Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdedb5be-035a-46a5-a474-00f7bf65f3da

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych

Autorzy Ciastoń-Ciulkin, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sustainable mobility of urban areas residents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych, oprócz korzyści gospodarczych, niesie za sobą również pewne zagrożenia. Jednym z nich są negatywne skutki wzrostu motoryzacji indywidualnej w podróżach miejskich. Odpowiedzią na potęgujące się problemy wynikające z rosnącej liczby użytkowników transportu indywidualnego ma być zarządzanie zrównoważoną mobilnością (zarządzanie zapotrzebowaniem na transport). W artykule przedstawiono koncepcję i cel tego zarządzania oraz omówiono najczęściej stosowane instrumenty i narzędzia służące do realizacji tego celu.
EN Intensive development of urban areas, in addition to economic benefits, also carries certain threats. One of them are negative effects of individual transport permanent increase in cities. The response to the escalating problems resulting from the growing number of private transport users might be the sustainable mobility management (transport demand management). The paper presents the concept and goals of the management together with the dicussion on the most commonly used instruments and tools for its implementation.
Słowa kluczowe
PL zrównoważona mobilność   kultura mobilności   zachowania transportowe   zarządzanie zrównoważoną mobilnością  
EN sustainable mobility   mobility culture   transport behaviour   management of sustainable mobility  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 11
Strony 14--20
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il.
Twórcy
autor Ciastoń-Ciulkin, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Zakład Transportu, a.ciaston-ciulkin@wp.pl
Bibliografia
1. Ciastoń-Ciulkin A., Jakość usług transportu publicznego instrumentem kształtowania nowej kultury mobilności w miastach, [rozprawa doktorska, mps npbl.], Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2014.
2. Firth D., Rola opłat za wjazd do centrum w Sztokholmie w strategii zrównoważonego transportu, „Transport Miejski i Regionalny 2010, nr 10.
3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
4. Grzelec K., Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 4.
5. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
6. Kim G. Ch., Lee S. M., One nation, one transport city, Korea, „Public Transport International” 2012, No. 3.
7. Kirpal T., System car-sharing w Bremie, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 10.
8. Mobility management and travel awereness: www.eu-portal.net (dostęp z dnia 12.06.2014 r.).
9. Nosal K., Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie zarządzania mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1.
10. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 3.
11. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
12. Rudnicki A., Starowicz W., Transport Miejski, [w:] B. Liberadzki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2007.
13. Rudnicki A., Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, „Architektura” 2010, nr 1-A.
14. Starowicz W., Ekspertyza „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach” [praca wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 30 września 2010 r.].
15. Starowicz W., Uspokojenie ruchu ważnym instrumentem poprawy jakości życia mieszkańców miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 30.
16. System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce, R. Janecki, W. Starowicz (red.), „Zeszyt Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP” 2009, nr 18(147) [seria „Monografie”].
17. Szołtysek J., Podstwy logistyki miejskiej, wyd. II rozszerz., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
18. Taraszkiewicz T., Integracja biletowa jako instrument zrównoważonego rozwoju w obsłudze transportowej ruchu turystycznego, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 7-8.
19. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13.
20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717.
21. Van Goeverden C., Rietveld P., Koelemeijer J., Peeters P., Subsidies in public transport, „European Transport” 2006, No. 32.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdedb5be-035a-46a5-a474-00f7bf65f3da
Identyfikatory