Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fcdd48f4-9007-4d2a-9c7e-e9d3cee06ea7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji

Autorzy Lorenc, A.  Szkoda, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of methods of products’ classification in warehouse on picking process efficiency
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stale zmieniające się trendy i rosnąca presja związana z ciągłymi zmianami i wzrostem oczekiwań rynku wpływa na zmianę struktury łańcucha dostaw, a także lokalizację i pracę magazynów. Obecnie w celu zaplanowania rozmieszczenia produktów w magazynie wykorzystywane są metody klasyfikacji produktów. Do klasycznych metod klasyfikacji produktów można zaliczyć te, które wykorzystują analizy: ABC, XYZ, EIQ oraz Index COI. W niniejszej pracy przeprowadzone zostały symulacje pozwalające oszacować efektywność wymienionych metod.
EN Constantly changing trends and increasing the pressure of constant change influences the change of structure of the supply chain, as well as the location and operation of warehouses. Nowadays, in order to plan the distribution of products in the warehouse are used methods of a product classification. To the classical methods of product classification may include the following analysis: ABC, XYZ, and EIQ Index COI. In this study were conducted simulations enabling estimation effectiveness of these methods.
Słowa kluczowe
PL klasyfikacja produktów   magazynowanie   łańcuch dostaw  
EN products classification   storage   supply chain  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1415--1419
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lorenc, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych, Pracownia systemów logistycznych, alorenc@pk.edu.pl
autor Szkoda, M.
Bibliografia
1. Gajewska T., Grigoroudis E., Importance of logistics services attributes influencing customer satisfaction. In: Advanced Logistics and Transport (ICALT). 2015 4th International Conference on. IEEE, 2015.
2. Szkoda M., Lorenc A., Ocena efektywności i jakości obsługi klienta dla rowerowych usług kurierskich. Logistyka 2015, nr 3.
3. Barreto Sergio Ferreira C., Paixao J., Santos Beatriz S., Using clustering analysis in a capacitated location-routing problem. European Journal of Operational Research. vol. 179. 2007.
4. Rushton A., Croucher P., Baker P., The handbook of logistics and distribution management. Understanding the supply chain. London. Kogan Page. 2014.
5. Group Aberdeen, Warehouse operations: Increase responsiveness throught automation. Boston. Aberdeen Group. 2009.
6. Stuart E., Excellence in warehouse management - how to minimise costs and maximise value. Chichester. John Wiley & Sons Ltd. 2005.
7. Lorenc A., Szkoda M., Customer logistic service in the automo-tive industry with the use of the SAP ERP system. In: Advanced Logistics and Transport (ICALT). 2015 4th International Conference on. IEEE, 2015.
8. Lorenc A., Więcek P., The routes optimization of picking up commodities in stock considering their natural characteristics. CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd. , Ostrava, 2014.
9. Mason R., Evans B., "The Lean Supply Chain. Managing the Challenge at Tesco” London. Kogan Page. 2015.
10. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2010.
11. Iris F.A., Roodbergen K.J., Layout and control policies for cross docking operations. Computers & Industrial Engineering. vol. 61. 2011.
12. Richards G., Warehouse management - 2nd edition, a comlete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. London. Kogan Page. 2014.
13. Petersen C. G., Aase G., A comparison of picking, storage, and routing policies in manualorder picking. International Journal of Production Economics. vol. 92. 2004.
14. Roodbergen K.J., de Koster R., Routing order pickers in a warehouse with middle aisle. European Journal of Operational Research. vol. 133. 2001.
15. Al Kattan I., Bin Adi A., Multi-criteria decision making on total inventory cost and technical readiness. International Journal on Interactive Design and Manufacturing. 2008.
16. Tompkins J.A., White J.A., Bozer Y.A., Frazelle E.H., Tanchoco J.M.A., Facilities Planning. John Wiley & Sons. New York. 2003.
17. Ek Peng Chew, Loon Ching Tang, Travel time analysis for general item location assignment in a rectangular warehouse. European Journal of Operational Research. vol. 112. 1999.
18. Chan F.T.S., Chan H.K., Improving the productivity of order picking of a manual-pick and multi-level rack distribution warehouse through the implementation of class-based storage.” Expert Systems with Applications. 2011.
19. de Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K.J., Design and control of warehouse order picking: A literature review. European Journal of Operational Research. vol. 182. 2007.
20. Li M.L., Goods classification based on distribution center environmental Factors. International Journal of Production Economics. vol. 119. 2009.
21. Lorenc A., Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie”, Wybrane zagadnienia logistyki Tom II, red. J. Feliks, M. Karkula, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
22. Caron F., Marchet G., Perego A., Routing policies and COI-based storage policies in picker-to-part Systems, International Journal of Production Research. vol. 36. 1998.
23. Lorenc A., Kaczor G., Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury. Logistyka 2012, nr 5.
24. Krawczyk S., Logistyka, teoria i praktyka. Difin. Warszawa 2011.
25. Min-Chun Y., Multi-criteria ABC analysis using artificial-intelligence-based classification techniques. Expert Systems with Applications. Vol. 38. 2011.
26. Ching-Wu Chu, Gin-Shuh Liang and Chien-Tseng Liao, Controlling inventory by combining ABC analysis and fuzzy classification. Computers & Industrial Engineering. Vol. 55. 2008.
27. Henn S., Algorithms for on-line order batching in an order picking warehouse. Computers & Operations Research. vol. 39. 2012.
28. Henn S., Schmid V., Metaheuristics for order batching and sequencing in manual order picking systems. Computers & Industrial Engineering. Vol. 66. 2013.
29. Winer B.J., Brown D.R., Kenneth M.M., Statistical Principles In Experimental Design 3rd Edition. McGraw-Hill. New York 1991.
30. StatSoft, Elektroniczny Podręcznik Statystyki. WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html. Krakow 2006.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fcdd48f4-9007-4d2a-9c7e-e9d3cee06ea7
Identyfikatory