Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fbdb8b3d-44cc-4ace-a6c5-51ef81c4f54b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Powiązanie systemów nadzoru transportu publicznego i sygnalizacji świetlnej dla podnoszenia jakości obsługi komunikacją zbiorową

Autorzy Molecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Increase of public transport quality through connection of PT and traffic lights management applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich kilku latach powstało w Polsce kilka systemów ITS. Wiele kolejnych jest na etapie przygotowania, projektowania czy też budowy. Mają one wpisywać się w ogólnoświatowy trend dążenia do zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie jednym z głównych celów, jakie się przed nimi stawia, jest wspieranie przemieszczeń z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej. Można przy tym posługiwać się wieloma kryteriami. Jak więc dobrać te optymalne? W artykule nie ma jednoznacznej odpowiedzi - są za to zamieszczone uwarunkowania, jakimi warto się kierować. Pada również odpowiedź na pytanie, jakie mogą być konsekwencje tych wyborów.
EN There were created a few ITS in Poland in last years. Many more are at the stage of preparation, design or construction. They fit in with the worldwide trend of the pursuit of sustainable development. Obviously one of the main goals which puts before them is to support public transport. They allows to use multiple criteria. What is the way to select the optimal ones? The article does not give a clear answer, but includes conditions which are worth to be taken into account and consequences of those choices.
Słowa kluczowe
PL inteligentne systemy transportowe   ITS   komunikacja zbiorowa   transport publiczny  
EN intelligent transport systems   ITS   collective transport   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 1-2
Strony 30--35
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Molecki, A.
Bibliografia
1. Molecki A., Klasyczne metody detekcji służące priorytetowaniu tramwajów, „Inżynieria Ruchu Drogowego” 2012, nr 4.
2. Molecki A., Kształtowanie priorytetu tramwajowego w procesie wdrażania ITS we Wrocławiu, „Klub Inżynierii Ruchu - Informacja” 2015, nr 84.
3. Molecki A., Nowoczesne formy detekcji tramwajów wdrażane podczas realizacji Systemu ITS we Wrocławiu, „Inżynieria Ruchu Drogowego” 2013, nr 2.
4. Molecki A., Obsługa pakietowa w komunikacji miejskiej jako forma zwiększania efektywności i niezawodności, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2007, nr 11.
5. Molecki A., Urządzenia Inteligentnego Systemu Transportu w wagonach tramwajowych, [w:] B. Molecki (red.), Nowoczesne Tramwaje w Komunikacji Miejskiej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2014.
6. Szeląg A., Gorczyca P., Energochłonność tramwajów w systemach dynamicznego priorytetowania, „Technika Transportu Szynowego” 20 06, nr 5.
7. Ustrobiński M., Potyrański P., Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszów i okolic, „Klub Inżynierii Ruchu – Informacja” 2015, nr 84.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fbdb8b3d-44cc-4ace-a6c5-51ef81c4f54b
Identyfikatory