Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdf5aa55-9a81-40b7-8668-850795dc839e

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Modelowanie hybrydowego systemu zasilania typu solarno-wiatrowego

Autorzy Jarmuda, T.  Tomczewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of a Solar–Wind Hybrid Power System
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (10-11.04.2017 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono model hybrydowego systemu zasilania typu solarnowiatrowego opracowanego z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu składającego się z 8 paneli PV typu TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocach znamionowych 240 W oraz z 2 turbin wiatrowych typu FORTIS WIND ENERGY PASSAAT o mocach znamionowych 1,4 kW. Dla przyjętego wymuszenia (pomiary irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski południowo– wschodniej dla 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej produkowanej przez badany układ w wybranych okresach. Opracowano wyniki i sformułowano wnioski końcowe dotyczące właściwości analizowanego układu hybrydowego.
EN The paper presents a model of a hybrid power system of solar–wind type developed using the MATLAB & Simulink. Simulation tests were carried out for a system consisting of 8 PV panels of TOPRAY SOLAR TPSM6U type with power ratings of 240 W and 2 wind turbines of FORTIS WIND ENERGY PASSAAT type with rated power of 1.4 kW. For the adopted actual input function (measurements of irradiance and wind speed of the south–east area of Poland in 2014) the amount of electric energy produced by the test system in selected periods was calculated. Developed results and formulated conclusions about the properties of the hybrid system.
Słowa kluczowe
PL modelowanie numeryczne   moduł PV   turbina wiatrowa   środowisko MATLAB & SIMULINK  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2017
Tom No. 89
Strony 373--384
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jarmuda, T.
  • Politechnika Poznańska
autor Tomczewski, A.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers. [Dostęp: 2017–01–7]. Dostępny w World Wide Web: http://www.urbanwind.net.
[2] Dash R., Behera P.R., Ali S.M., Hybrid system for meeting global energy demand with solar PV and wind system, International Conference on Control, Instrumentation, Communication and Computational Technologies (ICCICCT) 2014, IEEE, pp. 388–392.
[3] Dokumentacja techniczna MATLAB.
[4] Dz. U. 2012 poz. 1229, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.
[5] Dz. U. 2016 poz. 925 art. 4.1., Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
[6] Encyklopedia szkolna. Matematyka, WSiP, Warszawa 1997.
[7] Huang Y., Xu Y., Zhou X., Study on wind–solar hybrid generating system control strategy, International Conference on Multimedia Technology (ICMT) 2011, IEEE, pp. 773–776.
[8] Hua–Wei Z., Nan L., Study on the Wind and Solar Hybrid Control System, International Conference on Control Engineering and Communication Technology (ICCECT) 2012, IEEE, pp. 121–124.
[9] Informacja na temat ustawy o OŹE. [Dostęp: 2017–01–31]. Dostępny w World Wide Web: http://gramwzielone.pl/trendy/21444/ustawa–o–oze–prosument–nie–zarobi–na–sprzedazy–energii.
[10] Karta katalogowa modułu TPSM6U firmy Topray Solar.
[11] Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.
[12] Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2009.
[13] Michalak P., Zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku jednorodzinnym a zmienność sezonowa energii ze źródeł odnawialnych, Elektrotechnika i Elektronika, 2010, Tom 29, Zeszyt 1–2, s. 8–13.
[14] Paska J., Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych, Energetyka, 2013, Nr 6, s. 459.
[15] Sarniak M., Zastosowanie fotowoltaiki w budownictwie mieszkaniowym, Elektro Info, 2015, Nr 6 (135), s. 85–89.
[16] Sołtysiak A., Analiza matematyczna. Część I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
[17] Stefaniak A., Systemy hybrydowe odnawialnych źródeł energii, Czysta Energia, 2013, Nr 11 (147), s. 22–23.
[18] Tomczewski A., Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych układów elektrycznych, WPP, Poznań 2014.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdf5aa55-9a81-40b7-8668-850795dc839e
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.89.0035