Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fc55b341-ce78-4bc3-afd6-076499cce359

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza ruchu wybranych linii autobusowych komunikacji miejskiej w Rzeszowie

Autorzy Śmieszek, M.  Dobrzańska, M.  Dobrzański, P.  Liana, M.  Nycz, M.  Zaborniak, M.  Ziarno, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Traffic analysis of the selected bus lines of urban communication in Rzeszów
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowo funkcjonujące i rozwijające się miasto wymaga sprawnego transportu. W ruchu miejskim dominujący jest transport pasażerski. Realizowany jest on środkami komunikacji publicznej jak i indywidualnymi samochodami osobowymi. Ze względów społecznych i ekologicznych w miastach preferowany jest transport publiczny. Transport publiczny musi być jednak konkurencyjny w stosunku indywidualnych środków transportu. W wielu miastach władze odpowiedzialne za drogowy transport miejski wytyczają i wprowadzają na miejskich drogach specjalne pasy ruchu przeznaczone tylko dla środków komunikacji publicznej. Zabiegi te mają na celu udrożnienie transportu publicznego, wzrost jego średniej prędkości i efektywności. W przypadku miasta Rzeszowa tego typu zabiegi są również planowane. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące średnich czasów przejazdu i średnich prędkości wybranych linii komunikacji miejskiej realizujących procesy transportowe na najbardziej zatłoczonych w godzinach szczytu trasach. Celem tych badań było również przetestowanie systemu pomiarowego i opracowanie efektywnego sposobu przetwarzania danych. Na zadanych trasach w nieodległej perspektywie czasu przewidziane jest wytyczenie specjalnych pasów dla autobusów – bus pasów. Wyniki dalszych kompleksowych badań mogą być przydatne przy podejmowaniu odpowiednich decyzji.
EN Properly functioning and developing city requires efficient transport. The dominant urban traffic is passenger transport. It is implemented by public transport and individual passenger cars. Due to social and ecological urban public transport is preferred. Public transport has to, however, be competitive with the private means of transport. In many cities, the authorities responsible for road urban transport delimit and bring on urban roads special lanes only for public transport. These treatments are aimed at streamlining public transport, the increase of its average speed and efficiency. In the case of the city of Rzeszow such procedures are also planned. The paper presents preliminary results on the average travel times and average speeds of selected public transport lines carrying transport processes at the most congested routes at peak times. The aim of this study was to test the measurement system and the development of efficient method of data processing. On the selected routes in the near term is expected to lay special bus lanes. The results of further comprehensive studies can be useful in making appropriate decisions.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   linia autobusowa   Rzeszów   analiza ruchu  
EN public transport   bus line   Rzeszów   traffic analysis  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 6256--6264
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., CD1
Twórcy
autor Śmieszek, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8, msmieszk@prz.edu.pl
autor Dobrzańska, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
autor Dobrzański, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
autor Liana, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
autor Nycz, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
autor Zaborniak, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
autor Ziarno, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania; 35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 8
Bibliografia
1. Gil P., Historia komunikacji miejskiej w Rzeszowie: 60 lat MPK, Pobitno Oficyna, Rzeszów 2008, s. 11-12
2. Wyszomirski O. Transport miejski: ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym, Dział I, art. 1
4. http://www.mkm.szczecin.pl/news/1350474080,Buspas-w-liczbach
5. http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/dane-statystyczne/rzeszow-w-liczbach
6. http://www.siskom.waw.pl/komunikacja/buspas/Studium-buspasy.pdf
7. http://www.ztm.erzeszow.pl/ - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego, 2014
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fc55b341-ce78-4bc3-afd6-076499cce359
Identyfikatory