Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe757f6a-5e87-454a-9440-f7c3d71d3013

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Publiczny transport drogowy : uwarunkowania i prognozy funkcjonowania

Autorzy Szczerbaciuk, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Public road transport : functioning conditions and forecasts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zawarto prezentację przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990-2013 oraz przedstawiono ocenę wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród menedżerów przedsiębiorstw PKS omówiono problemy wdrażania rozporządzenia UE nr 1370/2007 w regionalnej komunikacji autobusowej. W końcowej części artykułu przedstawiono propozycje rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia w sektorze transportu autobusowego i wskazano na perspektywy tej branży.
EN The article includes the presentation of changes in the bus transport services outside urban areas in the years 1990-2013 and presents an assessment of the impact of the numerous changes in the law on the functioning of the sector. On the basis of surveys conducted among managers of the PKS enterprises (car transport companies) it discusses the issues of the implementation of the EU Regulation 1370/2007 on regional bus services. In its final part the paper presents the proposals of the solutions necessary to be implemented in the bus transport sector and indicates the prospects of the industry.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   publiczny transport drogowy   przewozy pasażerskie   transport autobusowy   transport międzymiastowy  
EN road transport   public road transport   bus transportation   intercity transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 4
Strony 16--22
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Szczerbaciuk, Z.
  • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
Bibliografia
[1] Dyr. T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
[2] Dyr Т., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 1-2.
[3] Menes E., Publiczny pozamiejski transport pasażerski w Polsce - rozwój, upadek, pytanie o przyszłość, „Przegląd Komunikacyjny'' 2000, nr 7-8.
[4] Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70.
[5] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13.
[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego: Dz. U. 2002, nr 175, poz. 1440, z poźn. zm.
[7] Ustawa z dnia 21 września 2001 r. o transporcie drogowym: Dz. U. 2001, nr 125, poz. 1371, z poźn. zm.
[8] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób: Dz. U. 1997, nr 141, poz. 942.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fe757f6a-5e87-454a-9440-f7c3d71d3013
Identyfikatory