Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdad0220-0456-41f3-a33b-6dd13683753b

Czasopismo

Pomiary Automatyka Robotyka

Tytuł artykułu

Nowe wyzwania w europejskim programie badań naukowych w metrologii

Autorzy Czubla, A.  Otczyk, A.  Sochocka, D. 
Treść / Zawartość http://www.par.pl/
Warianty tytułu
EN New challenges in european metrology research programme
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja - Nowości i Perspektywy (12 ; 2-4.04.2008 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowe wyzwania przedstawione w Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii związane ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej stawiają przed krajowymi programami rozwoju metrologii nowe zadania. Realizowanie w różnych europejskich Krajowych Instytucjach Metrologicznych (NMI) często bardzo podobnych programów badawczo-rozwojowych powoduje rozproszenie środków przeznaczanych na ich realizację. Współpraca między NMI jest najczęściej nieformalna i niedostateczna, a priorytety ustalane są na poziomie krajowym. Ogranicza to możliwości zaspakajania rosnącego w Europie zapotrzebowania na zaawansowaną metrologię jako narzędzie służące innowacyjności (np. w biotechnologii, technologiach teleinformatycznych i nanotechnologii), wspierające politykę (np. metodologie pomiarowe i badawcze będące wsparciem dla dyrektyw i innych działań regulacyjnych) oraz wspierające inne dziedziny badań naukowych dzięki zapewnieniu nowych zaawansowanych technik i przyrządów pomiarowych. Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii ma celu połączenie wysiłków poszczególnych krajów i stworzenie wspólnych projektów badawczych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju w Europie oraz uzyskanie możliwości współfinansowania tych projektów z funduszy Unii Europejskiej z wykorzystaniem Artykułu 169 Traktatu Europejskiego.
EN With the overall goal of accelerating innovation and competitiveness, generating data and knowledge necessary to improve quality of life, and providing better tools for the scientific community the European Metrology Research Programme (EMRP) aims, through European integration, to develop new measurement capabilities which have strategic impact for Europe. The European Metrology Research Programme aims to join relevant European national programmes and activities to accelerate the development of vital research capabilities that on the one hand supports competitiveness and on the other hand provides an infrastructure that supports EU policies. The Joint Programme is based on Article 169 of the European treaty. The European Commission will co-fund this Joint Programme through Article 169 - the most advanced instrument for the integration of European Research. The EMRP will play an important part in the construction of the wider European Research Area. The context of the programme is to enable Europe to respond to the growing demands for cutting-edge metrology as a tool for innovation, scientific research and support for policy, particularly in emerging technological areas. The programme objective is to accelerate the development of new measurement capabilities and to significantly improve dissemination and application of the knowledge generated throughout the stakeholder community. The Governance of the EMRP is assured by executing the Joint Programme through a common structure. The common structure is set out as a non-profit association according to German civil law with the legal title of EURAMET e.V. This legal entity is constructed with a perspective that goes even beyond the execution of the EMRP and will be able to include tasks and obligations related to the European and global harmonisation of metrology. Membership of EURAMET e.V. is generally open to all European countries through their national metrology institutes. Thus, the EMRP partners effectively establish a substructure of the wider EURAMET e.V. for all matters of the EMRP.
Słowa kluczowe
PL metrologia  
EN metrology  
Wydawca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Czasopismo Pomiary Automatyka Robotyka
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2
Strony 753--762
Opis fizyczny CD, Bibliogr. 7 poz., rys., schem., wzory
Twórcy
autor Czubla, A.
autor Otczyk, A.
autor Sochocka, D.
Bibliografia
1. European Metrology Research Programme–Outline 2007–Marzec 2007
2. Preparing for a European Research Area Network in Metrology: Where are we now?–M. Kuehne, W. Schmid, A. Henson-Advanced Mathematical & Computational Tools in Metrology VII
3. Towards a European Metrology Research Programme – Andy Henson – 31.08.2006
4. Informacja z dn. 21.05.2007 L. Erarda, Przewodniczącego Komitetu EMRP 5. Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM”, CIPM, 2003, http://www.bipm.org/en/publications/official
6. Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii – Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar, Nr 2 – Grudzień 2005
7. Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii szansę rozwoju metrologii europejskiej – Anna Otczyk, Dobrosława Sochocka – PAK nr 9’ 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdad0220-0456-41f3-a33b-6dd13683753b
Identyfikatory