Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fdab286c-a243-4488-90d5-dfcbf6157e74

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Ekstensyfikacja produkcji rolniczej poprzez programy rolnośrodowiskowe (projekcja dla południowej Polski)

Autorzy Musiał, W. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Agricultural production extensification through agricultural environmental program (forecast for the south of Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Akcesja Polski do Unii Europejskiej będzie mieć różnorodne skutki dla wsi i rolnictwa także w zakresie organizacji produkcji rolnej. Jesteśmy zobowiązani jako kraj do realizacji po akcesji programów rolnośrodowiskowych, które jednak dla rolników mają charakter fakultatywny (dla kraju obligatoryjny). Przewidziano rozbudowany system zachęt finansowych do podejmowania przez rolników różnorodnych działań rolnośrodowiskowych, które zwykle wiążą się ze zmniejszeniem intensywności produkcji rolnej. Programy te uwzględniają specyfikę przyrodniczą i ekonomiczną poszczególnych krajów oraz regionów.
EN Poland's access to the European Union will have various results for the rural areas and agriculture, also as concerns the agricultural production organisation. As a country, we are obliged to implement agricultural environmental programs, which, however, have optional character for the farmers (obligatory for the country). An extended system of financial stimuli was assumed for the farmers' commencing various agricultural environmental undertakings, which usually are related with decreasing the agricultural production's intensity. These programs take into account natural and economical specific features of individual countries and regions.
Słowa kluczowe
PL program rolnośrodowiskowy   integracja europejska   produkcja rolnicza  
EN agricultural environmental program   European integration   agricultural production  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2003
Tom R. 7, nr 10
Strony 155--162
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Musiał, W.
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fdab286c-a243-4488-90d5-dfcbf6157e74
Identyfikatory