Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-feca74c1-df97-4ba3-bb1a-1822badb06bd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dobór parametrów cięciwowo-łukowej korekcji wałeczków oraz łukowej korekcji bieżni łożyska maźnicy

Autorzy Warda, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selection of correction parameters of the chord-arch corrected rollers and arch corrected race of the axle box roller bearing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na końcach pól styku wałeczków z bieżniami łożyska walcowego występują spiętrzenia nacisków obniżające trwałość zmęczeniową. Spiętrzenia można zmniejszyć poprzez zastosowanie logarytmicznej korekcji tworzących, albo jednej z korekcji przybliżonych. Przybliżoną korekcją, która najdokładniej odwzorowuje krzywą logarytmiczną jest korekcja dwułukowa, będąca połączeniem cięciwowo-łukowej korekcji tworzących wałeczków oraz łukowej korekcji bieżni. Prawidłowo dobrane parametry korekcji dwułukowej powinny zagwarantować pełne wykorzystanie powierzchni roboczej wałeczka przy jednoczesnym zmniejszeniu spiętrzeń nacisków, zarówno tych występujących na końcach pola styku, jak i spiętrzeń pojawiających się na granicy prostoliniowego i łukowego fragmentu tworzącej wałeczka. W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu parametrów korekcji dwułukowej na trwałość zmęczeniową łożyska maźnicy dwuosiowego wózka wagonu pasażerskiego składu Intercity. Zaproponowano wartości względnych strzałek korekcji wałeczków i bieżni oraz długości prostoliniowego odcinka tworzącej wałeczka, zapewniających otrzymanie największej trwałości zmęczeniowej łożyska.
EN At the ends of the roller-race contact field of the roller bearing there occur pressure concentrations reducing fatigue life. The concentrations can be eliminated by the use of a logarithmic correction of generators or one of the approximate correction. The approximate correction that most closely reproduces the logarithmic curve is the doublearch correction, which is a combination of the chordarch correction of rollers and the arc correction of raceways. Properly selected parameters of the doublearch correction should ensure the full use of the working surface of the roller while reducing pressure concentrations, both occurring at the ends of the contact field as well as appearing on the border of the straight and the arc-shaped portion of the roller generator. The article presents the results of analyses of the influence of double-arch correction parameters on the fatigue life of the axle box roller bearing of an Intercity train carriage. The values of the maximum relative correction coordinate of roller and races and the length of the rectilinear section of the roller generator, allowing one to obtain the greatest bearing fatigue life have been proposed.
Słowa kluczowe
PL łożysko walcowe   Intercity   wagon pasażerski  
EN roller-race   Intercity   train carriage  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1197--1200
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Warda, B.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Bibliografia
1. Warda B., Wpływ obciążenia osiowego na trwałość zmęczeniową łożyska maźnicy. Logistyka 3/2014.
2. Warda B., Dobór parametrów logarytmicznej korekcji tworzących wałeczków łożyska maźnicy. Logistyka 6/2014.
3. Lundberg G., Elastische Berührung zweier Halbräume. Forsch auf dem Gebiete des Ingenieurwesens Band 10, 5, 1939, s. 201-211.
4. Krzemiński-Freda H., Correction of the generators of the main working surfaces of roller bearings. Arch. Bud. Maszyn, T. 37, z. 1-2, 1990, s. 115-132.
5. Krzemiński-Freda H., Nośność styku korygowanego metodami przybliżonymi w wałeczkowych łożyskach tocznych. Tribologia, nr 6, 1992, s. 140-147.
6. Krzemiński-Freda H., Warda B., Nośność styku korygowanego w łożyskach wałeczkowych. Mat. Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Łożyskowania '96”, Gdańsk - Sopot, 4-5 czerwca 1996, s. 247-254.
7. Warda B., Dobór parametrów cięciwowo-łukowej korekcji tworzących wałeczków łożyska maźnicy. Logistyka 4/2015.
8. Warda B., Wykorzystanie istniejących teorii zmęczenia powierzchniowego do prognozowania trwałości złożonych węzłów tocznych. Zeszyty Naukowe PŁ, nr 1055, z. 386, Łódź 2009, s. 1-159.
9. Products for railway applications. Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, July 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-feca74c1-df97-4ba3-bb1a-1822badb06bd
Identyfikatory