Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fd84dd60-49da-4fd0-92bd-bc083e83b31d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie „map roboczych” w układzie zapłonowym pojazdu

Autorzy Duer, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Study of the ignition system Motronic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu zapłonowego sterowanego ze sterownika silnika. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu zapłonowego. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych czy nawet diagnoskopów jest nie wystarczające. Pełniejszym badanie w układzie zapłonowym jest możliwe do wykonania. W tym celu dokonuje się pomiarów sygnałów sterujących w układzie zapłonowym np. kąta wyprzedzenia zapłonu lub czasu zwarcia. Na podstawie tych pomiarów wykreślane są „mapy robocze”. Znajomość „map roboczych” w dalszym etapie badań są podstawą do analizy uzyskanych wyników pomiarowych z danymi zawartymi w bazach serwisowych np. bazie serwisowej „AutoData”. Sposób proponowanej diagnostyki polega na sprawdzeniu poprawności parametrów sygnałów badanych z ich sygnałami wzorcowymi zawartymi w bazie serwisowej.
EN The paper presents the problem of testing the ignition system controlled by the engine controller. The aim of the diagnostic tests to determine the state of efficiency of the ignition system. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller investigation in the ignition system is feasible. For this purpose, measurements are carried out control signals in the ignition system, eg. Ignition timing or a short time. On the basis of these measurements are plotted "working maps". Knowledge of the "working map" in the next stage of research are the basis for the analysis of the results from the measurement data contained in databases such service. Maintenance base "Autodata". Method for the diagnosis relies mainly on checking the correctness of signal parameters studied with the calibrating signals contained in the database service.
Słowa kluczowe
PL sterownik silnika   układ zapłonowy   mapy robocze  
EN engine control unit   ignition system   working maps  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 167--170
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., schematy, tab., wykr.
Twórcy
autor Duer, S.
Bibliografia
1. Banaszek K. Struski B., Duer S.: Zastosowanie ogniw paliwowych PEM w pojazdach samochodowych. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 226-229.
2. Duer S.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Tom I. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2009, str. 199.
3. Duer S., Duer R., Duer P.: Tor pomiarowy dla systemu diagnozującego układ sterowania silnikiem samochodowym typu Motronic. Słupskie XII Forum Motoryzacji „Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska” Słupsk, 2009, str. 79-86.
4. Duer S., Zajkowski K., Duer R.: Diagnostyka w układzie zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering” Poznan University of Technology, Poznan, April 19-21, 2010, pp. 255-256.
5. Duer S., Zajkowski K.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Tom II. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 2010, str. 210.
6. Duer S.: Laboratorium mechatroniki samochodowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2014. str. 196.
7. Duer S., Zajkowski K.: Badanie laboratoryjne rozrusznika samochodowego. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016 s. 840-843/1835, ISSN 1509-5878
8. Duer S.: Badanie układu samodiagnostyki w systemie Motrinic ML 4.1. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str. 840-843.
9. Duer S., Grzyb J.: Wykorzystanie serwisowych bazy wiedzy w diagnostyce sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str. 836-839.
10. Duer S., Dołgopoł K.: Badanie przepływomierza powietrza z wykorzystaniem diagnoskopu FSA 720 Bosch. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str. 833-835.
11. Duer S., Zajkowski K., Z. Palkova, O. Lukac,: Diagnoskopowe badanie sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 8/2016 s.78-81/355, ISSN 1509-5878
12. Duer S.: Badanie laboratoryjne alternatora. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str. 71-74.
13. Duer S., Hintzka P., Banaszek B., Struski B.: Badanie sondy λ z użyciem diagnoskopu. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str. 75- 77
14. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ Warszawa 2004.
15. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. WKŁ, Warszawa, 2008.
16. Przyborowski W., Kamiński G., Kosk J.: Laboratorium maszyn elektrycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
17. Gładysek J., Gładyszek M.: Poradnik diagnostyki samochodowej. Wyd., Kraków, 2008.
18. Podstawy działania samochodowych instalacji elektrycznych. Poradnik Serwisowy, nr 1/2006.
19. www.auto-online.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fd84dd60-49da-4fd0-92bd-bc083e83b31d
Identyfikatory