Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdb3da76-f644-4beb-9d1c-69621d7cec4a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koszty eksploatacji w małej firmie transportowej

Autorzy Biały, H.  Sowa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Operating costs in a small transport company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykuł dotyczy zagadnienia kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiono ogólny podział kosztów transportu znany z literatury, a także podziały wprowadzone przez odpowiednie uregulowania ustawowe. W rozważaniach podjętych w artykule posłużono się rodzajowym podziałem kosztów. Na podstawie dostępnych opracowań przedstawiono proporcje tych kosztów charakterystyczne dla dużych firm transportowych. W pracy zaprezentowano także proporcje kosztów rodzajowych występujące w reprezentatywnej jednoosobowej firmie transportowej będącej obiektem badań. Dokonano porównania obu proporcji. W konkluzji zwrócono uwagę na znacznie słabszą pozycję małych firm transportowych, czego skutkiem jest przede wszystkim większy udział kosztów ponoszonych na rzecz zewnętrznych firm usługowych.
EN The article deals with the problem of operating costs of transport companies. It presents the overall distribution of transport costs known from the literature, as well as the divisions introduced by the relevant statutory regulations. In the considerations made in the article a generic cost-sharing was used. On the basis of available studies the proportion of those costs typical for large transport companies was shown. The study also shows the proportion of these costs occurring in a representative single-transport company which was the subject of research. A comparison of the both proportions was carried out. In conclusion, attention was drawn to a much weaker position of small transport companies, resulting primarily from higher share of costs of external service companies.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo transportowe   mała firma transportowa   konkurencyjność   organizacja transportu   ekonomika transportu   koszty transportu   klasyfikacja kosztów   analiza kosztów   koszty działalności   podział kosztów  
EN transport company   small transport company   competitiveness   organization of transport   transport economics   transport costs   classification of costs   cost analysis   operating costs   generic division of costs   cost generic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1731--1733
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Biały, H.
  • Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych, Absolwent, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, honorata.bialy@o2.pl
autor Sowa, A.
  • Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, andre@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
2. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
3. Quinet R., Vickerman R., Principes of transport economics, Elgar, Cheltenham, 2004.
4. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i), Difin S.A., Warszawa 2013.
5. Biały H., Analiza kosztów eksploatacji firmy transportowo-spedycyjnej. Praca Magisterska, Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych, Kraków 2016.
6. Niziński S., Michalski R., Utrzymanie pojazdów i maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2007.
7. Ustawa o rachunkowości. Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, ze zmianami http://isap.sejm.gov.pl, (dostęp 22.08.2016 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdb3da76-f644-4beb-9d1c-69621d7cec4a
Identyfikatory