Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fcd7e594-c313-46b0-88a6-dee543856111

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza wybranych centrów logistycznych w kontekście rozwoju funkcji logistyczno-dystrybucyjnej portów morskich w Europie

Autorzy Montwiłł, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji zaprezentowano zagadnienia z zakresu funkcjonowania centrów logistycznych stanowiących element przestrzeni społeczno-gospodarczej portów morskich. Wskazano na znaczenie centrów dla rozwoju funkcji logistyczno-dystrybucyjnej portów jak i generowania wysokiej logistycznej wartości dodanej (VAL). Opisano centra logistyczne funkcjonujące w Bremen i Barcelonie i platformę logistyczną jaką stanowi dzisiaj port w Rotterdamie. Przedstawiono również koncepcję rządu prowincji Asturii utworzenia platformy logistycznej składającej się z portów morskich w Gijon i Aviles oraz funkcjonujących na ich zapleczu parków logistycznych jako przykład przetwarzania portów morskich i ich otoczenia w platformy logistyczne.
EN The paper presents issues regarding the operation of logistics centers that are part of the socioeconomic space of seaports. Pointed to the importance of centers for the development of logistic-distribution function of ports and generate high value-added logistics (VAL). Describes the logistics centers operated in Bremen and Barcelona and logistics platform which is now the port of Rotterdam. It also presents the concept of government of the province of Asturias create a logistics platform consisting of a sea port of Gijon and Aviles, and operating on their hinterland logistics parks as an example of processing of sea ports and their surroundings in the logistic platforms.
Słowa kluczowe
PL centra logistyczne   porty morskie w Europie  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Montwiłł, A.
Bibliografia
1. Fechner I., Szyszka G.: Centra logistyczne jako element integracji regionów, [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, praca zbiorowa pod redakcją B. Liberadzkiego, L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Radom 2007, s. 460
2. Fechner I.: Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych, [w:] Logistyka, praca zbiorowa pod redakcją D. Kisperskiej-Moroń, S. Krzyżaniaka, ILiM, Poznań 2009,
3. Fechner I., Zasady klasyfikacji centrów logistycznych wynikające z analizy ich funkcjonowania, Logistyka 2008, nr 4
4. Port of Barcelona Annual Report 2010
5. www.gvz-org.de.
6. www.wfb-bremen.de
7. www. gvz-bremen.de
8. www.zal.es,
9. www.portdebarcelona.es
10. www.portofrotterdam.com
11. www.zalia.es
12. www.acte.es
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fcd7e594-c313-46b0-88a6-dee543856111
Identyfikatory