Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fde3633b-894b-4b72-93c9-ff4960af44ab

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Suszenie węgla brunatnego w energetyce - możliwości zastosowania młyna elektromagnetycznego

Autorzy Sławiński, K.  Knaś, K.  Gandor, M.  Nowak, W. 
Treść / Zawartość http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/
Warianty tytułu
EN Brown coal drying in the power industry - the possibility ofapplication of an electromagnetic mill
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule omówiono możliwość poprawy procesu spalania węgla brunatnego w energetyce. Powszechność zasobów tego surowca sprawia, iż dzięki racjonalnemu jego zużyciu możliwe jest utrzymanie jego strategicznej pozycji w energetyce. W tym celu należy ciągle poszukiwać innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wciąż rozwijać obecnie stosowane technologie suszenia węgli brunatnych. Autorzy niniejszego artykułu zaprezentowali koncepcję suszenia węgla brunatnego w instalacji z młynem elektromagnetycznym oraz przedstawili wady i zalety tej metody na tle wybranych, obecnie stosowanych technologii mielenia i suszenia. Materiałem wyjściowym do przeprowadzenia badań był odpowiednio przygotowany węgiel brunatny pochodzący z Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Dla węgla przeprowadzono analizy oznaczeń wilgoci zarówno przed, jak i po procesie mielenia w młynie elektromagnetycznym, w celu określenia zdolności urządzenia do podsuszania paliw w trakcie ich rozdrabniania. Rozważono również możliwość brykietowania otrzymanego produktu w celu zwiększenia jego atrakcyjności na rynku paliw. Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynika iż istnieje możliwość zastosowania młyna elektromagnetycznego do jednoczesnego mielenia i suszenia węgla brunatnego. Instalacja taka charakteryzuje się przede wszystkim małymi gabarytami, niską emisją hałasu oraz niskim zużyciem energii elektrycznej na potrzeby procesu. Z uwagi na brak części mechanicznych istnieje znikome ryzyko awaryjności w pracy ciągłej urządzenia.
EN This article discusses the possibility of improving the combustion of brown coal in the power industry. With the rational utilization, the abundance of this resource makes it possible to maintain its strategic role in the power industry. For this purpose, it is necessary to search innovative technical solutions and to develop technologies currently used in brown coal drying. The authors of this article have presented the concept of drying lignite in an electromagnetic mill installation and showed the advantages and disadvantages of this method compared to other currently used. The material used for testing was properly prepared samples of lignite from Turow Lignite Mine. Moisture amount analysis was performed both before and after the milling process in the electromagnetic mill, in order to determine its ability to dry the fuel during its comminution. The possibility of briquetting of the resulting product in order to increase its attractiveness in the fuel market was also considered. The studies and observations indicate that there is a possibility of simultaneous grinding and drying of coal in the electromagnetic mill. This installation is mainly characterized by small size, low noise emissions and low consumption of electricity for the process. Due to the lack of mechanical parts, there is a negligible risk of failure in the continuous operation of the installation.
Słowa kluczowe
PL młyn elektromagnetyczny   węgiel brunatny   suszenie   mielenie  
EN electromagnetic mill   brown coal   drying   milling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Rocznik 2014
Tom z. 86 [290], nr 3
Strony 453--460
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Sławiński, K.
autor Knaś, K.
autor Gandor, M.
autor Nowak, W.
Bibliografia
1. Uberman R., Kaczorowski J., Żuk S.: Górnictwo węgla brunatnego w Polsce - stan aktualny. Możliwości i ograniczenia rozwoju, Węgiel Brunatny, 4/61, 2007.
2. Pawlak-Kruczek H., Lichota J., Jędrusyna A., Tomczuk K., Ostrycharczyk M.: Zapotrzebowanie na energię do układu suszenia węgla brunatnego. Rynek Energii, nr 1(92), 2011.
3. Sosiński R., Szczypiorowski A., Szymanek P., Nowak W.: Aspekty wykorzystania młyna elektromagnetycznego w rozwoju węglowych technologii energetycznych, 24-Międzynarodowa Konf. „Węgiel”, Pittsburg 2007.
4. Kruczek H.: Wybrane zagadnienia spalania młodych paliw kopalnych o małym stopniu metamorfizmu, Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie, OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
5. Strumiło Cz.: Kinetyka procesu suszenia, WNT, Warszawa 1983.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fde3633b-894b-4b72-93c9-ff4960af44ab
Identyfikatory
DOI 10.7862/rm.2014.50