Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fd38a31a-5706-4744-8a5a-ad0ca7c6e371

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Audyt bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy Siudak, K.  Smal, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Audit of technical safety in manufacturing company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono audyt bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym poprzez rozważenie metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i kryteriów jego akceptowalności, a także oceny środków informowania. Analizy te poprzedzono rozważeniem kwestii bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samochodowe, co zostało zawarte w artykule poprzedzającego pod tytułem „Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Audyt bezpieczeństwa technicznego przeprowadzono w odniesieniu do prasy hydraulicznej na podstawie analizy materiałów zebranych w badanym przedsiębiorstwie. Dowiedziono, że pomimo wysokiego poziomu ryzyka w użytkowaniu prasy hydraulicznej, na maszynie zastosowano takie środki bezpieczeństwa, które powinny w pełni uchronić pracowników przed potencjalnym urazem lub wypadkiem.
EN The paper presents a security audit of technical manufacturing company by considering the methods of risk estimating and assessment and criteria of its acceptability, as well as the assessment of notification. The conducted analyzes were preceded by consideration of the issue of technical safety in a company producing components and car parts, which was included in the preceded article entitled "Technical safety in manufacturing company". Audit of technical safety was carried out on the example of hydraulic press which based on the analysis of materials collected in the audited factory. The conducted research has proved that despite the high level of risk in the use of a hydraulic press, such safety measures were used, which should protect workers from potential injury or accident.
Słowa kluczowe
PL audyt   bezpieczeństwo techniczne   przedsiębiorstwo produkcyjne   prasa hydrauliczna   użytkowanie maszyn  
EN audit   technical safety   manufacturing company   hydraulic press   the use of machinery  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 419--422
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Siudak, K.
  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, k.siudak3@wp.pl
autor Smal, T.
  • Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, t.smal@wso.wroc.pl
Bibliografia
1. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2013.
2. Norma PN-EN 954 1:2001: Maszyny - Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania.
3. Norma PN-EN ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
4. Norma PN-EN ISO 13849 1:2008: Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania.
5. Norma PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)- wdrożenie Dyrektywy 2009/104/WE.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fd38a31a-5706-4744-8a5a-ad0ca7c6e371
Identyfikatory