Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fba2f610-d232-4774-a993-e82d234e1954

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Odlewnicze stopy aluminium typu AlSiMg przeznaczone na cele elektryczne

Autorzy Wiecheć, J.  Uliasz, P.  Knych, T.  Piwowarska-Uliasz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN AlSiMg cast alloys for electrical applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stopy aluminium-krzem o nazwie handlowej siluminy należą do najbardziej rozpowszechnionych stopów aluminium wykorzystywanych w technologiach odlewniczych. Ich popularność wynika z wysokich własności wytrzymałościowych, niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz wysokiej przewodność cieplnej i elektrycznej jak również dobrej lejności. W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu składu chemicznego siluminów na przewodność elektryczną i twardość Brinella materiałów poddanych procesowi klasycznego przesycania i starzenia sztucznego. Badaniom poddano siedem stopów podeutektycznych o zawartości krzemu z zakresu 4,50 do 11,20 %. mas.
EN Aluminum-silicon cast alloys, called silumins, are one of the most commonly used alloys in casting technologies. Their popularity comes from high mechanical properties, low thermal expansion coefficient and high thermal and electrical conductivity as well as good castability. This paper presents the results of research on the influence of chemical composition on the electrical conductivity and Brinell hardness of silumins subjected to the process of classical supersaturation and artificial aging. The study involved seven hypoeutectic alloys with a silicon content in the range 4.50 to 11.20 % mass.
Słowa kluczowe
PL odlewnicze stopy aluminium   siluminy podeutektyczne   obróbka cieplna  
EN casing aluminium alloys   hypoeutectic silumins   heat treatment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 6
Strony 333--338
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wiecheć, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jwiechec@agh.edu.pl
autor Uliasz, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Knych, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Piwowarska-Uliasz, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Shabani M., Mazahery A.: Prediction of Mechanical Properties of Cast A 356 Alloy as s Function of Microstructure and Cooling Rate, Archives of Metallurgy and Materials 2011, t. 56.
2. Kaufman J. G., Rooy E. R.: Aluminum Alloy Castings. Properties, Processes and Applications, ASM International 2004.
3. Grimvall G.: Thermophysical Properties of Materials. ELSEVIER, Amsterdam, 1999.
4. Mondolfo L. F.: Aluminum Alloys — Structure and Properties. Butterworth, Boston 1976.
5. Nachtigall E., Lang G.: Electrical conductivity of aluminium castings. Mitt. Verein. Metallwerke Ranshofen-Berndorf, 1965, s. 16-19.
6. PN-EN 1706 Aluminium i jego stopy. Odlewy. Skład chemiczny i własności mechaniczne, czerwiec 2010.
7. www.matweb.com
8. Knych T., Mamala A., Uliasz P., Błotnicki M.: Badania nad doborem warunków obróbki cieplnej stopów aluminium gat. Al-Si7Mg0,3 i AlSi10Mg0,3 w celu polepszenia ich jakości i własności eksploatacyjnych. Rudy Metale 2010, t. 55, nr 1, s. 18-25.
9. PN-EN ISO 6506-1 Metale. Pomiar twardości sposobem Brinella. Cz. 1: Metoda badań, 2002.
10. Lewińska-Romicka A.: Defektoskopia wiroprądowa. Poradnik, Biuro Gamma, Warszawa 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fba2f610-d232-4774-a993-e82d234e1954
Identyfikatory