PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie relacjami w organizacjach sieciowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Relationship management in network organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zasoby niematerialne stanowią jeden z kluczowych zasobów współczesnych organizacji. Autorka niniejszego opracowania skupiła swoją uwagę na problemie identyfikacji czynników determinujących tworzenie oraz stabilizację relacji, jak również znaczeniu kapitału relacyjnego dla funkcjonowania oraz rozwoju organizacji wiedzy działających w układach sieciowych. Na wstępie artykułu przeprowadzona została analiza literaturowa wskazująca na identyfikacje podstawowych determinant kreowania kapitału relacyjnego. W dalszej części Autorka omówiła wyniki badań, które umożliwiły odpowiedź na postawione pytania badawcze.
EN
Intangible resources are one of the key resources of the modern organization. The author of this development has focused its attention on the problem of the identification of the factors determining the creation and stability of the relationship, as well as the importance of relational capital for the operation and development of knowledge organization operating in the network systems. At the outset, the development is carried out an analysis of the literature that indicates on the identification of the basic determinants of relational capital creation. In the remainder of the author discussed the results of the tests, which enabled the verification of established hypotheses.
Rocznik
Tom
Strony
25--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bamford D., Gomes-Casseres B., Robinson M.: Mastering Alliance strategy: a comprehensive guide to design, management and organization. John Wiley & Sons Inc, San Francisco 2003.
 • 2. Bombiak E.: Istota i pomiar kapitału intelektualnego, [w:] Toruński J. (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach, nr 88, Administracja i Zarządzanie, (15)2011.
 • 3. Bonis N.: There’s a piece on your head – managing intellectual capital strategically. „Business Quarterly”, 1996.
 • 4. Borodako K.: Foresight w zarządzaniu strategicznym. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 5. Burt R.: The Contingent Value of Social Capital. „Administrative Science Quarterly”, No. 2/1992.
 • 6. Cieśliński W.B.: Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 7. Child J., Faulkner D., Tallman S.: Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures. Oxford University Press, 2nd edition, Oxford 2005.
 • 8. Chomiak-Orsa I.: Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście technologii informacyjnych, [w:] Nycz M. (red.), „Informatyka Ekonomiczna” 4(26)/2012, Czasopisma Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • 9. Chomiak-Orsa I., Perechuda K. Hołodnik D.: Relacyjne modele biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości, [w:] Nowicki A., Jelonek D. (red.): Wiedza i technologia informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • 10. Chomiak-Orsa I., Perechuda K.: Technologie mobilne jako determinanta destrukcji kapitału relacyjnego, [w:] Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K.: Rozwój nauk o zarządzaniu. Kierunki i perspektywy. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. Monografie, nr 255, Częstochowa 2013.
 • 11. Chomiak-Orsa I.: Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 12. Chomiak-Orsa I., Perechuda K.: Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania. „Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No. 4, part 2, 2013.
 • 13. Chomik-Orsa I. : Kapitał relacyjny stymulatorem przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji, [w:] Jelonek D. (red.): Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • 14. Chrzan E., Garbiec R.: Klastry jako forma kooperencji małych przedsiębiorstw i innych organizacji dla sprostania globalnej konkurencji, [w:] Jabłoński A. (red.): Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • 15. Cyfert S., Krzakiewicz K.: Nauka o organizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2009.
 • 16. Granovetter M.: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embededness. „American Journal of Sociology”, No. 91/1985.
 • 17. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 • 18. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 • 19. Harvey S.J. Jr.: World Database of Trust; University of Missouri; August 2007; http://onemvweb.com/sources/sources/World%20Database%20of%20Trust.pdf, 10.2012.
 • 20. Kaczmarek B.: Współczesne aspekty istoty i funkcji zarządzania, [w:] Cisek M.: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • 21. Kisielnicki J., Ochinowski T.: Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych, [w:] Etyka w życiu gospodarczym. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2006.
 • 22. Kisielnicki J.: Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych, http://www2.wz.edu.pl/ksiz/Wirtualna-Etyka2005.pdf (15.12.2012).
 • 23. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2004.
 • 24. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 25. Łobos K.: Organizacja sieciowa, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • 26. Łobos K.: Organizacje sieciowe, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 • 27. Madhok A., Tallman S.B.: Value Through interfirm collaborative relationships. „Organization Science”, Vol. 9, No. 3/1998.
 • 28. Mendryk I.: Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 • 29. Morawski M.: Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, [w:] Skrzypek E. (red.): Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 • 30. Obłój K.: O zarządzaniu refleksyjnie. MT Biznes, Warszawa 2007.
 • 31. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • 32. Porter M.E.: Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • 33. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
 • 34. Ratnasingam P.: Inter-Organizational Trust in Business-to-Business, E-Commerce. IRM Press 2005.
 • 35. Ratnasingam P., Pavlou P.: Technology Trust: The next value creator in B2B electronic commerce. Information Resources Management Association Conference, Seattle, Washington, May 19-22/2002.
 • 36. Runiewicz-Wardyn M.: Knowledge-based Economy As Factor of Competitiveness and Economic Growth. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 37. Sako M.: Prices, Quality, and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • 38. Sankowska A.: Wpływ zaufania na zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Difin, Warszawa 2011.
 • 39. Skrzypek E.: Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego, [w:] Cisek M. (red.): Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • 40. Smith S., Baylis J.: Wprowadzenie, [w:] Smith S., Baylis J. (red.): Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • 41. Spaulding T.: Nie chodzi tylko o to, kogo znasz. Wydawnictwo MT Business, Warszawa 2011.
 • 42. Sroka W.: Management of inter-firm cooperation. „Journal of Information, Control and Management Systems”, Special Issue, Vol. 8, No. 2/2010.
 • 43. Stadtmüller E.: Regionalizm i regionalizacja jako przedmiot badań naukowych w stosunkach międzynarodowych, [w:] Jędrzejczyk-Kuliniak K., Kwieciński L., Michalski B. (red.): Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, aspekty polityczno-gospodarcze. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • 44. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych. TNOiK, Toruń 2002.
 • 45. Szałkowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 • 46. Sztompka P.: Kultura zaufania, [w:] Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Warszawa 2005.
 • 47. Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • 48. Watson M.L.: Can There Be Just One Trust? A Cross-disciplinary Identification of Trust Definitions And Measurement. The Institute for Public Relations 2005.
 • 49. Wróbel J.: Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Cisek M. (red.): Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarcze. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fe5013b9-a3d2-47ad-aa82-b99b3a63dbbb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.