PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Premises and instruments of inland waterway transport promotion in European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport wodny śródlądowy stanowi ważny sektor aktywności gospodarczej UE. Charakteryzuje się cechami, które w warunkach dobrze rozwiniętych dróg wodnych pozwalają na konkurencję z gałęziami transportu lądowego, w zakresie kosztów eksploatacyjnych, jak i zewnętrznych. W rozwoju gospodarczym UE opartym na koncepcji zrównoważonego rozwoju transport wodny śródlądowy otrzymuje istotne wsparcie promocyjne w dokumentach politycznych oraz rozmaitych narzędziach o charakterze finansowym. W artykule przedstawiono aktualnie podejmowane działania promocyjne odnośnie do transportu wodnego śródlądowego w UE.
EN
Inland waterway transport is an important sector of the EU economic activity. It has features that under the conditions of well developed waterways allow competition with land transport modes, in terms of operating costs, as well as external. In the economic development of the EU based on the sustainable development concept, inland waterway transport receive relevant promotional support in policy documents and various tools of a financial nature. The article presents the current promotional activities undertaken with regard to inland waterway transport in the EU.
Rocznik
Tom
Strony
323--333
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Annual report 2016. Inland navigation in Europe. Market Observation, CNNR. Pobrano z: www.ccnr.org.
 • 2. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Rada Unii Europejskiej.
 • 3. EU Energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2009 (2009). EC.
 • 4. EU transport in figures. Statistical pocketbook 2015. Pobrano z: www. europa.eu.
 • 5. European funding database on inland waterway transport. Pobrano z: www.naiades.info/funding.
 • 6. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, Informacja o wynikach kontroli (2014). Warszawa: NIK.
 • 7. Greening transport = reduce external costs. Executive summary (2012). Paris: UIC. Pobrano z: www.cer,be.
 • 8. Guidelines for measuring and managing CO2 emission from freight transport operations (2011). ECTA, Cefik. Pobrano z: www.cefik.org.
 • 9. http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2015/pb2015-section22.xlsx.
 • 10. Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej (2014). Warszawa: NIK.
 • 11. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z 10 stycznia 2007 r. – europejska polityka energetyczna. COM(2007)1 końcowy.
 • 12. Komunikat Komisji w Sprawie promocji żeglugi śródlądowej „NAIADES” – Zintegrowany Europejski Program działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej, COM (2006) 6 final.
 • 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnego NAIADES II. COM (2013) 623 final, Bruksela.
 • 14. Europejska polityka energetyczna, COM (2007)1 wersja ostateczna.
 • 15. Platina 2 -Report on the evaluation of the users’ needs serving as input to working group on Financial Instruments. Work Package 2 Innovation and fleet (2016). Pobrano z: ec.europa.eu.
 • 16. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. (24.10.2014). Bruksela: Rada Europejska.
 • 17. Road transport: Reducing CO2 emissions from vehicles, EC. Pobrano z: www.europa.eu.
 • 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/1017 z 25.06.2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Pobrano z: www. europa.eu.
 • 19. Transport policy. COP21: United for climate, EC. Pobrano z: www.europa.eu.
 • 20. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 roku (2015). Warszawa: GUS.
 • 21. Ustawa z 2002 roku o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, Dz.U. 2002 r., nr 1999, poz.1672.
 • 22. Załoga, E., Rusak, M. (2010). Ocena funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej w latach 2002–2010. Propozycje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie Funduszu. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fe44d26f-d4e9-4ce4-8669-238aad66a98f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.