Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe8eb99c-9a8b-42ef-8da5-506cc11ce607

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ polaryzacji elektrochemicznej na pękanie korozyjne stopu układu Al-Mg

Autorzy Kyzioł, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of electrochemical polarization on the corrosive cracking the alloy Al-Mg
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano wpływ polaryzacji elektrochemicznej na odporność korozyjno-naprężeniową stopu AlMg2 Mn0,47Fe0,5. Próbki umieszczono w 3,5 % roztworze wodnym NaCl poddając obciążeniu przy stałej szybkości odkształcenia w warunkach polaryzacji anodowej i katodowej. Podatność na pękanie badanego stopu określono na podstawie obniżenia właściwości mechanicznych i przez pomiar energii zniszczenia. Stwierdzono, że wpływ wodoru oraz proces anodowego roztwarzania odgrywają zasadniczą rolę w naprężeniowo-korozyjnym niszczeniu stopów aluminium.
EN Resistance to stress corrosion AlMg2 Mn0,47Fe0,5 alloy was studied by electrochemical polarization. Samples were placed in a 3.5% aqueous solution of NaCl and samples were subjected to a load at a constant strain rate conditions anodic and cathodic polarization. The susceptibility to cracking of samples was determined by the decrease in mechanical properties and destruction energy. Hydrogen and anodic dissolution are the main cause of the destruction of aluminum alloys in a process stress-corrosion.
Słowa kluczowe
PL polaryzacja elektrochemiczna   pękanie korozyjne   stop układu Al-Mg  
EN electrochemical polarization   corrosion cracking   alloy Al-Mg  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 960--963
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kyzioł, L.
  • Akademia Morska w Gdyni – Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki, lkyz@am.gdynia.pl
Bibliografia
1. Czechowski M., Badania wpływu polaryzacji elektrochemicznej i obróbki cieplnej na naprężeniowe pękanie korozyjne stopów Al-Zn-Mg, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia, nr 30, maj 1996, str. 18 ÷ 31.
2. Holroyd N. J. H., Proc. 1th Int. Conf. “Environmental Induced Cracking of Metals”, NACE, Huston, 1988, p. 311.
3. Ochelski S., Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2004.
4. Reboulm M., Corrosion sous contrainte, Edit. Phys., Paris, 1991, p. 623.
5. Zieliński A., Rola wodoru w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów aluminium, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia, nr 30, maj 1996, str. 85 ÷ 91.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fe8eb99c-9a8b-42ef-8da5-506cc11ce607
Identyfikatory