PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza filtracji przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko z wykorzystaniem programu Hydrus

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Jeziorsko Reservoir's front dam seepage analysis carried out with the use of the Hydrus programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem analizy była filtracja przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko. W artykule porównano wyniki symulacji numerycznych z danymi archiwalnymi stanów wody w zaporze z okresu napełniania zbiornika. Wykonano również obliczenia filtracji dla dwóch wariantów hipotetycznych awarii polegających na uszkodzeniu folii i fartucha u zbocza skarpy odwodnej, wyznaczając położenia krzywych depresji oraz rozkłady prędkości przepływu. Analizowane uszkodzenia spowodowały przemieszczenie się w górę krzywych depresji oraz zwiększyły gradienty filtracyjne. Obliczenia wykazały duże gradienty hydrauliczne w okolicach drenażu odwadniającego oraz rowów opaskowych, co może wyjaśniać pojawienie się tam zjawiska sufozji obserwowane w trakcie pierwszych napełnień zbiornika. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Hydrus 2/3D w wersji Standard.
EN
The performed analysis covered the Jeziorsko Reservoir front dam seepage. The study compares the results of numerical simulations with historical data on water stages in the dam dating from the period when the reservoir was being filled. It also contains the results of seepage calculations for two hypothetical failure variants consisting in damage to the membrane and apron at the upstream escarpment slope, carried out by determining the depression curves location and flow speed distributions. The analyzed damages resulted in moving the depression curves upwards and they increased the seepage gradients. The calculations indicated high hydraulic gradients in the area of the drainage and the surrounding dewatering ditches, what can explain the phenomenon of scouring observed during the first reservoir fillings. The analysis was carried out with the use of the Hydrus 2/3D Standard programme.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
309--313
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Chalfen M., A. Czamara, 2007. Wpływ projektowanego zbiornika retencyjnego na stany wód podziemnych w jego otoczeniu. Acta Sci. Pol., Formado Circumiectus, 6(4), s. 3-16.
 • [2] Hydrus Technical Manual, 2011. PC-Progress.
 • [3] Kajewski I., M. Bartkowiak, J. Kowalski, 2006. Analiza zjawisk filtracyjnych w korpusie i podłożu zapory ziemnej projektowanego zbiornika wodnego w Raciborzu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska, XV, nr 534, s. 123-132.
 • [4] Kalbarczyk J., A. Lipiński, 2008. Zbiornik Wodny „Jeziorsko". Instrukcja gospodarowania wodą. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT, Poznań Sp. z o.o.
 • [5] Kasztelan D., J. Przybytek, 2007. Problematyka i metodyka badań wpływu zbiorników retencyjnych na stany wód podziemnych w ich otoczeniu - na przykładzie zbiornika Jeziorsko. Nauka, Przyr., Technol., 1, 2, #24.
 • [6] Mielcarzewicz E., H. Hotloś, A. Kotowski, J. Łomotowski, 1984. Zasady projektowania odwodnień sztucznej infiltracji wody. Ochrona Środowiska, nr 18, s. 27-34.
 • [7] Mualem Y., 1976. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media, Water Resour. Res., 12(3), 513-522.
 • [8] Orłowski W., 1999. Techniczna charakterystyka zbiornika retencyjnego Jeziorsko na Warcie. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 7-19.
 • [9] Płuciennik B., K. Matecki, 1999. Wpływ zbiornika Jeziorsko na tereny przyległe i usuwanie ujemnych skutków piętrzenia. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 211-224.
 • [10] Przybyłek J., 1999. Wpływ zbiornika retencyjnego Jeziorsko w dolinie Warty na dynamikę wód podziemnych. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 239-253.
 • [11] Rembeza L., 1993. Analiza pomiarów kontrolnych zapory czołowej zbiornika Jeziorsko w okresie pierwszego napełnienia. Opracowanie nr 221/93, maszynopis, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • [12] Rogoż M., 2012. Metody obliczeniowe w hydrologii. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 • [13] Simunek J., M. Sejna, M.T. van Genuchten, 1999. The HYDRUS-2D Software Package for Simulating Two-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably Saturated Media; Version 2.0, IGWMC-TPS-53; International Ground Water Modeling Center, Colorado School of Mines: Golden, CO, USA.
 • [14] Sroka Z., Z. Walczak, B.J. Wosiewicz, 2004. Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych. Poznań.
 • [15] Wiśniewski J., 2016. Dlaczego powinniśmy zbudować polder Golina na Warcie. Gospodarka Wodna, nr 1, s. 25-32.
 • [16] Van Genuchten M.T. 1980. Closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 44, 892-898.
 • [17] Van Genuchten M.T., F.J. Leij, S.R. Yates, 1991. The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils, Version 1.0. EPA Report 600/2-91/065, U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, California.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fd0ac1d4-90a5-4372-85d9-648fb407dfa0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.