Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fcc046e1-77e4-4985-a2d1-f8c48744f140

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowa ocena wpływu parametrów otoczenia na napełnienie i parametry pracy silnika

Autorzy Lisowski, M.  Kowalek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model performance environmental impact assessment for filling and engine performance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu parametrów otoczenia (temperatury i ciśnienia) na napełnienie cylindrów silnika spalinowego. Analizę prowadzono na podstawie wyników badań modelowych wykonanych dla silnika o zapłonie samoczynnym. Wykorzystując model matematyczny, oparty na równaniach N-S, wyznaczono wartości masy powietrza pozostającego w cylindrze po zamknięciu zaworu dolotowego dla różnych wartości ciśnień i temperatury. Badania symulacyjne wykonywane były dla różnych prędkości obrotowych wału korbowego silnika. Wyniki przedstawiono w formie charakterystyk współczynnika napełnienia w funkcji temperatury otoczenia i ciśnienia barometrycznego przy ustalonej wartości prędkości obrotowej. Dla obu parametrów wyznaczono równanie linii trendu stanowiące jednocześnie wzór do obliczania współczynnika korekcji dla napełnienia.
EN This paper presents the results of analyzes of the impact environmental parameters (temperature and pressure) to fill the cylinder internal combustion engine. The analysis was performed based on the results of model tests carried out on a diesel engine. Using a mathematical model based on equations, N-S, the values of the air mass remaining in the cylinder after intake valve closure for different values of pressure and temperature. Simulation studies were carried out for different speeds of the engine. The results are shown in the form of characteristics as a function of the filling ratio of ambient temperature and barometric pressure at the set speed value. For both parameters were determined trend line equation which also serves as a model for calculating the correction factor for the filling.
Słowa kluczowe
PL ocena modelowa   silnik   parametry   napełnienie   otoczenie  
EN model performance   engine   filling   environmental  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 10
Strony 176--179
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., wykr.
Twórcy
autor Lisowski, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Kowalek, S.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Lisowski M., Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy. Monografia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydawnictwo uczelniane ZUT, Szczecin 2011, s. 131. ISBN 978-83-7663-091-5.
2. Sodré J. R., Soares S. M. C., Comparison of engine power correction factors for varying atmospheric conditions. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, vol. 25 no. 3, Rio de Janeiro July/Sept. 2003 Print version ISSN 1678-5878.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fcc046e1-77e4-4985-a2d1-f8c48744f140
Identyfikatory