PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pracownik w koncepcji stakeholder organizacji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Worker in the conception of stakeholder of the organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji interesariuszy oraz ich potrzeb i oczekiwań, a także w części empirycznej określenia roli satysfakcji z pracy pracownika w przedsiębiorstwie. Przedstawiono czynniki charakteryzujące satysfakcję i sposoby jej pomiaru, a następnie wyniki badania znaczenia trzech wybranych czynników w oparciu o dane ankietowe z dwóch przedsiębiorstw sektora spożywczego. Wyniki badania dowodzą, że respondenci osiągają wysoką satysfakcję z pracy. Istotne znaczenie wśród dziewięciu badanych czynników odgrywa znajomość celów i kierunków rozwoju firmy, interesująca praca oraz współpraca w zespole.
EN
In this article an attempt at a determination of the role of enterprise worker’s job satisfaction in the enterprise has been made. The factors characterising satisfaction and the ways of its measurement and subsequently the results of the research on the meaning of the three selected factors were presented, basing on the questionnaire data taken from two enterprises in the food sector. The results of the investigation have proved that the respondents achieve high satisfaction with their work. Among the eight factors studied it is the knowledge of the firm’s aims and directions of its development, interesting work and cooperation in the team that play a critical role.
Rocznik
Tom
Strony
339--352
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń
Bibliografia
 • 1. Blowfield, M., Murray, A. (2008). Corporate Responsibility. A Critical Introduction. New York: Oxford Universtiy Press.
 • 2. Freeman, R.E., Reed, D.J. (1983). Stakeholders and Shareholders: A New Perspective on Corporate Governance. California Management Review, XXV.
 • 3. Gajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej. Toruń: TNOiK.
 • 4. Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 • 5. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong V. (2002). Marketing. Podręcznik Europejski. Warszawa: PWE.
 • 6. Majchrzak, K. (2011). Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 7. Nieżurawski, L., Pawłowska, B. (2016). Doskonalenie jakości w przedsiębiorstwie jako akcelerator wzrostu wartości dla interesariuszy. Quarterly Journal, 2, 26.
 • 8. Nieżurawski, L., Sobków, Cz., Michalak, A. (2017). Metoda Servqual w ocenie poziomu jakości usług. Marketing i Rynek, 10, Warszawa: PWE, 828-830.
 • 9. Nieżurawski, L., Sobków, Cz., Michalak, A. (2017). Relacja przedsiębiorstwa z interesariuszami na przykładzie zarządzania relacjami z klientem. W S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja w sieci relacji, Łódź: Politechnika Łódzka.
 • 10. PN-EN ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • 11. Radosławska, J. (2005). Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 3, 78.
 • 12. Rodriguez, M.A., Ricar, J.E. (2002). Towards the sustainable business. Revista de Antiquos Alumnos, IESE Universidad Navarra, 86, 30-32.
 • 13. Schmitt, B. (2016). Zadowolenie klienta jest ważniejsze od samego produktu. Harvard Business Review Polska, 9, 27.
 • 14. Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska Sp. z o.o.
 • 15. Sudoł, S., Szymczak, J., Haffer, M. (red.) (2000). Marketingowe testowanie produktów. Warszawa: PWE.
 • 16. Sudoł, S., Szymczak, J., Haffer, M. (red.) (2000). Marketingowe testowanie produktów. Warszawa: PWE.
 • 17. Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • 18. Szymczak, M., Urbaniak M. (2004). Pomiar zadowolenia zainteresowanych stron jako element doskonalenia systemu zarządzania. W T. Sikora (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 19. Urbaniak, M. (2004). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 • 20. Wąsik, Z.S., Dorożko, B. (2002). Pomiar satysfakcji pracowników w praktyce przedsiębiorstwa. W L. Nieżurawski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Olsztyn.
 • 21. Woodruff, R.B., Gardial, S.F. (1996). Know Your Customer. New Approches to Understanding Customer Value and Satisfaction. Cambridge Mass: Blackwell Publishers Inc.
 • 22. Zaleśna, A. (2003). Hierarchia czynników motywacyjnych. EiOP, 10, 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fde7a7b4-e6d2-4e34-a3ae-7079850416ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.