Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fce6334b-5ee0-43a0-b5d1-d221b00cb076

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zasady wdrażania systemu zarządzania technicznym bezpieczeństwem prac w zakładzie produkcyjnym

Autorzy Żurowski, W.  Różycka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Principles of implementing the technical management system work safety in production plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały zasady wdrażania systemu zarządzanie technicznym bezpieczeństwem pracy w zakładzie produkcyjnym. Opisano obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, prawa i obowiązki pracownika. Jednym z decydujących elementów systemu bezpieczeństwa pracy jest stan techniczny maszyn i urządzeń Krótko scharakteryzowano zasady i działania jakie muszą być podjęte w tym zakresie. Podano założenia zakładowego systemu zarządzanie opracowanego z myślą o bezpieczeństwie pracy.
EN Paper discussed the principles of implementing the system of technical management of workplace safety in a manufacturing plant. The employer's obligations as regards health and safety, the rights and obligations of the employee are described. One of the decisive elements of the work safety system is the technical condition of machines and devices. The principles and actions that have to be taken in this field are briefly described. The assumptions of the company management system developed for the safety of work are given.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pracy   bezpieczeństwo techniczne w przemyśle   zarządzanie bezpieczeństwem pracy   BHP  
EN work safety   technical safety in industry   work safety management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 505--511, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Żurowski, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; 26-600 Radom; ul. Krasickiego 54, wzurow@uthrad.pl
autor Różycka, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Chojnicki J., Jaroszewicz G., ABC BHP. Informator dla pracodawców, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2010.
2. Dźwiarek M., Strawiński T., Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn metodami sterowania, CIOP-PIB, Warszawa 2008.
3. Hansen A., Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1997.
4. Karczewski J.T., System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr oddk, Gdańsk 2000.
5. Krause M., Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2006.
6. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2010.
7. Pawłowska Z., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Koradecka D. (red.), Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2000.
8. Rabenda A., Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w:] Kowal E., Zarządzanie warunkami pracy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
9. Rączkowski B., BHP w praktyce, Wydawnictwo oddk, Gdańsk 2008.
10. Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2009.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami).
13. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. nr 259,poz.2170).
14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
15. Bulski I., Wymagania przepisów dotyczące maszyn i urządzeń technicznych. Barwy i znaki bezpieczeństwa, http:// www.wseiz.pl/
16. http://www.ciop.pl/
17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.
18. Materiały szkoleniowe, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 1999.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fce6334b-5ee0-43a0-b5d1-d221b00cb076
Identyfikatory