Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe129a2e-3c74-4454-b273-0a27aa90f20f

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Statystyki skośności i kurtozy małych próbek pomiarowych z populacji o rozkładzie normalnym i kilku innych

Autorzy Warsza, Z. L.  Korczyński, M. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Statistics of skewness and kurtosis of small measurement samples from populations of normal and few other distributions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono podstawowe właściwości statystyczne rozkładów skośności i kurtozy dla zbioru próbek o określonych małych liczbach elementów. Rozkłady te wyznaczono je metodą Monte Carlo. Próbki wielokrotnie pobierano losowo z populacji o rozkładzie normalnym oraz dla porównania z populacji o kilku innych prostych rozkładach. Znajomość statystyk skośności i kurtozy umożliwi bardziej wiarygodne oszacowanie odchylenia standardowego i niepewności estymatora wartości mensurandu z próbek pomiarowych o małej liczbie obserwacji, gdy znany jest rozstęp populacji rozrzutu ich wartości.
EN Statistics of skewness and kurtosis distributions and their basic parameters for a set of samples of certain small numbers of elements are find. These distributions were determined using the Monte Carlo method. The samples were repeatedly taken at random from a normally distributed population and for comparison from the population of a few other simple distributions. Knowledge of skewness and kurtosis statistics allow a more reliable estimate of the standard deviation and the uncertainty of the value of the measurand estimator from the measurement samples of a small number of observations, when the range of their value distribution is known.
Słowa kluczowe
PL próbka pomiarowa   skośność   kurtoza  
EN measurement sample   skewness   kurtosis  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2014
Tom R. 60, nr 12
Strony 1119--1123
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Warsza, Z. L.
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, zlw@op.pl
autor Korczyński, M. J.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź, jerzykor@p.lodz.pl
Bibliografia
[1] Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów PWN Warszawa (1999).
[2] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement GUM. ISO/IEC/OIML/BIPM, first ed. 1992, last ed. BIPM JCGM 100 (2008).
[3] Dobosz M.: Statystyczna analiza wyników badań Exit Warszawa (2004).
[4] Bolshev L. N., Smirnov N. V.: Таblicy matematicheskoj statistiki. Nauka (1983) s. 416 (in Russian).
[5] Warsza Z. L.: Jednoelementowe estymatory wartości menzurandu próbek o kilku niegaussowskich rozkładach prawdopodobieństwa – przegląd. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1 (2011) s. 101-104.
[6] Warsza Z. L.: Dwuelementowe estymatory wartości menzurandu próbek pomiarowych o trapezowych rozkładach prawdopodobieństwa -przegląd prac. Pomiary Automatyka Kontrola nr 1 (2011) s.105-108.
[7] Kubisa S. Warsza Z: Środek rozstępu jako estymator menzurandu dla próbek z populacji o rozkładzie jednostajnym i płasko-normalnym. PAK vol. 60, nr 6 (2014) s. 398-401.
[8] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), OIML ed. 2008 Supplement: Propagation of distributions using a Monte Carlo method, G 1-101, (2007).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fe129a2e-3c74-4454-b273-0a27aa90f20f
Identyfikatory