Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdd68f52-3aa7-4638-bfe9-ceaf15087ef9

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Wpływ uszkodzeń w laminatach na krzywe interakcji sił przekrojowych

Autorzy German, J.  Mikulski, Z. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of laminate's damage on failure envelopes in a space of cross-section forces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy konstruowania krzywych interakcji uogólnionych sił przekrojowych Nx Ny w laminatowych strukturach kompozytowych. Krzywe takie pozwalają na ocenę nośności elementów w złożonych stanach obciążeń. Uwzględniono stopniową degradację własności sprężystych struktury na skutek przyrostu obciążenia aż do zniszczenia elementu. Wykorzystano wybrane kryteria wytężeniowe oraz procedurę „zniszczenia ostatniej warstwy" (ang. LPF). Dzięki temu możliwa jest ocena wpływu uszkodzeń na graniczne krzywe nośności. Obliczenia wykonano za pomocą własnych procedur zapisanych w programie Mathcad i MATLAB.
EN This paper presents influence of damage on failure envelopes in composite laminates. Load carrying capacity of structural elements maybe estimated by utilizing this envelopes in a space of cross-section forces. Progressive stiffness degradation as a conseguence of damage was taken into consideration. Last Ply Failure analysis was performed to obtain failure envelopes. Different failure criteria were utilized. Analyses were performed by utilizing authoKs code written in a frame of Mathcad and MATLAB.
Słowa kluczowe
PL kompozyt włóknisty   analiza wytrzymałościowa   graniczne krzywe nośności  
EN composite laminate   strength analysis   failure envelopes  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2013
Tom nr 7-8
Strony 35--39
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor German, J.
  • Politechnika Krakowska, Zakład Wytrzymałości Materiałów, Wydział Inżynierii Lądowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, jg@llmba.wil.pk.edu.pl
autor Mikulski, Z.
  • Politechnika Krakowska, Zakład Wytrzymałości Materiałów, Wydział Inżynierii Lądowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, zm@llmba.wil.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Craddock J. N.: Behavlor of composite laminates after First-Ply-Failure. Composites Structures, Vol. 3, 1985, pp. 187 - 200.
2. Liu K. S., Tsai S. W.: A progressive puadratic failure criterion for a laminate. Composites Science and Technology, Vol. 58, 1998, pp. 1023 - 1032.
3. McCarthy C. T, McCarthy M. A., Lawlor V. P.: Progressive damage analysis of multi-bolt composite joints with variable bolt-hole clearances. Composites: Part B, Vol. 36, 2005, pp. 290 - 305.
4. Higtismith A. L., Reifsnider K. L: Stiffness-Reduction Mechanisms in Composite Laminates. Damage in Composite Materials, ASTM STP 775, Ed. Reifsnider K. L., American Society forTesting and Materials, 1982, pp. 103 - 117.
5. Sun C. T., Tao J.: Prediction of failure envelopes and stress/strain behavior of composite laminates. Composite Science and Technology, Vol. 58, 1998, pp. 1125 - 1136.
6. Hebda M.: Zastosowanie energetycznego kryterium wytężeniowego do analizy wytrzymałościowej kompozytów włóknistych. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
7. Davila C. G., Camantio P. P.: Failure criteria for FRP laminates in piane stress. Tech. Rep. NASA/TM-2003-212663, 2003.
8. German J.: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996.
9. German J., Mikulski Z.: Numeryczna symulacja stopniowego uszkadzania się laminatów kompozytowych. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, 2010, pp. 13 - 26.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdd68f52-3aa7-4638-bfe9-ceaf15087ef9
Identyfikatory