Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fd2f5799-8049-4a20-8f67-840269412490

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Analiza wpływu koncentracji ditlenku węgla, temperatury i wilgotności względnej powietrza na liczebność jednostek mogących tworzyć kolonie grzybów pleśniowych

Autorzy Koruba, D.  Piotrowski, J. Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The carbon dioxide concentration, temperature and humidity impact analysis on the quantity of units which can create fungus
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grzybów pleśniowych w m3powietrza przy różnych stężeniach CO2.
EN The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of molds fungus in m3of air at different CO2concentrations.
Słowa kluczowe
PL mikroklimat pomieszczeń zamkniętych   grzyby pleśniowe   modelowanie   planowanie eksperymentu  
EN microclimate of enclosed spaces   fungus   modeling   experiment planning  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2017
Tom T. 9, nr 3
Strony 9--14
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Koruba, D.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, dkoruba@tu.kielce.pl
autor Piotrowski, J. Z.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, piotrowski@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1] Abbass H.A., Sarker R.A., Newton Ch. S. Data Mining: A Heuristic Approach Idea Group Publishing (2002).
[2] Belbahi A., Leguerinel I., Méot J.M., Loiseau G., Madani K., Bohuon P. Modelling the effect of temperature, water activity and carbon dioxide on the growth of Aspergillus nigerand Alternaria alternata isolated from fresh date fruit. Journal of Applied Microbiology Vol. 121, Is. 6, (2016) 1685-1698.
[3] Carlile M.J., Watkinson S.C., Gooday G.W. The Fungi (Second Edition), London, Academic Press Elsevier, (2001); 588.
[4] Carrillo-Inungaray M.L., Hidalgo-Morale M., Rodriguez-Jimenes G. del C., Garcia-Alvarado M.A., Ramirez-Lepe M., Munguia A.R., Robles-Olvera V. Effect of temperature, pH and water activity on Penicillium digitatum growth. Journal of Applied Mathematics and Physics, 2, (2014), 930-937.
[5] Hebbar A., Mechmache M., Ouinas D., Berras A., Application of the Experimental Designs on the modelling of the combustion`s parameters. Journal of Applied Sciences 6(12), (2006) 2599-2604.
[6] Kacprzyński B. Planowanie eksperymentów. Podstawy matematyczne. WNT. Warszawa. (1974).
[7] Miller D.D., Goldnig N.S. 1949. The gas requirements of molds. V. The minimum oxygen requirements for normal growth and for germination of six mold cultures. Journal of Dairy Science; XXXII, 2.
[8] Montgomery D. C. Runger G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers. (Third Edition) John Wiley & Sons, Inc. (2003).
[9] Nalimov V.V. The theory of experiment. Nauka, Moskwa 1971.
[10] Neumeister B., Beseenthal I., Böhlm B.O., Diagnostyka Laboratoryjna, pod redakcją Pietruczuk M., Bartoszko-Tyczkowska A., (redakcja wydania II polskiego), Elsevier Urban & Partner (2013)
[11] Piotrowski J.Z. Patent 180999. Indywidualny system nawiewny. Urząd Patentowy RP nr 315305.
[12] PN - 89 - 04111/02,03 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
[13] Vakil J.R., Raghavendra Rao L.R., Bhattacharyya P.K. Effect of CO2 on the germination of conidiospores of Aspergillus niger. Archfiv für Mikrobiologie 39, (1961) 53-57.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fd2f5799-8049-4a20-8f67-840269412490
Identyfikatory