Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fd042bb3-28c4-42d9-a9b1-adcedd0dadf3

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza wybranych czynników wpływających na stabilizację strumienia świetlnego zamienników klasycznych żarówek

Autorzy Tabaka, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of selected factors affecting the flux stabilization of classic light bulb replacements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono czynniki wpływające na czas potrzebny do uzyskania pełnej stabilizacji strumienia świetlnego źródeł światła zastępujących klasyczne żarówki. Pomiarom laboratoryjnym poddano zintegrowane świetlówki kompaktowe oraz źródła LED. Uwzględniono m.in. różne pozycje pracy źródeł światła. W odniesieniu do zintegrowanych świetlówek kompaktowych, na podstawie przeprowadzonych pomiarów eksperymentalnych, przeanalizowano wpływ zmiany wybranych parametrów w elektronicznym układzie zasilającym na czas potrzebny do uzyskania stabilizacji strumienia świetlnego. W artykule zaprezentowano także zmiany parametrów fotometrycznych dla 5-ciu świetlówek w trakcie ich eksploatacji (po 100, 500, 1000, 2000 itd. godzinach pracy).
EN The paper discusses the factors affecting the time taken to achieve full stability of the luminous flux of light sources that can replace traditional bulbs. Integrated compact fluorescent and LED light sources were subjected to laboratory measurements. Different working positions of light sources have been taken into account. With regard to the integrated compact fluorescent lamps, on the basis of extensive experimental measurements, the effect of altering parameters in the electronic system on the time needed to stabilize the luminous flux have been analyzed. The article presents the changes in the photometric parameters for 5 lamps during their lifetime (100, 500, 1000, 2000 and so on. working hours).
Słowa kluczowe
PL źródła światła   strumień świetlny   gospodarstwa domowe  
EN light sources   luminous flux   households  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2015
Tom R. 91, nr 4
Strony 186--191
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., schem., tab., wykr.
Twórcy
autor Tabaka, P.
Bibliografia
[1] Bąk J.: O stosowaniu zamienników żarówek w istniejącej sytuacji – raz jeszcze, Elektroinstalator 3/2013 s. 50-54
[2] Bąk J.: O wynikach badań dotyczących bezpieczeństwa fotobiologicznego zamienników żarówek, Elektroinstalator 7-8/2012 s.54-61
[3] Bąk J.: Jeszcze raz o stosowaniu zamienników żarówek, Elektroinstalator 11/2012, s. 56-61
[4] Czyżewski D.: Zamienniki LED klasycznych żarówek, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11a/2012, s. 123-127
[5] PN-EN 13032-1:2010 Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku
[6] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/209 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
[7] Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 868
[8] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych pod red. Wł. Kopalińskiego
[9] Słownik techniki świetlnej pod red. Wł. Ferholskiego, wdane przez Biuro Badawcze do Spraw Jakości Stow. Elektryków Polskich, Warszaw 1976
[10] Strzyżewski J.: Zagrożenia związane z użytkowaniem zamienników żarówek, Elektroinstalator 1/2013, s. 68-71
[11] Tabaka P.: Jak wybrać zamiennik tradycyjnej żarówki? Przegląd Elektrotechniczny, R.87 12a/2011, s. 8893
[12] Tabaka P.: Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek, Przegląd Elektrotechniczny, R86 nr 9/2010, s.
[13] Tabaka P.: Wpływ wybranych parametrów napięcia zasilającego na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne zintegrowanych świetlówek kompaktowych – artykuł zgłoszony na konferencję LUMEN V4’2014
[14] Zalesińska M.: Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych źródeł światła do użytku domowego, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 255, 2012, s. 161-173
[15] Zaremba K., Szymaniak A.: Charakterystyki czasowe opraw ze świetlówkami T5, Przegląd Elektrotechniczny R.90 nr 4/2014, s.203-205
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fd042bb3-28c4-42d9-a9b1-adcedd0dadf3
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2015.04.42