Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fc70a771-2991-4f0d-b1f6-6ed3dc1916d1

Czasopismo

Civil and Environmental Engineering Reports

Tytuł artykułu

Influence of cyanobacterial bloom on freshwater biocoenosis. Use of bioassays for cyanobacterial microcystins toxicity assessment

Autorzy Piontek, M.  Czyżewska, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ zakwitów sinic na słodkowodną biocenozę. Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności mikrocystyn syntetyzowanych przez sinice
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The issues presented in this study concern a very important problem of the occurrence of cyanobacterial blooms in surface water used for water supply purposes. The objective of this study was to analyze the occurrence of cyanotoxic risk in the catchment area of the Obrzyca River (including Sławskie lake which is the beginning of the river), which is a source of drinking water for the inhabitants of Zielona Góra. In order to evaluate toxicity of cyanobacterial bloom it was conducted toxicological testing using aquatic invertebrates (Daphnia magna, Dugesia tigrina) and heterotrophic bacteria (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens). Test samples were collected from May to October, 2012. The most toxic was a sample collected from Lake Sławskie on 20th October when cyanobacteria bloom with a predominance of Microcystis aeruginosa occurred and the amount of microcystins was the largest. The methanol extract of the sample was toxic only above a concentration of 6x103 μgxdm-3. The lethal concentration (48-h LC 50) for Daphnia magna was 3.09x103 and for Dugesia tigrina (240-h LC 50) 1.51x103μgxdm-3 of microcystins (MC-LR, MC-YR and C-RR). The same extract stimulated growth of Escherichia coli and Enterococcus faecalis cells.
PL Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule dotyczą bardzo ważnego problemu występowania zakwitów sinic w wodach powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych. Celem pracy była ocena cyjanotoksycznego ryzyka w zlewni rzeki Obrzyca (w tym jeziora Sławskiego będącego początkiem rzeki), która jest źródłem wody do picia dla mieszkańców Zielonej Góry. W celu oceny toksyczności sinic przeprowadzono badania toksykologiczne przy użyciu bezkręgowców wodnych (Daphnia magna i Dugesia tigrina) oraz bakterii heterotroficznych (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens). Próbki do badań pobierano od maja do października w 2012 roku. Ekstrakt metanolowy z zakwitu sinic (dominacja gatunku Microcystis aeruginosa) w J. Sławskim, gdzie ilość mikrocystyn była największa, był toksyczny dopiero po zatężeniu do 6•103 μg•dm-3. Stężenie letalne (48-h LC 50) dla Daphnia magna wyniosło 3,09•103 a dla Dugesia tigrina (240-h LC 50) było równe 1,51•103 μg•dm-3 mikrocystyn (MC-LR, MC-YR i MC-RR). Ten sam ekstrakt stymulował wzrost komórek Escherichia coli i Enterococcus faecalis.
Słowa kluczowe
PL sinice   toksyczność cyjanotoksyny   biotesty  
EN cyanobacteria   cyanotoxins toxicity   bioassays  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Rocznik 2017
Tom No. 24(1)
Strony 49--70
Opis fizyczny Bibliogr. 52 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Piontek, M.
autor Czyżewska, W.
  • Water and Wastewater Plant in Zielona Gora, Poland Sp. z o.o., Poland
Bibliografia
1. Adamovský O., Kopp R., Hilscherová K., Babica P., Paliková M., Navrátil S., Marŝálek B., Bláha L.: Microcystin kinetics (bioaccumulation and elimination) and biochemical responses in common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) exposed to toxic cyanobacterial blooms, Environmental Toxicology and Chemistry, 26, 12 (2007) 2687-2693.
2. Barros P., Fidalgo M.L., Soares S.A.M.V.M.: Resistance of cladoceran species to toxic Microcystis, Limnetica, 20, 1 (2001) 173-177.
3. Chen J., Xie P.: Seasonal dynamics of the hepatotoxic microcystins in various organs of four freshwater bivalves from the large eutrophic lake Taihu of subtropical China and the risk for human consumption, Environmental Toxicology, 20 (2005a) 572-584.
4. Chen J., Xie P.: Tissue distribution and seasonal dynamics of the hepatotoxic microcystins-LR and -RR in two freshwater shrimps, Palaemon modestus and Machrobrachium nipponensis, form a large, eutrophic lake of the subtropical China, Toxicon, 45 (2005b) 615-625.
5. Chen J., Xie P., Guo L., Zheng L., Ni L.: Tissue distribution and seasonal dynamics of the hepatotoxic microcystins-LR and - RR in a freshwater snail (Bellamya aeruginosa) from a large shallow, eutrophic lake the subtropical China, Environmental Pollution, 134 (2005) 423-430.
6. Chen J., Xie P.: Microcystin accumulation in freshwater bivalves from lake Taihu, China and potential risk to human consumption, Environmental Toxicolology and Chemistry, 26, 5 (2007) 1066-1073.
7. Czyżewska W.: Application of biological methods for the estimation of cyanotoxic threat in drinking water. Unpublished doctoral dissertation. Poland, University of Zielona Góra 2013.
8. DeMott W.R.., Zhang Q.-X., Carmichael W.W.: Effect of toxic cyanobacteria and purified toxins on the survival and feeding of copepod and three species of Daphnia, Limnology and Oceanography, 36, 7 (1991) 1346-1357.
9. EN ISO 7346-1:1997. Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton- Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 1: Static method.
10. Ger K.A., Teh S.J., Goldman C.R.: Microcystin-LR toxicity on dominant copepods Eurytemora affinis and Pseudodiaptomus forbesi of the upper San Francisco Estuary, Science of the Total Environment, 407 (2009) 4852-4857.
11. Ger K.A., Urrutia-Cordero P., Frost P.C., Hansson L.A., Sarnelle O., Wilson A.E., Lürling M.: The interaction between cyanobacteria and zooplankton in a more eutrophic world, Harmful algae, (2016), http://dx.doi.org/10.1016/ j.hal.2015.12.005
12. Grabowska M., Mazur-Marzec H.: The effect of cyanobacterial blooms in the Siemianówka Dam Reservoir on the phytoplankton structure in the Narew River, Oceanological and Hydrobiological Studies, 40,1 (2011) 19-26.
13. Grabowska M., Pawlik-Skowrońska B.: Replacement of chroococcales and nostocales by oscillatoriales caused a significant increase in microcystin concentrations in a dam reservoir, Oceanological and Hydrobiological Studies, 37, 4 (2008) 23-33.
14. Ibelings B., Chorus I.: Accumulation of cyanobacterial toxins in freshwater seafood and its consequences for public health: A review, Environmental Pollution, 150, 1 (2007) 177-192.
15. Ibraheem I.B.M., Al-Othman M.R., Abdelraouf N.: Cyanobacterial extra-metabolites against some pathogenic bacteria, African Journal of Microbiology Research, 6, 38 (2012) 6720-6725.
16. Jakubowska N., Zagajewski P., Gołdyn R.: Water blooms and cyanobacterial toxins in lakes, Polish Journal of Environmental Studies, 22, 4 (2013) 1077- 1082.
17. Jurczak T., Tarczyńska M., Karlsson K., Meriluoto J.: Characterization and Diversity of Cyanobacterial Hepatotoxins (Microcystins) in Blooms from Polish Freshwaters Identified by Liquid Chromatography - Electrospray Ionisation Mass Spectrometry, Chromatografia, 59 (2004) 571-578.
18. Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H.: Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies, Oceanological and Hydrobiological Studies, 42, 4 (2013) 358-378.
19. Kokociński M., Stefaniak K., Izydorczyk K., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J., Soininen I.: Temporal variation in microcystin production by Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis and Komárek (Cyanobacteria Oscillatoriales) in temperate lake, Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 47 (2011) 363-371.
20. Kowalczak P., Krauze G., Siudak R.: New methods of measurements and analyses applied in limnological researches. Case study - Sławskie Lake, Warszawa, IMGW 2007.
21. Kulasooriya S.A.: Cyanobacteria: Pioneers of Planet Earth, Ceylon Journal of Science, 40, 2 (2011) 71-88.
22. Lahti K., Rapala J., Kivimäki A.L., Kukkonen J., Niemelä M., Sivonen K.: Occurrence of microcystins in raw water sources and treated drinking water of Finnish waterworks, Water Science and Technology, 43, 12 (2001) 225- 228.
23. Larson D., Ahlgren G., Willén E.: Bioaccumulation of microcystins in the food web: a field study of four Swedish lakes, Inland Waters, 4 (2014) 91-104.
24. Lawton L.A., Marŝálek B., Padisák J., Chorus I.: Determination of cyanobacteria in the laboratory, in: Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences. Monitoring and management, edit. I. Chorus , J. Bartram, London and New York, Taylor &Francis 1999, 347-367.
25. Liebmann H.: Handbuch der Frischwasser und Abwasserbiologie. Jena, G. Fischer Verlag 1962.
26. Łebkowska M., Załęska -Radziwiłł M., Słomczyńska B.: Environmental Toxicology. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004.
27. Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Romanowska-Duda Z., Jurczak T., Stefaniak K., Kokociński M.: Detection and monitoring toxigenicity of cyanobacteria by application of molecular methods, Environmental Toxicolology, 21 (2006) 380-387.
28. Markowski J., Symonowicz C., Stanisławiak R.: On the Utility of the Microsieves Operated by the Zawada Water Treatment Plant, Ochrona Środowiska, 1, 60 (1996) 35-38.
29. Mitsoura A., Kagalou I., Papaioanou N., Berillis P., Mente E., Papadymitriou T., Kormas K.: The presence of microcystins in fish Cyprinus carpio tissues: a histopatological study, International Aquatic Research, 5, 8 (2013) 1-6.
30. Mur L.R., Skulberg O.M., Utkilen H.: Cyanobacteria in the environment, in: Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences. Monitoring and management, edit. I. Chorus , J. Bartram, London and New York, Taylor &Francis 1999, 15-40.
31. Ott I. Nöges P., Laugaste R., Köiv T.: Occurrence of Limnothrix redekei VAN GOOR in Estonian lakes, Algological Studies, 109 (2003) 455-468.
32. Papadimitriou T., Kagalau I., Stalikas C., Pilidis ., Leonardos I.D.: Assessment of microcystin distribution and biomagnification in tissues of aquatic food web compartments from a shallow lake and evaluation of potential risks to public health, Ecotoxicology, 21 (2012) 1155-1166.
33. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M.: Blooms of toxin-producing Cyanobacteria - a real threat in small dam reservoirs at the beginning of their operation, Oceanological and Hydrobiological Studies, 40, 4 (2011) 30-37.
34. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Rechulicz J.: Simultaneous accumulation of anatoxin-a and microcystins in three fish species indigeous to lake affected by cyanobacterial blooms, Oceanological and Hydrobiological Studies, 41, 4 (2012) 53-65.
35. Pérez-Morales A., Sarma S.S., Nandini S.: Feeding and filtration rates of zooplankton (rotifers and cladocerans) fed toxic cyanobacterium (Microcystis aeruginosa), Journal of Environmental Biology, 35 (2014) 1013- 1020.
36. Piontek M.: Toxicity assessment of 28 mineral and organic chemical compounds on the basis of test with Daphnia magna Straus, Environmental Engineering, 5 (1997) 49-59.
37. Piontek M.: Use of the planarian Dugesia tigrina Girard in the studies of acute intoxication, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 46 (1999a) 41-48.
38. Piontek M.: Use of the planarian Dugesia tigrina Girard in the studies of acute intoxication of organic substances, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 46 (1999b) 331-338.
39. Piontek M.: Moulds and estimation of mycotoxic threat in dwelling buildings, Zielona Góra, University of Zielona Góra 2004.
40. Piontek M.: Use of planarian Dugesia tigrina Girard bioassay for assessing the toxicity of sterigmatocystin produced by Aspergillus versicolor Tiraboschi, Environmental Protection and Engineering, 36, 1 (2010) 65-71.
41. Piontek M., Bednar K.: Permanent control of test organism physiological state in toxicological investigation. Condition test, in: Ecotoxicology in Environmental Protection, edit. B. Kołwzan, K. Grabas, Szklarska Poręba, PZITS 2008, 313-318.
42. Piontek M., Czyżewska W.: Efficiency of drinking water treatment processes. Removal of phytoplankton with special consideration for cyanobacteria and improving physical and chemical parameters, Polish Journal of Environmental Studies, 21, 6 (2012) 273-281.
43. Piontek M., Czyżewska W., Mankiewicz-Boczek J.: The occurence of cyanobacteria blooms in the Obrzyca River catchment area (Poland), a source of drinking water, Polish Journal of Environmental Studies, 3, 26 (2017) (in print).
44. Piontek M., Grochowiecka W.: Choice of methods for toxicological studies on the basis of hydrobiological analysis of blue-green in the water intakes, Chemical Review, 87, 5 (2008) 2-6.
45. Renaud S.L.B., Pick F.R., Fortin N.: Effect of light intensity on the relative dominance of toxigenic and nontoxigenic of Microcystin aeruginosa, Applied and Environmental Microbiology, 77, 19 (2011) 7016-7022.
46. Sierosławska A., Rymuszka A., Adamczyk A., Bownik A., Skowroński T. Assessment of the toxicity of cyanobacterial bloom in the fish pond near Lublin. in: Ecotoxicology in Environmental Protection, edit. B. Kołwzan, K. Grabas, Szklarska Poręba, PZITS 2008, 361-365.
47. Sipiä V.O., Sjövall O., Valtonen T., Barnaby D.L., Codd G.A., Metcalf J.S., Kilpi M., Mustonen O., Meriluoto J.A.O.: Analysis of nodularin-R in eider (Somateria mollissima), roach (Rutilus rutilus L.), and flounder (Platichthys flesus L.) liver and muscle samples from the western Gulf of Finland, northern Baltic Sea, Environmental Toxicology and Chemistry, 25, 11 (2006) 2834- 2839.
48. Traczewska T. Biomonitoring mutagenności mikrozanieczyszczeń wody do picia, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2002.
49. Weber E.: Grundriss der biologischen Statistik für Naturwissenschaftler, Landwirte und Mediziner. Jena : G. Fischer Verlag 1972.
50. Wilson A.E. Sarnelle O., Tillmanns A.R.: Effects of cyanobacterial toxicity and morphology on the population growth of freshwater zooplankton: Meta-analyses of laboratory experiments, Limnology and Oceanography, 51, 4 (2006) 1915-1924.
51. Wiśniewska M., Krupa D., Pawlik-Skowrońska B., Kornijów R.: Development of toxic Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. and potentially toxic algae in the hypertrophic Lake Syczyńskie (Eastern Poland), Oceanological and Hydrobiological Studies, 36 (2007) 173-179.
52. Zębek E.: Long-term cyanobacterial dynamics as related to physicochemical water parameters in a restored urban lake, Journal of Elementology, 21, 1 (2016) 269-282.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fc70a771-2991-4f0d-b1f6-6ed3dc1916d1
Identyfikatory
DOI 10.1515/ceer-2017-0004