjednoczone: http://drowsydriving.org.
10. Dawidowicz A., Eberhardt A., Ronikier: Zmęczenie – wypoczynek, Wyd. Wiedza Powszechna, W-wa, 1978.
11. Górski J. – red.: Filozofia człowieka, Wyd. lekarskie PZWL W-wa, 2010.
12. Łuczak A., Zużewicz K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo Pracy; 4/2006.
13. Saganowska M.: Oddziaływanie rytmów biologicznych na sprawność psychofizyczną; Problemy Nauk Stosowanych, 2014, Tom 2.
14. Mednick C. S., Ehrman M.: Take a Nap! Change your life, firma wydaw. „Workman”, 2006.
15. Kupiec A.; Przydatność systemów wspomagania pracy kierowców w transporcie drogowym; Logistyka / Instytut Logistyki i Magazynowania; 2014, nr 6, s. 6399-6405; p-ISSN: 1231-5478.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fecff84f-2984-4fe8-b713-1881b7ea12d5
Identyfikatory