Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fc7eeed8-c5f1-4793-aaba-5158a97bea1b

Czasopismo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Tytuł artykułu

Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski

Autorzy Karwel, A. K.  Ewiak, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimation of the accuracy of the SRTM terrain model in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Treść artykułu dotyczy oceny dokładności modelu rzeźby terenu pozyskanego dla obszaru Polski z Radarowej Misji Topograficznej Promu Kosmicznego SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Ocenę dokładności przeprowadzono na podstawie precyzyjnych danych referencyjnych, którymi były profile terenowe pomierzone techniką GPS. Zakres badań obejmował swym zasięgiem obszary testowe, reprezentujące różne formy ukształtowania terenu, położone w granicach administracyjnych 14 województw. Obszary testowe położone były na obszarach odkrytych i nie obejmowały terenów zurbanizowanych oraz kompleksów leśnych. Miarą oceny dokładności modelu SRTM były błędy średnie liczone na podstawie różnic wysokości pomiędzy punktami profili terenowych oraz odpowiadającymi im wyinterpolowanymi punktami modelu SRTM. Niezbędne analizy przeprowadzono w środowisku oprogramowania MGE (Modular GIS Environment) firmy Intergraph oraz za pomocą narzędzi 3 DEM Terain Visualization autorstwa Richarda Horne. Stwierdzono, że dokładność bezwzględna modelu SRTM na obszarze Polski wynosi m H = 2.9 m dla terenów równinnych oraz m H = 5.4 m dla terenów falistych i pagórkowatych. Stwierdzono również, że dokładność interferometrycznego pomiaru wysokości punktów węzłowych siatki modelu SRTM degradowana jest w procesie interpolacji wysokości punktów poza węzłowych, zaś stopień tej degradacji jest funkcją deniwelacji rzeźby terenu oraz gęstości oczka siatki. Ocena statystyczna dokładności pomiaru SRTM wykazała, że pomiary interferometryczne obarczone są składową systematyczną błędu. Po wyeliminowaniu błędu systematycznego okazało się, że dokładność bezwzględna modelu SRTM na obszarze Polski kształtuje się na poziomie m H = 1.0 m dla terenów równinnych oraz m H = 2.7 m dla terenów falistych i pagórkowatych.
EN The mission of the Endeavour spacecraft well known as SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) six years ended ago. The obtainment of a radar data in just eleven days was the aim of mission. Based on this data, a DEM for over 80 percent of the surface of the Earth has been generated. The SRTM for all potential users is available free. For Poland, this data is accessible on level DTED-1 in HGT format with a resolution of 60 by 90 meters . The acquisition of DEM with a CE (90) accuracy better then 16 meters was the crowning achievement of the program of the SRTM mission. The accuracy of the SRTM terrain model of Eurasia after calibration of the measuring system was CE (90) = 6.2 m. The results of the research work presented in foreign publications refer to reference data which were not representative for the tested areas. In order to determine the absolute accuracy of SRMT model of Poland, a study was performed based on the reference terrain profiles measured by GPS techniques. The flat and hilly terrains were examined in administrative borders of fourteen provinces. It was not reference data for mountainous terrains. For elaboration of the SRTM data on ImageStation Intergraph software, they have been recalculated in the USGS format using modules of the 3 DEM Terrain Visualization program written by Richard Horne. For analysis of the accuracy of the SRTM model, 332 terrain profiles and 29 308 points have been measured. The accuracy of the SRTM model presented by RMSE was computed on the basis of the height differences between the profiles and model homolog points. The analyses were done in Modular GIS Environment Intergraph software. The absolute accuracy of the SRTM model for Poland was RMSE-Z = 2.9 m for flat regions and RMSE-Z = 5.4 m for hilly regions. It was confirmed that this accuracy depends on the resolution of the grid points of DEM and terrain inclination. The statistical analysis showed a systematic shift between SRTM data and reference profiles. The RMSE-Z without a systematic part was found to be 1.0 m for flat regions and 2.7 m for hilly regions of Poland. The data of SRTM level DTED-1 could be used for DEM and contour line generation on topographic maps on scales smaller then 1:50 000 and for SRTM system calibration.
Słowa kluczowe
PL interferometria radarowa   numeryczny model terenu   analiza dokładności  
EN interferometry   SRTM   digital elevation model (DEM)   accuracy analysis  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Czasopismo Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Rocznik 2006
Tom Vol. 16
Strony 289--296
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Karwel, A. K.
  • Zakład Fotogrametrii, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, tel. +22 3291985, karwel@igik.edu.pl
autor Ewiak, I.
  • Zakład Fotogrametrii, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, tel. +22 3291985, rene@igik.edu.pl
Bibliografia
1. Bęcek K., 2006. W 10 dni dookoła świata. Geodeta, nr 5, s. 22-25.
2. Ewiak I., Kaczyński R., 2004. Accuracy of DTM generated from SPOT 4 and SPOT 5 HRS data. International Archives of the Photogrammetry and Remote Sensing, XX ISPRS Congress, XXXV, B1, Com. I, s. 474-478.
3. Ewiak I., Kaczyński R., 2005a. Correction of Ikonos and QuickBird data for orthophotomaps generation. The 26th Asian Conference on Remote Sensing, Hanoi, Vietnam.
4. Jacobsen K., 2006. SRTM HEIGHT MODELS. GEOconnexion International Magazine, August, s. 20-21.
5. Kaczyński R., 2000. Technologia opracowania NMT i map cyfrowych metodami fotogrametrycznymi dla celów prognozowania powodzi. Geodeta, Nr 4 (59), s. 27-31.
6. Kurczyński Z.,Wolniewicz W., 2005. Ocena przydatności zdjęć satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości (VHRS) do tworzenia bazy danych topograficznych. Przegląd Geodezyjny, nr 5, s. 3-10.
7. Paszotta Z., Szumiło M., 2005. Application of statistical test of hypothesis to check DTM’s accuracy. Seminar about „Automated Checking of DTMs”, Aalborg, Denmark.
8. Rodrigues E., Morris C. S., Belz J. E., 2006. A Global Assessment of the SRTM Performance. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, s. 261-267.
9. SRTM, 2006. http://srtm.usgs.gov/
10. SRTM, 2006. http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fc7eeed8-c5f1-4793-aaba-5158a97bea1b
Identyfikatory